Učitelji doktorskega programa

Učitelji in raziskovanje

red. prof. dr. Mirjana Pejić Bach

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

mirjana.pejic-bach@net.doba.si

Nosilka predmeta: Akademsko pisanje

Mirjana Pejić Bach je redna profesorica na Katedri za informatiko Ekonomske fakultete v Zagrebu. Doktorirala je s področja modeliranja s sistemsko dinamiko na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu. Izpopolnjevala se je na MIT Sloan School of Management na področju sistemske dinamike in na OliviaGroup na področju rudarjenja s podatki. Je vodja in sodelavka v številnih projektih, v katerih sodeluje s hrvaškimi podjetji in z mednarodnimi organizacijami, posebej skozi projekte Evropske Unije in bilateralni raziskovalni okvir. Področja njenega raziskovalnega dela so strateška uporaba informacijske tehnologije v poslovanju, podatkovna znanost in simulacijsko modeliranje. Svoje raziskovalno delo je usmerila na metodologijo raziskovanja - kvalitativno in kvantitativno ter posebej na metode multivariatne statistike in na metodo modeliranja s strukturnimi enačbami. Je urednica nekaj znanstvenih časopisov, ki so indeksirani v bazah Scopus in WoS. Organizirala je številne konference ter predavala na plenarnih predavanjih na kongresih, kot je IEEE Systems. Za svoje znanstveno delo je prejela nekaj mednarodnih nagrad, kot je Emerald Literati Network Awards for Excellence. Kot glavni cilj svojega delovanja izpostavlja delo z mladimi skozi mentoriranje doktorskih nalog in razvoj znanstvene kariere mladih znanstvenikov.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo