DOBA znanja

Spremljajte naše novice

E-izobraževanje v visokem šolstvu in notranja motivacija študentov za e-izobraževanje

13. januar 2020
E-izobraževanje je ključna aktivnost v današnji izobraževalni družbi. Visokošolske organizacije kreirajo in diseminirajo znanje in tako prispevajo k vseživljenjskemu učenju

POVZETEK ČLANKA: E-izobraževanje v visokem šolstvu in notranja motivacija študentov za e-izobraževanje

E-izobraževanje pomaga študentom zadovoljiti izobraževalne potrebe s pomočjo različnih digitalnih tehnologij. Na ta način omogočajo, da si študenti sami gradijo znanje preko dostopa do različnih didaktičnih materialov in s pomočjo različnih metod učenja in poučevanja, brez časovnih ali geografskih omejitev. Motivacija, ki spodbuja določeno vedenje je pri tem najpomembnejši dejavnik učenja, še posebej notranja motivacija, ki spodbuja interes za vključitev v e-izobraževanje. V prispevku so predstavljeni najpomembnejši rezultati raziskave na vzorcu študentov e-študija. Zanimali so nas dejavniki, ki pomembno prispevajo k izbiri takega izobraževanja in stališča študentov do tovrstnega študija. Nadalje podajamo rezultate analize povezanosti različnih dejavnikov notranje motivacije z razvojem kompetenc in formalno uspešnostjo študentov v procesu e-učenja.

Avtorja članka: Doc. dr. Darko Števančec, Iris Fink Grubačević

Celoten članek je dostopen v monografiji DOBA Fakultete (str. 111)

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo