Učitelji doktorskega programa

Učitelji in raziskovanje

red. prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

valentina.prevolnik-rupel@net.doba.si

Nosilka predmetov: Integrativni projekt, Individualna strokovna naloga, Merjenje in zagotavljanje kakovosti življenja, Ekonomika javnega sektorja, Kvalitativne metode raziskovanja (doktorski predmet)

Valentina Prevolnik Rupel je zaposlena kot raziskovalka na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani, kjer se ukvarja s področjem zdravstva in dolgotrajne oskrbe, prav tako pa je predsednica Znanstvenega sveta IER. Pri svojih prejšnjih zaposlitvah je delala kot svetovalka ministra v kabinetu ministra za zdravje, kot svetovalka generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kot predsednica ali članica sveta zavodov Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Psihiatrične bolnišnice Ormož ter članica Skupščine ZZZS. Njeno delo se nanaša na zdravstveno zavarovanje, organizacijo zdravstvenega sistema, vrednotenje zdravstvenih tehnologij in dolgotrajno oskrbo. Je članica mednarodnih organizacij ISPOR, ESPN in EuroQol, kjer je tudi članica Version Management Committee. Sodeluje pri številnih mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektih, npr. IMPACT HTA, InnovCARE, EUnetHTA JA2, ADVANCE HTA in MedtecHTA. Je avtorica številnih strokovnih člankov v domačih in tujih revijah, poglavij v monografijah in univerzitetnih učbenikov, področna urednica za revijo Zdravstveno varstvo ter recenzentka za številne revije. Kot svetovalka za zdravstveni sistem je sodelovala na projektih v številnih državah, npr. na Kosovu, Hrvaškem, v Severni Makedoniji, Litvi, Srbiji ter Tadžikistanu. 

Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je leta 2007 doktorirala s področja zdravstva z nalogo z naslovom Postavljanje prioritet v zdravstvu, v letu 2021 pa je postala redna profesorica za področje Ekonomije.

Integrativni projekt je metodološki predmet s poudarkom priprave študentov na sistematičen pristop k pripravi dispozicije. Veliko kandidatov se z metodološkim in raziskovalnim delom do študija ne sreča, magistrska naloga jim predstavlja velik zalogaj, pri predmetu pa se naučijo, kako k pripravi naloge sistematično pristopiti.
Predmet Kakovost življenja poudarja in preverja možnosti za uveljavitev alternativnega koncepta družbenega razvoja, ki poudarja ne le gospodarski napredek, pač pa naše zadovoljstvo z življenjem in kakovost življenja.

Predmet Javne finance študentom predstavi osnovne koncepte javnih financ, obdavčevanja in proračuna.
Na doktorskem študiju je Valentina Prevolnik Rupel nosilka predmeta Qualitative Research Methods, kjer se študenti spoznajo s tehnikami zbiranja kvalitativnih podatkov ter metodami njihove obdelave in analize kot tudi s predstavitvijo rezultatov kvalitativnih študij. 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo