Prijavno-vpisni postopek

Vpis v študijski program

Prijavno-vpisni postopek

Kako se vpišete?

1. Izpolnite prijavo 

2. Ob prijavi priložite ustrezna dokazila o predhodni izobrazbi 

Sledite navodilom sistema EVŠ oziroma internega obrazca. Dokazila, ki jih boste potrebovali glede na izbran program in letnik, najdete spodaj.

3. Kandidati boste po oddani prijavi v roku 1 tedna po e-pošti prejeli informacijo o prejeti prijavi. 

4. Potrditev vpisa

Prvi prijavni rok traja do 30. 6. 2023. V primeru omejitve vpisa bo fakulteta izvedla izbirni postopek. Za vpis v programe brez omejitve vpisa boste po 3. 7. 2023 po elektronski pošti na e-naslov, ki ste ga navedli v prijavi, prejeli navodila in vpisno dokumentacijo. Vpis bo potekal od 3. 7. do 13. 7. 2023. Za vpis v programe, za katere bo sprejet Sklep o omejitvi vpisa, boste kandidati do 13. 7. 2023 po elektronski pošti prejeli obvestilo o sprejetju/nesprejetju, sprejeti kandidati pa tudi povabilo k vpisu, navodila in vpisno dokumentacijo. Vpis bo potekal od 13. 7. do 20. 7.2023. 

Obvestilo o potrditvi vpisa boste prejeli po elektronski pošti po pregledu dokumentacije oz. najkasneje do 25. 8. 2023. 

Drugi prijavni rok poteka od 16. avgusta do zapolnitve prostih mest oziroma najkasneje do 30. 9. 2023. 

4. Pričetek študija 

S študijem boste pričeli z online uvajalnimi dnevi po 9. 10. 2023. Uvod v študij je namenjen pripravi na študij, spoznavanju učnega okolja, orodij, testiranju ... Šele po opravljenem uvajalnem programu boste pričeli s študijem pri prvem predmetu. O točnem terminu prvega online srečanja (Uvodni dan) boste pravočasno obveščeni po elektronski pošti (predvidoma v prvih dneh oktobra). Geslo in uporabniško ime prejmete na dan Uvodnega dne. 

Vpisni pogoji in dokazila

Vpisne pogoje najdete na >> https://www.fakulteta.doba.si/vpis/vpisni-pogoji ali na spletni strani posameznega programa. 

Dokazila za vpis v dodiplomske programe:

 • Vpis v 1. letnik – podatke o zaključeni srednji šoli vpišete v prijavo; fakulteta sama preveri verodostojnost vpisanih podatkov.
 • Vpis v 2. letnik po merilih za prehode – kopija diplome višje šole ali potrdilo o diplomiranju (če diploma še ni bila izdana) po programu, sprejetim po letu 1994 ALI potrdilo o opravljenih izpitih na prejšnji fakulteti, če se vpisujete na podlagi nedokončane fakultete.
 • Vpis v tretji letnik po merilih za prehode – overjena kopija diplome višje šole po programu, sprejetim pred letim 1994.

Dokazila za vpis v magistrske programe:

Vpis v 1. letnik

 • Kopija diplome ali potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana – zaključen dodiplomski študij v obsegu 180 ECTS točk.
 • Original potrdilo o opravljenih izpitih ali priloga k diplomi.
 • CV življenjepis.

Vpis v 2. letnik

 • Overjena kopija diplome ali potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana – zaključen študij v obsegu 240 ECTS točk.
 • Original potrdilo o opravljenih izpitih ali priloga k diplomi.
 • CV življenjepis.

Dokazila za vpis v doktorski program

 • Overjena kopija diplomske listine ali potrdila o diplomiranju.
 • Potrdilo o opravljenih izpitih.
 • Življenjepis v angleškem jeziku (oddate ob prijavi).
 • Pismo, s katerim utemeljujete svojo namero o vpisu, v angleškem jeziku (oddate ob prijavi).
 • Bibliografija, v kolikor jo imate (oddate ob prijavi).
 • Potrdilo o znanju angleškega jezika vsaj na stopnji B2 (oddate ob prijavi).
 • Raziskovalni načrt (pošljete ob potrditvi vpisa po 3. 7. 2023).

Svetujemo, da si dokumente, ki jih boste morali poslati ob potrditvi vpisa po 3. 7. 2023, pripravite čimprej. 

Omejitev vpisa?

Dodiplomski študij

Če je število prijavljenih kandidatov za vpis v 1. letnik večje od števila razpisanih mest, bo sprejet sklep o omejitvi vpisa. Kandidati bodo izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oz. splošni maturi – 60 % točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole – 40 % točk

V primeru, da ima ob upoštevanih kriterijih ob omejitvi vpisa več študentov isto število točk in se nahajajo na meji števila razpisanih mest, imajo prednost gimnazijski maturanti, nadalje pa kandidati z boljšim povprečjem ocen v 3. in 4. letniku. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa za vpis v 2. oziroma 3. letnik, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega študija oziroma na predhodnem visokošolskem ali univerzitetnem študijskem programu.

Kandidati boste obvestilo o sklepu ter obvestilo o sprejetju/nesprejetju prejeli po elektronski pošti.

Magistrski študij

V primeru večjega števila kandidatov  za vpis v magistrski študijski program od razpisanih vpisnih mest, bo sprejet sklep o omejitvi vpisa. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa za vpis, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno v študijskem programu s katerim izpolnjujejo pogoje za vpis. Pri tem se upošteva povprečje vseh opravljenih obveznosti v dodiplomskem programu, vključno z diplomiranjem.

Kandidati boste obvestilo o sklepu ter obvestilo o sprejetju/nesprejetju prejeli po elektronski pošti.


Razpis za vpis v študijsko leto 2023/2024

Razpisi za vpis so objavljeni tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo