Učitelji doktorskega programa

Učitelji in raziskovanje

red. prof. dr. Rasto Ovin

Delovno mesto

dekan DOBA Fakultete

E-mail

rasto.ovin@doba.si

Telefon

02 228 38 60

Nosilec predmeta: Ekonomska politika v medijih, Tehnološke spremembe, globalizacija in družba (doktorski predmet)

Dr. Rasta Ovina večina pozna kot dolgoletnega profesorja Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, katere dekan je bil med letoma 2003 in 2007.

Kot gostujoči profesor je predaval tudi na mnogih tujih univerzah, med drugim tudi na dveh ameriški univerzah: Virginia Tech in Texas Tech ter na univerzi v Marburgu v Nemčiji.

Njegovo znanstveno-raziskovalno in strokovno delo obsega preko 650 člankov, med katerimi najdemo tako poljudne in strokovne prispevke v domačih in tujih medijih kot tudi znanstvene članke v prvorazrednih mednarodnih revijah. Pogosto komentira gospodarska gibanja na radiu in na televiziji, pojavlja pa se tudi kot kolumnist dnevnika Večer in častnika Finance.

Svoje znanje o gospodarstvu je dokazoval tudi izven akademskega področja, opravljal je funkcijo člana Strateškega sveta večih vlad RS, namestnika predsednika Fiskalnega sveta RS in namestnika predsednika Nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke.

Od oktobra leta 2014 je dekan DOBA Fakultete, kjer je nosilec predmetov področja makroekonomije.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo