Kompetence 21. stoletja

Vloga poslovnega psihološkega coachinga / treninga v delovnih organizacijah
22.08.2023

Vloga poslovnega psihološkega coachinga / treninga v delovnih organizacijah

Strukturno bomo poslovni psihološki trening najprej umestili v kontekst drugih tehnik razvoja zaposlenih, ga definirali z vidika prejemnikov in pojasnili, zakaj je postal integralen del d...
Več
Osebna agilnost: Ključna kompetenca v negotovem okolju
14.07.2023

Osebna agilnost: Ključna kompetenca v negotovem okolju

Biti agilen ima številne prednosti. Pomaga nam, da se bolje odzivamo na spremembe, smo bolj odporni, vidimo pozitivne strani vsake spremembe ter se učimo in rastemo iz vsake priložnosti, ...
Več
Posvet o umetni inteligenci v visokem šolstvu
27.06.2023

Posvet o umetni inteligenci v visokem šolstvu

V času, ko je umetna inteligenca vse bolj prisotna je pomembno, da poznamo njene potenciale in prepoznamo izzive pri vsakdanjem življenju in delu kot tudi na področju izobraževanja.
Več
The Leadership Brain: How Neuroscience Helps People to Succeed and Grow
15.06.2023

The Leadership Brain: How Neuroscience Helps People to Succeed and Grow

DOBA Fakulteta vam ob 20. obletnici delovanja podarja predavanje vrhunskega strokovnjaka dr. Nikolaosa Dimitriadisa, guruja na področju nevroznanosti v trženju, komunikaciji in vodenju. P...
Več
Kako postati uspešen online študent
03.06.2023

Kako postati uspešen online študent

Kolikokrat na dan preverite svoj telefon? 10-krat? 50-krat? 100-krat? Zaradi neštetih motenj in obvestil, ki se nenehno pojavljajo, je za ohranjanje osredotočenosti na delo in študij klju...
Več
Čuječnost na delovnem mestu
16.05.2023

Čuječnost na delovnem mestu

Čuječnost pomeni usmerjanje pozornosti na poseben način: z namenom, v sedanjem trenutku, neobsojajoče (dr. Jon Kabat-Zinn).
Več
Značilnosti generacij potrošnikov Baby boom, X, Y, Z in kako komunicirati z njimi
19.04.2023

Značilnosti generacij potrošnikov Baby boom, X, Y, Z in kako komunicirati z njimi

Različne generacije imajo različne sloge komuniciranja. Uporaba slenga, različna komunikacijska orodja in slog komuniciranja so povod k vse večjemu nerazumevanju med generacijami.
Več
Kako najti svoj pravi work-life balance
28.03.2023

Kako najti svoj pravi work-life balance

Kaj morate vedeti o ohranjanja ravnotežja med kariero in osebnim življenjem.
Več
Govorica telesa za poslovni uspeh
28.03.2023

Govorica telesa za poslovni uspeh

Na webinarju bo poudarek na fizičnih elementih neverbalne komunikacije – mimika, gestika in proksemika.
Več
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo