Vpis

Za vaše napredovanje

Vpis

Odločili ste se za e-študij in izbrali ste moderno in k posamezniku usmerjeno fakulteto. Čestitamo.

Študirali boste v celoti online, po Dobinem modelu online študija, edinem online študiju v Sloveniji, katerega kakovost je potrjena z dvema mednarodnima akreditacijama. Pred začetkom bomo za vas izvedli brezplačno delavnico o online študiju in 14 uvodnih dni, tako da boste dobro pripravljeni za študij.

Pridružite se nam na informativnih dnevih, kjer boste spoznali DOBIN model online študija.

Programska ponudba za vpis v študijskem letu 2020/21

Vaša investicija za vpis v študijskem letu 2020/21

Študij je investicija, ki se splača. Namreč, kar 64 % diplomantov DOBA Fakultete doživi po diplomi pozitivne spremembe - boljšo zaposlitev, višjo plačo, napredovanje (anketiranje delodajalcev, oktober 2018).

Študijski programi Vpisnina in šolnina za en letnik Plačilo v obrokih za en letnik
Dodiplomski programi
(razen Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi)

2.549,00 EUR

12 x 225,00 EUR
3 x 865,00 EUR

Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi 2.759,00 EUR

12 x 245,00 EUR
3 x 940,00 EUR

Magistrski programi 3.289,00 EUR

12 x 290,00 EUR
3 x 1.130,00 EUR

Doktorski programi 5.000,00 EUR 8 x 640,00 EUR

Opombe:

  • Prvi obrok poravnate ob vpisu, vse ostale obroke poravnate po e-položnici do vsakega 20. v mesecu.
  • Stroški diplomiranja so 449,00 EUR, magistriranja 549,00 in jih poravnate v zadnjem letniku.

Oddajte prijavo za vpis v študij 

Oddajte svojo prijavo. Število mest je omejeno!

  1. Izpolnite prijavo (prijavo morate oddati preko državnega spletnega portala eVŠ - navodila za oddajo eVŠ prijave, v kolikor boste imeli težave, izpolnite interno prijavo):

     2. Priložite ustrezna dokazila:

  • Dodiplomski programi: 1. letnik; končana srednja šola: (dokazila o končani SŠ pridobimo sami – podatke sami vnesete v eVŠ prijavo), 2. letnik končana višja šola po programih, sprejetih po 1994: overjeno kopija višješolske diplome (dokazila o končani SŠ pridobimo sami – podatke sami vnesete v eVŠ prijavo), 2. letnik po merilih za prehode – nedokončana fakulteta: original potrdilo o opravljenih izpitih in potrjeni učni načrti opravljenih izpitov (dokazila o končani SŠ pridobimo sami – podatke sami vnesete v eVŠ prijavo).
  • Magistrski programi: overjena fotokopija diplomske listine ali potrdila o diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih, življenjepis, pismo, s katerim utemeljujete svojo namero o vpisu.
  • Doktorski programi (navodila za dokazila).

     3. Počakajte na mail strokovne sodelavke Valerije Farič, ki vam bo poslala nadaljnja navodila za potrditev vpisa.

 

Tanja Klemenc Sekuti,

diplomirana ekonomistka
Online študij je bila edina možnost, da si pridobim izobrazbo. Najbolj bi izpostavila res izjemno odzivnost profesorjev, online mentorjev in strokovnih sodelavcev fakultete.

Tanja Klemenc Sekuti,

diplomirana ekonomistka
Online študij je bila edina možnost, da si pridobim izobrazbo. Najbolj bi izpostavila res izjemno odzivnost profesorjev, online mentorjev in strokovnih sodelavcev fakultete.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo