Učitelji doktorskega programa

Učitelji in raziskovanje

doc. dr. Tomislav Rozman

Delovno mesto

visokošolski učitelj

E-mail

tomislav.rozman@net.doba.si

Nosilec predmetov: Upravljanje podjetij z informacijskimi tehnologijami, Upravljanje odnosov s strankami (CRM) in poslovna inteligenca (BI), Informacijska tehnologija in sistemi za upravljanje pametnih mest, Tehnološke spremembe, globalizacija in družba (doktorski predmet)

Dr. Tomislav Rozman je na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Mariboru diplomiral in doktoriral s področja upravljanja poslovnih procesov. Kot asistent in raziskovalec na UM, FERI, je v času podiplomskega študija študentom podajal znanje o modeliranju poslovnih procesov, standardih kakovosti in organizaciji projektov razvoja informacijskih sistemov. V Centru za informacijske tehnologije je deloval kot arhitekt informacijskih sistemov in urednik portala za kakovost.

Prav tako je sodeloval pri več projektih prenove informacijske infrastrukture in poslovnih procesov v slovenskih in tujih organizacijah (SIST, Telekom, d. d., Elektro Maribor, d. d., Vrhovno sodišče, Mikrocop, d. o. o., LanCom, d. o. o. ...) ter izvajal izobraževanja s področja obvladovanja poslovnih procesov. Med letoma 2007 in 2009 je v podjetju LanCom, d. o. o., vodil izobraževalni center in oddelek IKT-rešitev.

Leta 2009 je ustanovil podjetje BICERO, Center za poslovno informatiko Rozman, d. o. o., ki se ukvarja s projekti prenove poslovnih procesov, informacijskimi tehnologijami in s tem povezanimi klasičnimi in e-izobraževanji. Prav tako je prijavil, koordiniral, ocenjeval ali sodeloval pri več dveletnih EU-projektih (program Tempus in Vseživljenjsko učenje), npr. CromEU, CertiBPM, SOCIRES, HEI-UP, LeadSUS.

Z DOBA Fakulteto sodeluje od leta 2011 kot docent in mentor na dodiplomskem in podiplomskem študiju.

Več na profilu LinkedIn.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo