DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Karierni namigi do leta 2020

23. avgust 2017
Mladi in zaposleni se velikokrat sprašujejo, kaj moram obvladati, da bom v službi napredoval. Institute for the Future iz Silicijeve doline je v študiji Future Work Skills 2020 predstavil pomembne kompetence do leta 2020, ki bodo za zaposlene nujno potrebne.

Predstave o poklicu se spreminjajo z veliko hitrostjo, znanje, pridobljeno v šolah in na fakultetah, hitro zastara. Svet se spreminja in spreminjajo se tudi zahteve, s katerimi se soočajo podjetja in zaposleni, ki se morajo in želijo dokazovati v nenehno spreminjajočem se digitaliziranem svetu.

Institute for the Future iz Silicijeve doline je  v študiji Future Work Skills 2020  predstavil pomembne kompetence do leta 2020, ki bodo za zaposlene nujno potrebne, kot je na primer izbor in določanje pomembnih informacij iz poplave podatkov in prenos le-teh v strateške koncepte.

Med pomembne kompetence spada tudi sposobnost dela v virtualnih timih in veliko socialne inteligence s kompetencami kot so empatija, sposobnost navduševanja in inovativnost.

Na takšno kombinacijo poznavanja tehnike in socialnih kompetenc stavi tudi velika večina odličnih nemških managerjev. Podjetja se nahajajo v neprestanih spremembah, vedno znova se zastavijo novi cilji. Ob strokovnem znanju, je še veliko pomembnejša socialna inteligenca, kot je zavzetost, fleksibilnost, inovativnost, radovednost, pogum za nove izzive, empatija, sposobnost navduševanja.

Povedali so, da potrebujejo osebnosti z lastno predstavo o svetu, ki so radovedni in navdušeni nad novim, ki so se pripravljeni nenehno učiti in se zavzeto spopadajo z izzivi.

Dobre ocene in popolni življenjepis niso več zagotovilo za kariero.

Ob spremljanju kariernih  trendov lahko potrdimo, da na DOBA Fakulteti sledimo sodobnim trendom, saj dajemo v naših programih velik poudarek razvijanju socialnih kompetenc pri  predmetih, kot so Pozitivna psihologija, Osebni menedžment, Vodenje ljudi, Inovativni menedžment, prav tako pa je  pomembno  tudi, da se  pri online študiju  razvijajo kompetence kot so organiziranost, samoiniciativnost, delo v timih, odgovornost itd., kar zagotavlja, da bodo naši diplomanti tudi v prihodnosti  imeli veliko kariernih možnosti.

Vir: http://www.iftf.org/our-work/global-landscape/work/future-work-skills-2020/

'Poleg poudarka na inovativnosti, kreativnosti in timskem delu je študij zasnovan tako, da je poudarek tudi na osebnosti. Tako online mentorji kot profesorji nas spremljajo in spodbujajo, ter omogočajo, da se pri svojem študiju dobro počutimo in pri tem uspešno nadgrajujemo svoje znanje.' Manja Finžgar Jager, magistrica poslovnih ved na DOBA Fakulteti

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo