DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Ključen element online študija: Sprotno delo

19. julij 2022

Študenti DOBA Fakultete pri online študiju prepoznavajo, da je zelo pomembno, da so pri delu aktivni, da študirajo sproti in da naloge opravljajo ter jih oddajajo pravočasno v postavljenih rokih. Več o organiziranosti online študija in pomenu sprotnega dela smo povprašali Marjeto Magdič, akademsko svetovalko na DOBA Fakulteti.

Prednost naših študijskih programov je, da so strokovno naravnani, kar pomeni, da povezujejo teorijo s prakso. Tako naši učitelji kot online mentorji so zaposleni odrasli in strokovnjaki na svojem področju. Prednost našega študija je vsekakor, da študenti že tekom študija rešujejo izzive, s katerimi se srečujejo v praksi, dobivajo odgovore na konkretna vprašanja iz prakse ter pri predmetih skupaj z učitelji in drugimi študenti iščejo najboljše rešitve. Tako pri timskih nalogah nastajajo inovativni projekti in zanimive rešitve, ki jih študenti implementirajo tudi v svoj delovni proces v realnosti. Študenti to prepoznajo kot dodano vrednost našega online študija.

Sprotno delo je ključen element online študija

Prednost našega online študija je, da so vsi predmeti organizirani tako, da jih študentje opravljajo enega za drugim, torej ne opravljajo več predmetov hkrati v istem časovnem obdobju. Študenti tekom predmeta opravljajo naloge, ki so razdeljene na 4 tedne (za dodiplomske programe) in na 6-7 tednov (za magistrske programe) ki v celoti prinesejo končno oceno pri predmetu. Tedenske naloge so različne: od individualnih do timskih nalog, projektne naloge, reševanje problemov iz prakse, online testi ipd. Če študent uspešno odda vse tedenske naloge pri posameznem predmetu, ki jih profesor tudi pozitivno oceni, se oblikuje končna ocena. Študenti tak način študija prepoznajo kot boljšega, bolj poglobljenega, med potekom predmeta dobijo povratno oceno o svojem napredovanju, imajo možnost nenehne sprotne evalvacije in tukaj ni učenja »na pamet«.

Sprotni študij od študentov zahteva nenehne aktivnosti, tako pri individualnem kot tudi pri timskem delu. Predmet je pripravljen strukturirano, naloge so pripravljene vnaprej z določenimi roki oddaje, navedena je študijska literatura, ki jo študent v tekočem tednu študira. Študent si ob pregledu rokov, ki so potrebni za oddajo, lahko sam organizira čas, ki ga bo namenil opravljanju obveznosti (kar pomeni da nekateri študirajo podnevi, drugi ponoči). Vsekakor velja poudariti, da sproten študij zahteva od študenta dobro organizacijo, ki jo prepoznajo kot novo pridobljeno kompetenco med online študijem.

Sprotno delo zahteva od študenta, da je zmeraj v procesu učenja in mu ne dovoli »zaspati«. Uspeh je zagotovljen in znanje močno utrjeno. Študent ima svobodo, da sam določa, kdaj bo študiral, ob katerem času in lahko prilagodi študij svojim osebnim in službenim obveznostim.

Naši študenti na koncu študija ponosno delijo z nami svoj uspeh in pridobljeno izobrazbo, prav tako tudi pridobljena nova znanja in kompetence, ki jih uporabljajo pri vsakdanjih službenih obveznostih ter v zasebnem življenju. 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo