Založništvo

Učitelji in raziskovanje

Založništvo

Založniška dejavnost DOBA Fakultete je usmerjena v izdajanje študijske literature v podporo izobraževalnemu procesu ter objavljanju rezultatov znanstveno-raziskovalnega dela.

Znanstvene in strokovne monografije

Znanstveno-strokovna revija

MEDNARODNO INOVATIVNO POSLOVANJE = JOURNAL OF INNOVATIVE BUSINESS AND MANAGEMENT

Je prostodostopna znanstveno-strokovna revija za izmenjavo znanj učiteljev, akademikov, raziskovalcev, študentov in drugih strokovnjakov. Zajema članke s področja mednarodnega poslovnega upravljanja, menedžmenta, organizacije, marketinga, komuniciranja in drugih mehkih veščin ter sodobnih oblik poslovnega izobraževanja.

Revija izhaja v elektronski obliki, praviloma dvakrat letno od leta 2009 dalje. Indeksirana je v Cobiss.sidLib.siDOAJEconPapersGoogle ScholarRePec and ResearchGate.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo