DOBA znanja

Spremljajte naše novice

E-izobraževanje danes

31. marec 2023

E-izobraževanje spremlja določeno nerazumevanje, ki je deloma tudi posledica uporabe raznolike terminologije, hkrati pa poenostavljeno razumevanje in nepoznavanje kompleksnosti področja e-izobraževanja lahko pomembno vpliva na raven kakovosti e-izobraževanja. Na webinarju bomo spregovorili o osnovnih pojmih in pojavnih oblikah e-izobraževanja. Predstavili bomo aktualne trende, ki pomembno narekujejo in sooblikujejo razvoj e-izobraževanja in ponazorili, kako jih z osredotočenostjo na udeleženca lahko udejanjamo.

O predavateljici: Dr. Mateja Brejc je docentka za področje managementa. Vodila je več nacionalnih in sodelovala v različnih mednarodnih projektih, organizirala in vodila strokovna srečanja in znanstvene posvete ter več mednarodnih konferenc. Bila je glavna urednica revije Vodenje.

Od februarja 2022 je kot visokošolska učiteljica redno zaposlena na DOBA Fakulteti, kjer aktivno deluje na organizacijskem in razvojno-raziskovalnem področju online izobraževanja. Je nosilka predmeta Menedžment kakovosti v izobraževanju in sodeluje pri predmetih s področja e-izobraževanja na dodiplomskih in magistrskih programih.

 


DOBA Fakulteta kot sodobna in moderna fakulteta, prejemnica mnogih nagrad na področju inovativnosti in izobraževanja, širi znanje in tako izpolnjuje svoje poslanstvo. Letno organiziramo več kot 20 brezplačnih izobraževalnih dogodkov.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo