DOBA znanja

Spremljajte naše novice
Objavljeno v: Članki

Kje je meja med transparentnostjo javnega naročila in varovanjem poslovne skrivnosti? Kje ima država še rezerve za povečanje učinkovitosti javnih naročil?

26. februar 2020
Na ta vprašanja je v magistrski nalogi Javna naročila in poslovna skrivnost iskala odgovore Martina Borovnik, diplomantka magistrskega programa Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju na DOBA Fakulteti.

Na DOBA Fakulteti študenti že med online študijem pridobivajo uporabno znanje, takšno, ki izhaja iz vsakodnevnih primerov dobre prakse neposredno s trga dela in ne nazadnje takšno, ki ga lahko uporabijo takoj pri svojem delu. Tako je v magistrskem programu Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju nastala zelo zanimiva in uporabna magistrska naloga ↗, v kateri avtorica predlaga novosti za državo, javno upravo.

Na svoji poti raziskovanja je Martina izdelala nalogo, ki predstavlja posebno dodano vrednost za vse, ki se na področju javnih naročil srečujejo s pojmom poslovne skrivnosti. S svojim prispevkom je želela prispevati k zaščiti poslovne skrivnosti tako, da pri tem ne vpliva na načela, ki jim je potrebno pri javnih naročilih slediti, hkrati pa ne prispeva k zmanjšanju konkurenčnosti na tržišču. Ravno konkurenčnost je tista, ki spodbuja trg k nadaljnjemu razvoju, kar je izrednega pomena tudi za potrošnika oz. v našem primeru naročnika. Tako je potrebno poiskati primerno pot, ki lahko nudi tako zaščito poslovne skrivnosti za ponudnika kot transparentnost postopka za naročnika pri javnih naročilih.

»Skozi raziskavo problema v svoji nalogi sem prišla do znanja, ki mogoče v tem trenutku muči kakšnega naročnika ali celo ponudnika. In mogoče bo prišel do prave informacije, ki mu bo koristila pri nadaljnjem delu. A verjamem, da se veliko naročnikov srečuje pri svojem delu s takšnimi in drugačnimi vprašanji in jih uspešno reši. Si predstavljate kakšna baza znanja bi lahko nastala? Kaj nismo vsi, ki se poglobimo v svoje delo, neke vrste strokovnjaki na svojem področju? Skupaj smo močnejši! »

Koristne informacije za učinkovitejšo izvedbo javnih naročil

Izsledki raziskave kažejo, da je na področju javnih naročil ob hkratni potrebi varovanja poslovne skrivnosti veliko nejasnosti. Potreba po informacijah in znanju ter povezovanju s tega področja pa je velika. Javna naročila za naročnika prinašajo polno neznank in že najmanjši naročnik mora na javnih naročilih vedno nastopati kot strokovnjak. Pri tem pa se pozabi omeniti, da so skoraj vsi javni naročniki večinoma samouki, ki so do svojega znanja prišli s pomočjo samoiniciativnosti in iznajdljivosti. V zadnjih letih se sicer pojavljajo razna izobraževanja, ki izpopolnjujejo strokovnost javnih naročnikov, vendar pa se pojavlja vprašanje cene takšnih izobraževanj. Manjši naročniki imajo precej omejena sredstva, ki jih namenjajo za izobraževanje na letni ravni.

Naloga odgovarja na to potrebo, zato jo želi avtorica razširiti med uporabnike ter spodbuditi njihovo povezovanje/mreženje za učinkovitejšo izvedbo javnih naročil.

Predlogi za izboljšave na tem področju so zato uporabni tako za naročnike kot za ponudnike, predvsem pa združujejo pravno prakso na slovenskem področju v primeru zaščite poslovne skrivnosti. Odpirajo tudi nadaljnje priložnosti za povezovanje uporabnikov javnih naročil ter razvoja enotnega e-izobraževanja za njih, ki bi omogočal boljši pretok informacij in znanj. Komu se bolj splača izkoristiti ekonomijo obsega na področju izobraževanja zaposlenih kot javni upravi? Enotna e-izobraževanja z nižjimi stroški in dostopna vsem … Kje je izziv za izvedbo?

Za več informacij o učinkovitejši izvedbi javnih naročil kontaktirajte po Linkedinu Martino Borovnik ali pa si preberite njeno magistrsko nalogo ↗.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo