DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Kako naše študente pripravljamo na online študij?

03. junij 2022

Na DOBA Fakulteti smo razvili svoj model online študija, ki ga uspešno izvajamo že več kot 20 let. Preden se študenti vpišejo, velikokrat sprašujejo, kako bodo znali uporabljati vsa orodja, kako bodo vedeli kje najdejo določene informacije, kako bodo komunicirali med seboj in z učiteljem, kako bodo oddajali naloge, skratka, skrbi jih, kako se bodo kot online študent znašli v virtualnem učnem okolju in kako bodo sodelovali med seboj. Seveda so njihove skrbi odveč, saj jih na začetku njihovega študija dobro pripravimo na njihovo novo vlogo.

Kot akademska svetovalka, ki skrbi in svetuje študentom tekom študija, je moja naloga tudi, da jih za online študij usposobim. To usposabljanje poteka v 2 korakih: v obliki spletnih seminarjev/webinarjev in samostojnega dela v virtualnem učnem okolju.

Vse študente na začetku povabim na webinar, ki ga imenujemo Uvodni dan. Na tem webinarju predstavim vse posebnosti online študija na DOBA Fakulteti, predstavim virtualno učno okolje in orodja, ki jih bodo študenti uporabljali, povem  veliko nasvetov, kako študirati, kako si organizirati študij oz. kako usklajevati študijske obveznosti s službenimi in družinskimi.

Po webinarju pa študenti prično s praktičnim delom v t.i. seminarju Uvod v študij. Seminar simulira online izvedbo oz. študij predmetov na DOBA Fakulteti. Študenti s pomočjo praktičnih nalog in tekstovnih ter video navodil spoznavajo vsa navodila, preizkušajo sisteme in komunikacijska orodja, oddajajo svoje prve naloge in navezujejo prve stike s študijskimi kolegi. Seminar je pripravljen na enak način kot so pripravljeni predmeti. Na takšen način smo želeli študentom olajšati delo in prihraniti čas, da pri vsakem predmetu ne iščejo, kje se razdelijo v time, kje oddajajo naloge, kje najdejo zapisane določene informacije, ampak je vsaka informacija vedno postavljena pri vseh predmetih na istem mestu. S tem se študenti pri predmetu posvetijo študiju predmeta in spoznavanju vsebin.

Študente je velikokrat strah, kako bodo vse zmogli, kako si bodo organizirali čas, kako bodo znali delati z komunikacijskimi orodji in sistemi, ki jih uporabljamo pri online študiju. Nekdo se ne znajde v virtualnem učnem okolju, nekdo drug spet ni predvidel, da se je študij sedaj zares začel, spet tretji ni prepričan, ali je res usposobljen za online študij. Zato je zelo pomembno, da jim v času takšnega usposabljanja stojimo ob strani online mentorji in akademske svetovalke.

In na koncu seminarja lahko za vsakega študenta, ki je izkoristil ta seminar in opravil vse, kar smo za njega predvideli, rečem, da je pripravljen za online študij in da je sedaj online študent.

Seveda se po seminarju moje delo ne konča. Moje študente spremljam tekom njihovega študija od začetka do zaključka. Velikokrat predebatiramo marsikatero zagato, dilemo, izziv, velikokrat mi zaupajo osebne tegobe, velikokrat jim podam dodatne nasvete glede študija, skupaj iščemo rešitve. Včasih pa je dovolj, da jih le poslušam oz. da vedo, da se lahko name obrnejo za kakršnokoli pomoč ali spodbudne besede, da online študij mogoče res ni lahek, da je kakšen mesec res težko, vendar jim bo na koncu uspelo.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo