DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Katera znanja potrebuje dober tržnik?

23. avgust 2017
Spremembe se danes dogajajo z bliskovito naglico, nanje se je potrebno prilagajati na vsakem koraku. Podjetja so postavljena pred izziv, kako te spremembe z znanjem učinkovito obvladovati. Znanje samo po sebi namreč nima vrednosti, treba ga je primerno uporabiti in organizirati.

Za uspešno delovanje pa morajo imeti ljudje poleg znanja tudi določene sposobnosti. Sposobnost je razvita zmožnost, ki jo lahko pridobimo in izboljšamo s prakso. Nanaša se na zmožnost pretvorbe pridobljenega knjižnega znanja v učinkovito izvedbo.

»Sposobnost je zmožnost, da pridobljeno teorijo znamo učinkovito uporabiti v praksi.«

Trženje danes potrebuje vsako podjetje, je način razmišljanja, nekakšna sodobna poslovna filozofija katere prvotni cilj je zadovoljevanje potreb kupca ter hkrati s tem prvim ciljem zadovoljiti tudi sekundarni cilj – uspešnost podjetja.

Trženje obsega tako raziskave trga, planiranje marketinških aktivnosti in njihovo izvajanje, spremljanje, prodajo kot interni marketing. Vsak podjetnik vam bo zagotovil, da je dober tržnik eden od bolj iskanih kadrov, kar lahko opazite tudi po oglasih za zaposlitev, ki jih je za področje trženja zmeraj veliko.

Trženje namreč ne temelji samo na talentu, ampak predvsem na znanjih in sposobnostih posameznika.

V raziskavi, v kateri je sodelovalo 100 dodiplomskih in 40 podiplomskih študentov izbrane visokošolske institucije, ki so pri svojem študiju in poklicnem delu povezani s trženjem in so zaposleni v različnih dejavnostih, smo preverjali, katera so pomembna znanja in sposobnosti, ki odlikujejo sodobnega tržnika.  Raziskava je pokazala, da so prve in najpomembnejše tri:

  1. Močne medosebne komunikacijske sposobnosti
  2. Znanje in sposobnost za identificiranje tržne priložnosti
  3. Sposobnost kreativnega razmišljanja

Zelo zaželeni so tudi zanesljivost in odgovornost, sposobnost timskega dela, znati izbrati ciljne segmente podjetja, identificirati konkurenčne prednosti podjetja, strateško razmišljanje in planiranje, motiviranje in navduševanje zaposlenih, …

Rezultati raziskave so obširneje objavljeni v znanstvenem članku Pomembna znanja in sposobnosti, ki odlikujejo uspešnega tržnika (Vukasović, 2014).

Na DOBA Fakulteti se zavedamo pomena znanja s področij trženja, zato študentom nudimo dva sodobna, aktualna in praktična programa: dodiplomski študijski program Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi, ki zajema vsa tri področja, njegova posebnost je smer menedžment družbenih medijev. Za še ambicioznejše je tukaj še magistrski program Marketing in prodaja, ki vam nudi poglobljeno znanje tega področja.

Uporabljeni viri:

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo