DOBA znanja

Spremljajte naše novice
Objavljeno v: Članki

Izr. prof. dr. Tina Vukasović: Poslovni trženjski izzivi in rešitve za podjetja

31. avgust 2020
Uspešen in učinkovit nastop na trgih ni možen brez razumevanja kupcev, poznavanja njihovih potreb, mnenj in stališč, navad in nakupnega vedenja ter odnosa do konkurenčnih izdelkov. Prav tako ne brez komuniciranja, razvoja izdelkov in blagovnih znamk ter razumevanja mednarodnega poslovnega okolja. Z usmerjenostjo v prakso oz. z delom na konkretnih primerih so se srečevali študenti dodiplomskega programa Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi in študenti podiplomskega programa Marketing in prodaja.

Pri predmetu Obnašanje strank so Dobini študenti za podjetje Mlekarna Celeia d.o.o. opravili raziskavo vedenja kupcev ter njihovo percepcijo do novega izdelka ''Seneni sir''. Ozaveščenost potrošnikov o poznavanju izdelka, intenzivno tržno komuniciranje pozitivnih lastnosti, koristi in učinki samega sira ter spodbujanje k nakupu lokalnega izdelka so le nekateri izmed predlogov in poslovnih idej študentov, ki so jih v podjetju Mlekarna Celeia d.o.o. koristno uporabili za razvojno-marketinške aktivnosti in odločitve pri razvoju novega izdelka ''Seneni sir''. Tovrstno sodelovanje v podjetju Mlekarna Celeia d.o.o. zelo podpirajo.

»Aplikativne naloge, ki so jih študenti pripravili v okviru percepcije do novega izdelka, so bile kvalitetne in izjemno uporabne. Zanimivo je bilo prebrati zaključke raziskave in vložke razmišljanja študentov, ki so izkazovali poglobljeno ter angažirano delo. V procesu razvoja novega izdelka so tovrstne informacije o poznavanju vedenja potrošnikov ključnega pomena, saj se le z njimi lahko popolnoma približamo uporabnikom in jim s trženjskimi aktivnostmi vzbudimo zanimanje ter jih privabimo k nakupu. Izsledki nalog so nam pomagali tekom razvoja novega izdelka in pri načrtovanju komunikacijskih aktivnosti. Tako je nov izdelek ''Seneni sir'' uspešno ugledal luč sveta tudi z usmeritvami Dobinih študentov. Tovrstno sodelovanje je, ne samo pozitivno za študente pri pridobivanju praktičnih znanj, ampak ima dodano vrednost tudi za podjetja, saj s podobnimi raziskavami le-ta pridobijo dragocene in kvalitetne informacije o vedenju potrošnikov,« je ob zaključku sodelovanja povedala Aleksandra Zajc, mag., vodja razvoja in tehnologije Mlekarna Celeia d.o.o.

Pomen in vsebinske korake ob pripravi plana tržnega komuniciranja pri uvedbi izdelka oziroma storitve na trg so spoznali slovenski in hrvaški študenti podiplomskega programa Marketing in prodaja. Plan tržnega komuniciranja so pripravili za storitve požarnega zavarovanja podjetja Zavarovalnica Triglav d.d. in za blagovno znamko Pandora hrvaškega podjetja SF1 CLIPS d.o.o. Tako so pridobili pomembna praktična trženjska znanja, hkrati pa odgovorili na vprašanja analiziranega podjetja. Takšen način študija jim omogoča, da dobro prakso prenašajo tudi v svoje delo v podjetju, v katerem so zaposleni. Tovrstnemu sodelovanju so v podjetju SF1 CLIPS d.o.o. zelo naklonjeni.

U našoj suradnji kod predmeta Menedžment u prodaji i marketing, usvojili smo faze procesa planiranja prodaje i marketinga te upoznali važnost tržnog komuniciranja kod uvođenja novog proizvoda na tržište i ustvaranja pozitivne percepcije brenda Pandora na tržištu,’’ je ob zaključku sodelovanja povedala Tihana Zanoški Tenšek, voditeljica poslovanja SF1 CLIPS d.o.o.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo