Vpis v študijske programe

Vpis v študijske programe

Vpis v študijske programe

Odločili ste se za študij in izbrali ste moderno in k posamezniku usmerjeno fakulteto. Čestitamo. Z diplomo, magisterijem, doktoratom in novimi znanji boste vključeni v skupine ljudi, ki bolje živijo.

Vpis je zaključen. Razpis za vpis 2022/2023 bo izšel predvidoma marca 2022. Če želite dodatne informacije o študijskih programih, izpolnite informativno prijavo

Študijski programi 

Kako boste študirali

Študirali boste v celoti online, po Dobinem modelu online študija, edinem online študiju v Sloveniji, katerega kakovost je potrjena z dvema mednarodnima akreditacijama. 

Online študij na Dobi študentom ponuja veliko več kot le posnetke predavanj in suhoparne naloge poslane po mailu. Strukturirano in STABILNO okolje, usmerjanje študentov s strani profesorjev, motiviranje online mentorjev in njihova izjemna ODZIVNOST, POVRATNE INFORMACIJE na vsako opravljeno nalogo, do potankosti dovršeno preverjanje in OCENJEVANJE ... je le nekaj značilnosti njihovega modela online študija. Ena od pomembnih prednosti pa je tudi priprava na online študij, saj bomo pred začetkom za vas izvedli brezplačno delavnico o online študiju in 14 uvodnih dni, tako da boste dobro pripravljeni za študij. Med študijem pa vam bomo nudili ves čas strokovno podporo. 

V letošnjem letu na DOBA Fakulteti študira 1.240 online študentov. Preberite osebne izkušnje online študentov DOBA Fakultete.

Šolnina 2021/2022

Študij je investicija, ki se splača. Namreč, kar 64 % diplomantov DOBA Fakultete doživi po diplomi pozitivne spremembe - boljšo zaposlitev, višjo plačo, napredovanje (anketiranje delodajalcev, oktober 2020).

Študijski programi Vpisnina in šolnina za en letnik Plačilo v obrokih za en letnik
Dodiplomski programi
(Menedžment v sodobnem poslovanju, Poslovanje in upravljanje v turizmu, Menedžment v sociali in izobraževanju)

2.679,00 EUR

12 x 235,00 EUR

Dodiplomski program
Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi

2.899,00 EUR

12 x 255,00 EUR

Dodiplomski program Uporabna psihologija

Za vpis v študijsko leto 2021/2022 ni več prostih mest. Razpis za vpis 2022/23 bo objavljen predvidoma marca 2022.

3.410,00 EUR

12 x 298,00 EUR

Magistrski programi
(Mednarodno poslovanje, Marketing in prodaja, Menedžment pametnih mest, Inovativni menedžment v sociali in izobraževanje)
3.289,00 EUR

12 x 290,00 EUR

Magistrski program Uporabna psihologija 3.960,00 EUR 12 x 348,00 EUR
Doktorski programi 5.000,00 EUR 8 x 640,00 EUR

Opombe:

 • Prvi obrok poravnate ob vpisu, vse ostale obroke poravnate po e-položnici do vsakega 20. v mesecu.
 • Stroški diplomiranja so 549,00 EUR, magistriranja 749,00 in jih poravnate v zadnjem letniku.
 • Popusti in ugodnosti: diplomanti DF 300,00 EUR pri vpisu v višjo stopnjo študija

Kako se vpišete

1. Izpolnite prijavo 

2. Ob prijavi priložite ustrezna dokazila o predhodni izobrazbi

3. Kandidati boste po oddani prijavi po e-pošti prejeli nadaljnja navodila za potrditev vpisa.

4. Vpisni pogoji in dokazila

Dodiplomski programi

Vpis v 1. letnik: zaključena vsaj štiriletna srednja šola (dokazila o končani SŠ pridobimo sami – podatke o SŠ vnesete v eVŠ prijavo).
Vpis v 2. letnik: zaključena višja strokovna šola po programu, sprejetim po letu 1994 – diploma (ne velja za program Uporabna psihologija).
Vpis v 3. letnik: zaključena višja strokovna šola po programu, sprejetim pred letom 1994 – diploma (ne velja za program Uporabna psihologija).
Vpis v 2. oziroma 3. letnik se omogoči tudi študentom in diplomantom dodiplomskih programov sorodnih smeri, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. Študentom se na podlagi potrdila o opravljenih izpitih in potrjenih učnih načrtov dodelijo dodatne študijske obveznosti – kontakt: studijska.komisija@doba.si.
Pogoje za vpis izpolnjujete tudi tisti, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Magistrski programi

Vpis v 1. letnik (ne velja za program Uporabna psihologija):

 • zaključen program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij v obsegu najmanj 180 ECTS – diploma. 
 • zaključen 3-letni program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom) – diploma. 
 • zaključeni programi, navedeni v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij (dodatno opraviti študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS) – diploma.

Vpis v 2. letnik (ne velja za program Uporabna psihologija):

 • zaključen program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij v obsegu najmanj 240 ECTS. 
 • zaključen program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom).
 • zaključen specialistični študijski program z ustreznih strokovnih področij. 
 • zaključeni programi, navedeni v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij (dodatno opraviti študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS).

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujejo tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini. Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo naslednja področja: ekonomske, poslovne, upravne in organizacijske vede, sociologija, pravne, politične, družboslovne vede, humanistika.

Za razliko od ostalih magistrskih programov DOBA Fakultete so pogoji za vpis v program Uporabna psihologija zahtevnejši – preverite pogoje.

Doktorski program

Vpis v 1. letnik:

 • zaključen študijski program 2. stopnje – diploma.
 • zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 – diploma.
 • zaključen študijski program za pridobitev specializacije in ste pred tem končali visokošolski strokovni študijski program ter pred vpisom opravili študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS.
 • zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.

Neposredni vpis v 2. letnik – nadaljevanje študija po merilih za prehode:

 • zaključen študijski program za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije (sprejeti pred 11. 6. 2004).

Kandidati za vpis v doktorski študijski program, ki nimate ekonomske izobrazbe oz. ne izkazujete temeljnih ekonomskih znanj, pridobljenih z neformalnim izobraževanjem in/ali izkustvenim učenjem, opravite diferencialne predmete v obsegu 12–18 ECTS.

Za vpis je potrebno aktivno znanje angleškega jezika (potrdilo B2).

Tanja Klemenc Sekuti,

diplomirana ekonomistka
Online študij je bila edina možnost, da si pridobim izobrazbo. Najbolj bi izpostavila res izjemno odzivnost profesorjev, online mentorjev in strokovnih sodelavcev fakultete.

Tanja Klemenc Sekuti,

diplomirana ekonomistka
Online študij je bila edina možnost, da si pridobim izobrazbo. Najbolj bi izpostavila res izjemno odzivnost profesorjev, online mentorjev in strokovnih sodelavcev fakultete.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo