Vpis 2021

Vpis 2021

Vpis 2021

Odločili ste se za e-študij in izbrali ste moderno in k posamezniku usmerjeno fakulteto. Čestitamo.

Študirali boste v celoti online, po Dobinem modelu online študija, edinem online študiju v Sloveniji, katerega kakovost je potrjena z dvema mednarodnima akreditacijama. V letošnjem letu na DOBA Fakulteti študira 1.240 online študentov. Preberite osebne izkušnje online študentov DOBA Fakultete.

Pred začetkom bomo za vas izvedli brezplačno delavnico o online študiju in 14 uvodnih dni, tako da boste dobro pripravljeni za študij. Med študijem vam bomo nudili ves čas strokovno podporo. 

Udeležite se online informativnega dne in spoznajte Dobin model online študija. Če želite dodatne informacije o študijskih programih, izpolnite informativno prijavo.

V katere programe in letnike se lahko vpišete v študijskem letu 2021/2022

Drugi prijavni rok se odpre 16. 8. 2021. Razpisan bo, če bodo ostala (še) prosta mesta.

Vaša investicija za vključitev v študij 

Študij je investicija, ki se splača. Namreč, kar 64 % diplomantov DOBA Fakultete doživi po diplomi pozitivne spremembe - boljšo zaposlitev, višjo plačo, napredovanje (anketiranje delodajalcev, oktober 2020).

Študijski programi Vpisnina in šolnina za en letnik Plačilo v obrokih za en letnik
Dodiplomski programi
(Menedžment v sodobnem poslovanju, Poslovanje in upravljanje v turizmu, Menedžment v sociali in izobraževanju)

2.679,00 EUR

12 x 235,00 EUR

Dodiplomski program
Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi

2.899,00 EUR

12 x 255,00 EUR

Dodiplomski program Uporabna psihologija 3.410,00 EUR

12 x 298,00 EUR

Magistrski programi
(Mednarodno poslovanje, Marketing in prodaja, Menedžment pametnih mest, Inovativni menedžment v sociali in izobraževanje)
3.289,00 EUR

12 x 290,00 EUR

Magistrski program Uporabna psihologija 3.960,00 EUR 12 x 348,00 EUR
Doktorski programi 5.000,00 EUR 8 x 640,00 EUR

Opombe:

 • Prvi obrok poravnate ob vpisu, vse ostale obroke poravnate po e-položnici do vsakega 20. v mesecu.
 • Stroški diplomiranja so 549,00 EUR, magistriranja 749,00 in jih poravnate v zadnjem letniku.
 • Popusti in ugodnosti: diplomanti DF 300,00 EUR pri vpisu v višjo stopnjo študija

Oddajte prijavo za vpis v študij 

Drugi prijavni rok se odpre 16. 8. 2021. Razpisan bo, če bodo ostala (še) prosta mesta.

1. Izpolnite prijavo 

2. Ob prijavi priložite ustrezna dokazila o predhodni izobrazbi

3. Nadaljnja navodila za potrditev vpisa boste prejeli po mailu

4. Vpisni pogoji in dokazila

Dodiplomski programi

Vpis v 1. letnik: zaključena vsaj štiriletna srednja šola (dokazila o končani SŠ pridobimo sami – podatke o SŠ vnesete v eVŠ prijavo).
Vpis v 2. letnik: zaključena višja strokovna šola po programu, sprejetim po letu 1994 – diploma (ne velja za program Uporabna psihologija).
Vpis v 3. letnik: zaključena višja strokovna šola po programu, sprejetim pred letom 1994 – diploma (ne velja za program Uporabna psihologija).
Vpis v 2. oziroma 3. letnik se omogoči tudi študentom in diplomantom dodiplomskih programov sorodnih smeri, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. Študentom se na podlagi potrdila o opravljenih izpitih in potrjenih učnih načrtov dodelijo dodatne študijske obveznosti – kontakt: studijska.komisija@doba.si.
Pogoje za vpis izpolnjujete tudi tisti, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Magistrski programi

Vpis v 1. letnik (ne velja za program Uporabna psihologija):

 • zaključen program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij v obsegu najmanj 180 ECTS – diploma. 
 • zaključen 3-letni program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom) – diploma. 
 • zaključeni programi, navedeni v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij (dodatno opraviti študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS) – diploma.

Vpis v 2. letnik (ne velja za program Uporabna psihologija):

 • zaključen program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij v obsegu najmanj 240 ECTS. 
 • zaključen program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom).
 • zaključen specialistični študijski program z ustreznih strokovnih področij. 
 • zaključeni programi, navedeni v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij (dodatno opraviti študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS).

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujejo tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini. Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo naslednja področja: ekonomske, poslovne, upravne in organizacijske vede, sociologija, pravne, politične, družboslovne vede, humanistika.

Za razliko od ostalih magistrskih programov DOBA Fakultete so pogoji za vpis v program Uporabna psihologija zahtevnejši – preverite pogoje.

Doktorski program

Vpis v 1. letnik:

 • zaključen študijski program 2. stopnje – diploma.
 • zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 – diploma.
 • zaključen študijski program za pridobitev specializacije in ste pred tem končali visokošolski strokovni študijski program ter pred vpisom opravili študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS.
 • zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.

Neposredni vpis v 2. letnik – nadaljevanje študija po merilih za prehode:

 • zaključen študijski program za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije (sprejeti pred 11. 6. 2004).

Kandidati za vpis v doktorski študijski program, ki nimate ekonomske izobrazbe oz. ne izkazujete temeljnih ekonomskih znanj, pridobljenih z neformalnim izobraževanjem in/ali izkustvenim učenjem, opravite diferencialne predmete v obsegu 12–18 ECTS.

Za vpis je potrebno aktivno znanje angleškega jezika (potrdilo B2).

Razpis za vpis je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Tanja Klemenc Sekuti,

diplomirana ekonomistka
Online študij je bila edina možnost, da si pridobim izobrazbo. Najbolj bi izpostavila res izjemno odzivnost profesorjev, online mentorjev in strokovnih sodelavcev fakultete.

Tanja Klemenc Sekuti,

diplomirana ekonomistka
Online študij je bila edina možnost, da si pridobim izobrazbo. Najbolj bi izpostavila res izjemno odzivnost profesorjev, online mentorjev in strokovnih sodelavcev fakultete.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo