Novi trendi v marketingu: trajnostna potrošnja in zeleni marketing
02.04.2024

Novi trendi v marketingu: trajnostna potrošnja in zeleni marketing

Potrošniki so razvili nove nakupne navade in vedenje in se prilagoditi na nove razmere. So vse bolj informirani o izdelkih, vedno bolj premišljeni v nakupnem procesu in trajnostno ozavešč...
Več
Od virtualne resničnosti do trajnosti: Poklici prihodnosti
30.01.2024

Od virtualne resničnosti do trajnosti: Poklici prihodnosti

Kakšni bodo poklici, ki bodo oblikovali naš svet? V svetu, kjer tehnološki napredek in digitalna revolucija ustvarjata nove možnosti, se skupaj z rastočim poudarkom na trajnosti oblikujej...
Več
Kako postati bolj inovativna družba in ekonomija?
06.11.2023

Kako postati bolj inovativna družba in ekonomija?

To je skupni izziv in hkrati poslanstvo študijskih programov DOBE, ki se zaveda, da je Slovenija od svoje samostojnosti prišla v spremenjen mednarodni gospodarsko-politični položaj.
Več
Digitalni trendi v trženju: spreminjanje igre v poslovnem svetu
02.11.2023

Digitalni trendi v trženju: spreminjanje igre v poslovnem svetu

V zadnjem desetletju smo priča številnim spremembam na področju digitalnih tehnologij, v veliki meri tudi zaradi hitrega razvoja. Velika večina potrošnikov je postala »digitalnih« in zače...
Več
Razvijanje domišljije, vizije in motivacije za uspeh
25.10.2023

Razvijanje domišljije, vizije in motivacije za uspeh

Spremembe v organizacijah z zgodovinskega vidika kažejo, da je v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja organizacijsko načrtovanje po večini potekalo od zgoraj navzdol.
Več
Vloga poslovnega psihološkega coachinga / treninga v delovnih organizacijah
22.08.2023

Vloga poslovnega psihološkega coachinga / treninga v delovnih organizacijah

Strukturno bomo poslovni psihološki trening najprej umestili v kontekst drugih tehnik razvoja zaposlenih, ga definirali z vidika prejemnikov in pojasnili, zakaj je postal integralen del d...
Več
Osebna agilnost: Ključna kompetenca v negotovem okolju
14.07.2023

Osebna agilnost: Ključna kompetenca v negotovem okolju

Biti agilen ima številne prednosti. Pomaga nam, da se bolje odzivamo na spremembe, smo bolj odporni, vidimo pozitivne strani vsake spremembe ter se učimo in rastemo iz vsake priložnosti, ...
Več
Kako postati uspešen online študent
03.06.2023

Kako postati uspešen online študent

Kolikokrat na dan preverite svoj telefon? 10-krat? 50-krat? 100-krat? Zaradi neštetih motenj in obvestil, ki se nenehno pojavljajo, je za ohranjanje osredotočenosti na delo in študij klju...
Več
Izzivi umetne inteligence: Uspešen odziv na UI je kakovostno izobraževanje
03.06.2023

Izzivi umetne inteligence: Uspešen odziv na UI je kakovostno izobraževanje

Razpravljati moramo o izzivih, spremembah in razvoju visokega šolstva ter vlogi umetne inteligence v izobraževanju.
Več
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo