O vpisu in splošno

Najpogostejša vprašanja

O vpisu in splošno

Kakšen je vpisni postopek in kdaj se lahko vpišem?
Vpisni postopek za vsak program najdete na programskih podstraneh v razdelku 'prijava za študij' in tukaj: https://www.fakulteta.doba.si/vpis.

Kakšni so pogoji za vpis?
Pogoji za vpis so opisani na straneh, kjer je opisan vsak program, v razdelku 'prijava za študij' in tukaj: https://www.fakulteta.doba.si/vpis.

Zanima me, kakšni so pogoji za vpis, če sem končala predhodno izobrazbo v tujini?
Pogoje za vpis v naše študijske programe izpolnjujete tudi tisti, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini. Priznavanje in vrednotenje tujega izobraževanja opravimo na fakulteti.

Ali dobim status študenta in kdaj začne veljati?
Da, z vključitvijo v naše programe lahko koristite status študenta. Status začne veljati 1. 10. posameznega leta.

Kako je v primeru omejitve mest?
Če je število prijavljenih kandidatov za vpis v dodiplomski program večje od števila razpisanih mest, bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, kandidati bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oz. splošni maturi – 60 % točk in splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole – 40 % točk. Če je število prijavljenih kandidatov za vpis v magistrske programe večje od števila razpisanih mest, so kandidati izbrani na podlagi povprečne ocene na dodiplomskem študiju

So programi javnoveljavni in akreditirani?
Da, vsi študijski programi DOBA Fakultete so javnoveljavni in akreditirani v skladu z nacionalnimi Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov. Podatke najdete na naši spletni strani in na spletnih straneh ministrstva. https://www.nakvis.si/analize-in-publikacije/porocila-strokovnjakov-in-odlocbe/drugi-visokosolski-zavodi/doba-fakulteta/

Je »online diploma« enaka ostalim?
Da, diploma je popolnoma enakovredna ostalim diplomam. Na diplomi ne piše, da je šlo za online študij. DOBA Fakulteta je kot prva visokošolska institucija v Sloveniji in širši regiji pridobila mednarodno akreditacijo UNIQUE in mednarodni certifikat EOCCS. 

So vaši programi priznani v tujini?
Diploma DOBA Fakultete je priznana v državah EU in drugje. Postopke vrednotenja tujega izobraževanja v tujini opravljajo ENIC NARIC centri, ki so pristojni za priznavanje tujega izobraževanja.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli