DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Katere kompetence manjkajo zaposlenim v Sloveniji za trg dela v prihodnosti?

01. julij 2019
Do leta 2022 je pričakovati bistveno redefinicijo potrebnih kompetenc. Kar 54 % vseh zaposlenih bo moralo pridobiti povsem nove kompetence, največja večina zaposlenih pa bo morala svoje obstoječe kompetence bistveno nadgraditi.

Potreba po novih kompetencah in po nadgradnji obstoječih kompetenc se kaže že danes:

  • kar 35 % zaposlenih pričakuje, da bodo morali osvojiti nove kompetence oziroma svoje kompetence nadgraditi v roku 6 mesecev,
  • 9 % v roku 12 mesecev,
  • 10 % pa v roku daljšem od enega leta (Svetovni gospodarski forum, 2018).

Katere kompetence bodo torej v prihodnjih letih zaznamovale trg dela?

Raziskava o prihodnosti delovnih mest iz leta 2018 (Svetovni gospodarski forum, 2018) poleg že predstavljenih podatkov podaja zelo jasno sliko o pričakovanjih glede kompetenc prihodnosti. Potrebne kompetence, ki jih bodo zaposleni (in iskalci zaposlitve) potrebovali oz. so jih potrebovali, prikazujemo v spodnji tabeli.

 

Tabela 1: Primerjava potrebnih kompetenc v letih 2015, 2020 in 2022

Vir: Svetovni gospodarski forum, 2018

Razvoj obstoječih kompetenc in nenehno osvajanje novih

Zanimiv pogled nam daje medsebojna primerjava potrebnih kompetenc v posameznih obdobjih. Nekatere kompetence bodo prvotno (primerjaje leti 2020 in 2015) pridobile na pomenu (npr. kreativnost, kritično razmišljanje, sposobnost sprejemanja odločitev), na seznam ključnih kompetenc pa se bodo uvrstile nekatere nove (kot npr. emocionalna inteligenca, kognitivna prilagodljivost). Še bolj zanimivo primerjavo pa ponuja seznam ključnih kompetenc med leti 2022 in 2020. Na prvi pogled se zdi, da bodo nekatere sicer v letu 2020 ključne kompetence izginile (npr. sposobnost gradnje in ustvarjanja medsebojnih odnosov in sodelovanje), a temu ni tako – te kompetence se bodo zgolj transformirale v nekatere druge (voditeljstvo in socialni vpliv).

Če bo posameznik želel v svojem življenju in v svoji karieri napredovati (bodisi horizontalno ali vertikalno), bo zanj ključno, da bo moral razvijati svoje obstoječe kompetence in nenehno osvajati nove. Samo razvite kompetence bodo posamezniku omogočile uspeh v življenju.


Kompetence prihodnosti za tiste, ki razmišljajo izven okvirjev

Na DOBA Fakulteti, fakulteti z dvema mednarodnima akreditacijama online študija, se že danes zavedamo kompetenc prihodnosti. Zato s svojim načinom dela in vsebinami, ki jih naši študijski programi oz. predmeti vsebujejo, pripravljamo naše študente na njihovo prihodnost. Tudi delodajalci najvišje ocenjujejo pri Dobinih diplomantih razvoj mehkih kompetenc (sodelovanje, delo v timih, kritičnost, inovativnost, samoorganiziranost, reševanje problemov, inovativnost), ki poskrbijo za konkurenčnost ter prinašajo uspeh v življenju.

Viri:

Svetovni gospodarski forum – World Economic Forum (2018), The Future of Jobs Report 2018. Dostopno na: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf [dostop 8. aprila 2019].

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo