DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Diploma je najboljše »cepivo« za napredovanje v življenju

10. maj 2022

Še pred krizo, ki jo je povzročil koronavirus, so hitre tehnološke spremembe in vse večja gospodarska soodvisnost kazali na nejasno prihodnost. Vojna v naši bližini še povečuje  negotovost in otežuje napovedovanje prihodnosti. A vsak izmed nas želi in mora svoje življenje znati povezati s prihajajočimi izzivi, da se bomo lahko prilagodili spremembam, ki nas še čakajo.

Veliko dejavnikov govori v prid dejstvu, da je prav sedaj tisti pravi, odločilni trenutek, da se s polno paro lotimo pridobivanja novih znanj in kompetenc, s ciljem pridobitve diplome.

Zavedajte se, da ste z novimi znanji ključni temelj podjetja ali ustanove, ki bo z vami uspešno tudi v prihodnosti. Z diplomo ali magisterijem boste pripravljeni na prihodnje nove izzive v vašem podjetju, če pa vam ta sredina ne bo več ustrezala, se boste na trgu dela hitro znašli. Z diplomo boste razvili tudi samozavest, motivacijo in osredotočenost.

Podatki iz sveta, pa tudi iz Slovenije, kažejo, da se šolanje obrestuje, posebej s pridobitvijo diplome. Ljudje z visokošolsko izobrazbo krepijo vse gospodarske in družbene segmente v državah. Svetovne analize kažejo, da diplomanti menedžmenta in ekonomije zaslužijo več kot tisti, ki so končali katere druge humanistične vede, ne glede na to, ali imajo doktorat, magisterij ali diplomo. Prav ekonomistom in managerjem plače v zadnjih letih občutno rastejo.

Fakultete danes nosijo največji del odgovornosti pri pripravi študentov za prihodnost, za skupno razmišljanje o razvoju, za izboljševanje našega delovanja in za skrb za okolje, v katerem živimo, torej za to, da bodo tudi prihodnje generacije kvalitetno živele.

Odločite se za fakulteto, ki se zaveda svoje globalne odgovornosti, fakulteto, na kateri ste študenti naš partner in kjer je študij v edinstveni online obliki sodoben in aktiven.

Na DOBA Fakulteti vemo, da se morata učenje in poučevanje v času velikih svetovnih izzivov razvijati, da ne moreta biti enaka kot pred desetimi ali dvajsetimi leti. Temeljiti morata na inovacijah in kompetencah prihodnosti, razvijali radovednost, domišljijo, kritičnost in vizijo – točno to pa dokazujeta ugled in konkurenčnost naših diplomatov.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo