DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

Mednarodno prisotna in cenjena ustanova z odličnimi študijskimi programi in edinstvenim online študijem

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor je samostojni visokošolski zavod; ustanovljen je bil leta 2003, in sodi v Poslovno skupino DOBA, ki deluje že 33 let.

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor je fakulteta inovativnih pristopov in vodilni ponudnik online izobraževanja v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. Izvajamo akreditirane in aktualne dodiplomske, magistrske in doktorski študijski program za poklice prihodnosti ter za izzive, kot je trajnostno voditeljstvo in zeleni ter digitalni prehod v družbo 5.0.

Z najzahtevnejšim modelom e-izobraževanja že več kot dve desetletji večamo dostopnost in fleksibilnost izobraževanja ciljnim skupinam, ki zaradi različnih razlogov ne morejo obiskovati klasičnih predavanja – zaposleni, starši, gibalno ovirani, športniki (DF je od leta 2022 prejemnica listine Olimpijskega komiteja Slovenije Športnikom prijazna fakulteta), mladi, ki iščejo priložnosti v tujini in drugi. S preizkušeno in zanesljivo online izvedbo sodimo med regionalne zmagovalce, saj sledimo mednarodnim standardom kakovosti in imamo kot edina fakulteta v Sloveniji in JV Evropi dve mednarodni akreditaciji za online študij.

Na DOBA Fakulteti ima posebno mesto tudi znanstvenoraziskovalno in razvojno delo, ki vpliva za gospodarski razvoj in razvoj družbe. S stalno krepitvijo le-tega v okviru mednarodnih in nacionalnih partnerstev ter svojim delovanjem in povezovanjem je fakulteta aktivno vpeta v vključujoč, inovativen in povezan Evropski visokošolski prostor kakor tudi v širši globalni prostor.

Na fakulteti redno organiziramo strokovne in znanstvene konference, okrogle mize, ponujamo tudi programe vseživljenjskega izobraževanja in brezplačne izobraževalne dogodke.

Odlikujejo nas tradicija, strokovnost, kakovost, edinstven online študij, družbena odgovornost in odličnost na vseh področjih delovanja.

Na DOBA Fakulteti letno študira več kot 1700 študentov iz 46 držav sveta. 

DOBA Fakulteta je najbolj prepoznavna fakulteta med zaposlenimi starimi od 25 do 45 let v Sloveniji! (vir: Mediana, junij 2021) >>

Modernost in odličnost fakultete temeljita na:

  • novih vsebinskih elementih, kot so inovativnost, interdisciplinarnost z globalno perspektivo, trajnostni razvoj, uporaba informacijske tehnologije za uspešno poslovanje, uporabna in sodobna strokovna znanja, razvoj mehkih kompetenc; 
  • posebnih inovativnih pristopih, kot so Dobin model online študija z inovativnim učenjem, ki omogoča študentom razvoj kompetenc ob celostni podpori moderne tehnologije in predanega strokovnega osebja, in sodobni pedagoški pristopi, ki pripravljajo študente na uspešno delovanje v nepredvidljivih časih in spodbujajo njihov nenehni osebni razvoj; 
  • prednostih za podjetja, saj študenti pridobivajo znanja in kompetence, neposredno uporabne v praksi, iščejo rešitve, ki jih znajo prenesti v delovno okolje. Študenti pri večini predmetov opravljajo dejanski projekt za podjetja ali organizacije, v katerih so zaposleni, in zanje razvijajo nove rešitve;
  • raziskovalnih aktivnostih in mednarodnih izkušnjah; raziskave profesorjev so opazne v domačem in mednarodnem prostoru. Za potrebe mednarodnega akademskega sodelovanja in mobilnosti ima fakulteta sklenjene bilateralne sporazume s številnimi ustanovami po svetu ter je članica uglednih mednarodnih mrež.

Mejniki razvoja DOBA Fakultete:

2023

Praznovali smo 20 let DOBA Fakultete. Svet NAKVIS-a je v letu 2023 podaljšal institucionalno akreditacijo DF za obdobje petih let. Prvi v Sloveniji smo organizirali posvet na temo Umetna inteligenca v visokem šolstvu in za visokošolske učitelje izvedli vrsto aktivnosti na temo umetne inteligence. 

2022

Pridobili smo koncesijo za študijski program Menedžment pametnih mest. Organizirali smo znanstveno konferenco Sustainable entrepreneurship – Driver for growth in simpozij Priložnosti in aktualni izzivi e-izobraževanja v visokem šolstvu. Ustanovili smo Alumni klub Hrvaška in Alumni klub Srbija.

2021

Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBA Fakultete, je prejela nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2020. Izvedli smo dva mednarodna posveta: Globalne pametne vasi, Inovativna pedagogika v online izobraževanju.

2020

DOBA praznuje 30 let. Prejeli smo priznanje Združenja manager in Mestni pečat Mestne občine Maribor. Organizirali smo 10. mednarodno konferenco The Future of Global Business and Marketing. Akdreditirana sta dva nova programa, dodiplomski in magistrski program Uporabna psihologija. 

2019

Praznovali smo 20 let online študija, organizirali smo strokovno mednarodno konferenco Advancing Education: People, Institutions, Technology.

2018

Pridobili smo drugo mednarodno akreditacijo online študija, akreditiran je prvi doktorski program DOBA Fakultete Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi in izvedli smo prvi Mini MBA.

2017

Organizirali smo mednarodno strokovno konferenco z naslovom Pametna mesta – mesta danes in jutri. Akreditiran je novi magistrski program Menedžment pametnih mest.
Svet NAKVIS-a je DOBA Fakulteti podaljšal akreditacijo za pet let in šestim študijskim programom za nedoločen čas

2016

Ustanovili smo prvi Kompetenčni center za razvoj digitalnih kompetenc in online učenje.
V okviru okrogle mize Inovativnost v visokem šolstvu smo gostili tudi ministrico dr. Maja Makovec Brenčič.

2015

Poslovna skupina DOBA, v sklopu katere deluje DOBA Fakulteta, praznuje 25 let. Akreditiran je nov magistrski program Marketing in prodaja, podaljšana je akreditacija za magistrski program Mednarodno poslovanje in za dodiplomska programa Poslovna administracija in Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi ter prejeto soglasje k spremembam dodiplomskega programa Poslovanje in upravljanje v turizmu.

2014

Doc. dr. Viljem Pšeničny je slavnostno predal insignije novemu dekanu DOBA Fakultete prof. dr. Rastu Ovinu. 

2013

Postali smo prva visokošolska institucija v Sloveniji s pridobljenim mednarodnim certifikatom kakovosti UNIQUe (European Universities Quality in e-Learning), ki ga za področje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri poučevanju in učenju podeljuje Evropska fundacija za kakovost v e-izobraževanju (EFQUEL).Ustanovljen je bil Programski sosvet DOBA Fakultete.
Izvedli smo simpozij z naslovom The Future of Work and Learning.

2012

DOBA Fakulteta je pridobila za sedem let podaljšano akreditacijo za dodiplomski študijski program Poslovanje.
Organizirali smo znanstveno konferenco z naslovom Dinamično podjetništvo za rast gospodarstva.

2011

Ustanovljen je bil Svet za razvoj online študija, ki bo deloval kot strokovno in posvetovalno telo vodstva DOBA Fakultete.
Imenovan je bil dekan doc. dr. Viljem Pšeničny.
Pripravili smo strokovno konferenco z naslovom Biti konkurenčen na svetovnem trgu – z vseživljenjskim izobraževanjem internacionalizirajmo podjetja.

2010

Akreditirana sta bila dodiplomski in magistrski program Menedžment vseživljenjskega izobraževanja.
Pripravili smo strokovno konferenco z naslovom Vloga visokega šolstva pri oblikovanju družbe sodelovanja in ustvarjanja.

2009

Akreditirana sta bila dodiplomski in magistrski program Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti.
Pripravili smo konferenco z naslovom Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti z vseživljenjskim učenjem v visokem šolstvu.

2008

Akreditirani so bili prvi magistrski program fakultete Mednarodno poslovanje in dodiplomska programa Marketing in Poslovna administracija.

2006

Imenovan je bil prvi dekan prof. dr. Boris Cizelj. Diplomiral je prvi diplomant fakultete.

2005

Vpis prve generacije študentov.

2003

Ustanovili smo DOBA Fakulteto in akreditirali prvi dodiplomski visokošolski strokovni program Poslovanje.
Pripravili smo strokovno konferenco z naslovom E-izobraževanje doživeti in izpeljati.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli