Od virtualne resničnosti do trajnosti: Poklici prihodnosti
30.01.2024

Od virtualne resničnosti do trajnosti: Poklici prihodnosti

Kakšni bodo poklici, ki bodo oblikovali naš svet? V svetu, kjer tehnološki napredek in digitalna revolucija ustvarjata nove možnosti, se skupaj z rastočim poudarkom na trajnosti oblikujej...
Več
Kako postati bolj inovativna družba in ekonomija?

Kako postati bolj inovativna družba in ekonomija?

To je skupni izziv in hkrati poslanstvo študijskih programov DOBE, ki se zaveda, da je Slovenija od svoje samostojnosti prišla v spremenjen mednarodni gospodarsko-politični položaj.
Digitalni trendi v trženju: spreminjanje igre v poslovnem svetu

Digitalni trendi v trženju: spreminjanje igre v poslovnem svetu

V zadnjem desetletju smo priča številnim spremembam na področju digitalnih tehnologij, v veliki meri tudi zaradi hitrega razvoja. Velika večina potrošnikov je postala »digitalnih« in zače...
Razvijanje domišljije, vizije in motivacije za uspeh

Razvijanje domišljije, vizije in motivacije za uspeh

Spremembe v organizacijah z zgodovinskega vidika kažejo, da je v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja organizacijsko načrtovanje po večini potekalo od zgoraj navzdol.
Vloga poslovnega psihološkega coachinga / treninga v delovnih organizacijah

Vloga poslovnega psihološkega coachinga / treninga v delovnih organizacijah

Strukturno bomo poslovni psihološki trening najprej umestili v kontekst drugih tehnik razvoja zaposlenih, ga definirali z vidika prejemnikov in pojasnili, zakaj je postal integralen del d...

Webinarji

Vsi webinarji

Interaktivni webinar: Ali mi lahko coaching prinese srečo v poslovnem in zasebnem življenju?
30.11.2023

Interaktivni webinar: Ali mi lahko coaching prinese srečo v poslovnem in zasebnem življenju?

Na interaktivnem srečanju so udeleženci izvedeli, kako lahko z uporabo pozitivne in coaching psihologije v poslovnem in zasebnem življenju izboljšamo storilnost, psihološko odpornost in s...
Več
Posvet o umetni inteligenci v visokem šolstvu

Posvet o umetni inteligenci v visokem šolstvu

V času, ko je umetna inteligenca vse bolj prisotna je pomembno, da poznamo njene potenciale in prepoznamo izzive pri vsakdanjem življenju in delu kot tudi na področju izobraževanja.
The Leadership Brain: How Neuroscience Helps People to Succeed and Grow

The Leadership Brain: How Neuroscience Helps People to Succeed and Grow

DOBA Fakulteta vam ob 20. obletnici delovanja podarja predavanje vrhunskega strokovnjaka dr. Nikolaosa Dimitriadisa, guruja na področju nevroznanosti v trženju, komunikaciji in vodenju. P...
E-izobraževanje danes

E-izobraževanje danes

Na webinarju bomo spregovorili o osnovnih pojmih in pojavnih oblikah e-izobraževanja. Predstavili bomo aktualne trende, ki pomembno narekujejo in sooblikujejo razvoj e-izobraževanja in po...
Pomen značajskih moči in odlik za odlično vodenje

Pomen značajskih moči in odlik za odlično vodenje

Izvedeli boste, kako je mogoče spoznanja pozitivne psihologije učinkovito uporabiti v podjetjih in organizacijah pri vodenju zaposlenih, s ciljem doseganja večje zavzetosti in dobrega poč...

Monografije

Vse monografije

monografija-management-prodaje
05.01.2024

Monografija: Menedžment prodaje

Izšla je nova znanstvena monografija z naslovom Menedžment prodaje, avtoric visokošolske učiteljice dr. Tine Vukasović in magistrice programa Marketing in prodaja, Gordane Fatur.
Več
Monografija Sustainable entrepreneurship: Driver for growth

Monografija Sustainable entrepreneurship: Driver for growth

Novembra 2022 je izšla monografija Doba Fakultete z naslovom Sustainable entrepreneurship: Driver for growth.
Monografija: Znanje za prihodnost

Monografija: Znanje za prihodnost

V publikaciji izdajamo zbrana poročila o naših raziskavah. Monografija »ZNANJE ZA PRIHODNOST« osvetli glavna področja raziskav, ki so potekale v letu 2021.
Monografija Entrepreneurial and Communicative Mind in Action

Monografija Entrepreneurial and Communicative Mind in Action

Na DOBA Fakulteti smo uspešno zaključili mednarodni projekt MicroMasters Internationalization at home through online micro masters and virtual mobility, v okviru katerega je pri založbi P...
Monografija DOBA Fakultete 2020: Raziskave v teoriji in praksi sodobnih poslovnih vprašanj

Monografija DOBA Fakultete 2020: Raziskave v teoriji in praksi sodobnih poslovnih vprašanj

Izšla je monografija DOBA Fakultete: Raziskave v teoriji in praksi sodobnih poslovnih vprašanj. Njena usmerjenost na skoraj vsa področja delovanja fakultete: od marketinga in odnosov z ja...
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo