DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Kako zgraditi zmagovalni tim?

20. april 2021

Podjetja in organizacije so danes postavljene pred številne izzive, ki jih narekuje epidemija COVID19 in z njo povezana negotova prihodnost. Trenutno živimo v času, ko se je večini porušil ustaljen način življenja in mnogi se bojijo tako za svojo osnovno preskrbljenost kot tudi za svojo varnost. Zaposleni se soočajo z izzivi in dodatnimi obremenitvami, kar posledično lahko vodi v manjšo učinkovitost, produktivnost in zavzetost.

Trenutno ni mogoče natančno napovedati, kako bo videti prihodnost, a nekaj je gotovo, potreben bo nov način vodenja, ki bo zaposlenim in drugim deležnikom vrnil občutek varnosti. Ustrezno vodenje in ravnanje z zaposlenimi zato še nikoli ni bilo tako pomembno kot v teh zahtevnih časih.

Najboljši in najuspešnejši vodje so tisti, ki se osredotočajo na izgradnjo odnosa s svojimi zaposlenimi. Dober vodja mora znati: povezati in motivirati zaposlene, regulirati svoja čustva in čustva zaposlenih, opolnomočiti zaposlene za učinkovito soočanje s težavnimi situacijami, pri zaposlenih razviti zaupanje in ustvariti pogoje za krepitev zavzetosti. Vodja pomembno vpliva tudi na občutek varnosti in dobre odnose v timu. Vodi z vzgledom in zagotavlja kontinuiteto poslovanja, hkrati pa odgovarja na pomisleke zaposlenih glede vizije in aktivnosti podjetja v bodočnosti.

Pot do uspeha se začne z oblikovanjem zmagovalnega tima! Nobena sprememba poslovnega modela ali poslovne strategije ne bo uspešna, če ne bo podprta z odličnim timom, ki je spremembe zmožen in pripravljen uresničiti.

Vabimo vas k ogledu webinarja na temo Kako zgraditi zmagovalni tim

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo