DOBA znanja

Spremljajte naše novice
Objavljeno v: Članki

Članek profesorice DOBA Fakultete: Novi trendi v marketingu in komuniciranju s potrošniki

10. junij 2021
Pandemija Covid-19 je povzročila precejšnje spremembe v nakupnih navadah potrošnikov, njen vpliv in spremembe pa bodo še bolj vidne v naslednjem obdobju negotovosti vseh nas, ko ne moremo bistveno vplivati na razmere, temveč se moramo prilagoditi „novi realnosti”.

Uspešen nastop na trgih ni možen brez razumevanja kupcev, poznavanja njihovih potreb, navad, mnenj in stališč ter nakupnega vedenja. Prav tako ne brez komuniciranja. Odnosa s potrošniki enostavno ne gre zanemariti. Gospodarska kriza med letoma 2009 in 2013 ter trenutno obdobje, povezano s pandemijo Covid-19, sta močno zaznamovali razvoj novih marketinških trendov, vidno vplivali na nakupne navade potrošnikov in komunikacijo med podjetji in potrošniki. Pandemija Covid-19 je na splošno v mnogih elementih spremenila naša vsakdanja življenja. Vsi smo se morali prilagoditi t.i. „novi realnosti”, kar seveda ni povsem enostavno in zaželeno v vseh elementih našega življenja. Naučiti se moramo živeti z novimi omejitvami in temu primerno prilagoditi tudi vsakdanje aktivnosti.

Izzivi, s katerimi se trenutno soočamo, so: kako se najbolje in najhitreje odzvati na nove potrebe in nakupne navade potrošnikov ter se prilagoditi aktualnim tržnim spremembam. Potrošniki so se zaradi trenutnih razmer primorani digitalizirati praktično čez noč. Postajajo še bolj prilagodljivi, (vse)povezani in vedno bolj digitalno pismeni. Splet in digitalni mediji že zadnji dve desetletji spreminjajo naše navade. Digitalne medije in pametne naprave so v novi normalnosti začele intenzivno uporabljati tudi starejše generacije, ki so se pred časom veliko bolj oklepale le tradicionalnih medijev. Osebnostne lastnosti in nakupne navade potrošnikov so se izoblikovale pod vplivi različnih družbenih in zgodovinskih dogodkov ter dejavnikov. Starejše generacije zaznamujejo popolnoma drugačne izbire kot mlajše. Prihajajo nove generacije, ki že obvladajo tehnologijo in splet in so povsem seznanjene z virtualno resničnostjo, kar se odraža v njihovih nakupnih navadah. Zato sta natančno prilagajanje ponudbe potrebam različnih generacij potrošnikov in pravi način komuniciranja z njimi, ključna.

„Nova realnost” je z omejitvami spremenila pravila igre, pospešila digitalizacijo in poskrbela za razvoj novih marketinških trendov in načinov komuniciranja s potrošniki. Ohranjanje komunikacije s potrošniki je v digitalni dobi in poplavi digitalnih medijev ključnega pomena za prepoznavnost in zavedanje podjetja oz. njegove blagovne znamke na trgu. Pripravljenost, prilagodljivost, hiter odziv, ustrezna izbira medijev in ustrezen način komuniciranja bodo ključni v „novi realnosti”. Situacija je zahtevna, spreminja se iz dneva v dan in od strokovnjakov za trženje zahteva veliko mero empatije in prilagodljivosti. Nihče natančno ne ve, kako dolgo bomo obtičali v trenutni situaciji in kakšna bo prihodnost. Vsa podjetja in vsi mi kot posamezniki smo pred izzivom, kako se bomo prilagodili in uspešno transformirali. Podjetja so soočena z velikim izzivom: z izzivom ohranjanja pristnega stika s potrošniki. 

Naša vsakdanjost je tako postala doba povezanosti in dostopnosti, ki od posameznikov, podjetij in njihovih blagovnih znamk terja nove načine komuniciranja, podajanja in sprejemanja informacij, predvsem pa razumevanje novih navad in vedenja potrošnikov, ki narekujejo nove načine komuniciranja in dostopanja do posameznikov. Pravila trženja in tržnega komuniciranja so drugačna in se spreminjajo z veliko hitrostjo. Dejstvo je, da se je večina podjetij po vsem svetu morala oz. se še mora prilagoditi spreminjajočim se navadam potrošnikov in v teh negotovih časih ohranjati zavedanje o znamki in zanimanje potrošnikov.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo