Vključitev v online študij

Začnite študirati že to pomlad

Vključitev v online študij

Odločili ste se za e-študij in izbrali ste moderno in k posamezniku usmerjeno fakulteto. Čestitamo. Ker ste ambiciozni, vam bomo omogočili, da ne boste čakali na jesen. Začeli boste študirati že februarja. To za vas pomeni, da boste kar pol leta pred drugimi, ki se bodo letos vpisali, začeli študirati in seveda ob rednem ter uspešnem delu tudi prej zaključili.

Študirali boste v celoti online, po Dobinem modelu online študija, edinem online študiju v Sloveniji, katerega kakovost je potrjena z dvema mednarodnima akreditacijama. V letošnjem letu na DOBA Fakulteti študira 1240 online študentov. Preberite osebne izkušnje online študentov DOBA Fakultete.

Pred začetkom bomo za vas izvedli brezplačno delavnico o online študiju in 14 uvodnih dni, tako da boste dobro pripravljeni za študij. Med študijem vam bomo nudili ves čas strokovno podporo.

Vključitev poteka do zapolnitve mest oziroma najkasneje do 15. 2. Udeležite se online informativnega dne in spoznajte Dobin model online študija. 

V katere programe in letnike se lahko vključite februarja 2021

Ker pa je to posebna ponudba, je omejeno število mest in omejena tudi izbira programov. 

Vaša investicija za vključitev v študij februarja 2021

Študij je investicija, ki se splača. Namreč, kar 64 % diplomantov DOBA Fakultete doživi po diplomi pozitivne spremembe - boljšo zaposlitev, višjo plačo, napredovanje (anketiranje delodajalcev, oktober 2019).

Študijski programi Vpisnina in šolnina za en letnik Plačilo v obrokih za en letnik
Dodiplomski programi
(Menedžment v sodobnem poslovanju, Poslovanje in upravljanje v turizmu, Menedžment v sociali in izobraževanju)

2.679,00 EUR

12 x 235,00 EUR

Dodiplomski program
Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi

2.899,00 EUR

12 x 255,00 EUR

Dodiplomski program Uporabna psihologija 3.410,00 EUR

12 x 298,00 EUR

Magistrski programi
(Mednarodno poslovanje, Marketing in prodaja, Menedžment pametnih mest, Inovativni menedžment v sociali in izobraževanje)
3.289,00 EUR

12 x 290,00 EUR

Magistrski program Uporabna psihologija 3.960,00 EUR 12 x 348,00 EUR
Doktorski programi 5.000,00 EUR 8 x 640,00 EUR

Opombe:

  • Prvi obrok poravnate ob vpisu, vse ostale obroke poravnate po e-položnici do vsakega 20. v mesecu.
  • Stroški diplomiranja so 549,00 EUR, magistriranja 749,00 in jih poravnate v zadnjem letniku.
  • Popusti in ugodnosti: 180,00 EUR popusta za prijavo do 15. februarja, diplomanti DF 300,00 EUR pri vpisu v višjo stopnjo študija

Oddajte prijavo za vpis v študij 

Oddajte svojo prijavo. Število mest je omejeno!

  1. Izpolnite prijavo 

     2. Priložite ustrezna dokazila:

  • Dodiplomski programi: 1. letnik; končana srednja šola: (dokazila o končani SŠ pridobimo sami – podatke sami vnesete v eVŠ prijavo), 2. letnik končana višja šola po programih, sprejetih po 1994: overjeno kopija višješolske diplome (dokazila o končani SŠ pridobimo sami – podatke sami vnesete v eVŠ prijavo), 2. letnik po merilih za prehode – nedokončana fakulteta: original potrdilo o opravljenih izpitih in potrjeni učni načrti opravljenih izpitov (dokazila o končani SŠ pridobimo sami – podatke sami vnesete v eVŠ prijavo).
  • Magistrski programi: overjena fotokopija diplomske listine ali potrdila o diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih, življenjepis, pismo, s katerim utemeljujete svojo namero o vpisu.

     3. Počakajte na mail strokovne sodelavke Valerije Farič, ki vam bo poslala nadaljnja navodila in vpisno dokumentacijo za potrditev vpisa.

Najpogostejša vprašanja

Kdaj bom zaključil študij in diplomiral, če se vpišem v dodiplomski študij?
V kolikor boste aktivnosti opravljali redno in sproti ter bili pri tem uspešni, se za vas predvideva zaključek študija v času trajanja programa. Torej, če začnete študirati februarja 2021 v 1. letniku dodiplomskega programa, boste študij zaključili predvidoma marca 2024.

Kdaj bom zaključil študij in diplomiral, če se vpišem v magistrski študij?
V kolikor boste aktivnosti opravljali redno in sproti ter bili pri tem uspešni, se za vas predvideva zaključek študija v dveh letih. Torej, če začnete študirati februarja 2021, boste študij zaključili predvidoma aprila 2023 in takoj začeli s pripravo magistrske naloge (lahko že prej).

Ali lahko že sedaj koristim status študenta, če nisem zaposlen?
Ker ne boste vpisani v študijsko leto 2020/2021 kot študent, vam ne pripadajo pravice iz statusa študenta (študentsko delo, zavarovanje …). Pravice boste lahko začeli uveljavljati potem, ko boste uredili vpis v študijsko leto 2021/2022, status bo veljaven od 1. oktobra 2021.

Tanja Klemenc Sekuti,

diplomirana ekonomistka
Online študij je bila edina možnost, da si pridobim izobrazbo. Najbolj bi izpostavila res izjemno odzivnost profesorjev, online mentorjev in strokovnih sodelavcev fakultete.

Tanja Klemenc Sekuti,

diplomirana ekonomistka
Online študij je bila edina možnost, da si pridobim izobrazbo. Najbolj bi izpostavila res izjemno odzivnost profesorjev, online mentorjev in strokovnih sodelavcev fakultete.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo