DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Kompetence za učinkovitejši študij in izstopanje iz povprečnosti

09. september 2020
Več kot 1.500 študentov letno iz Slovenije, Hrvaške in Srbije ima možnost brezplačnih webinarjev, vaj za krepitev možganov, koristnih napotkov za študij, online testov za preverjanje tipa osebnosti, aktualnih informacij s konferencami in izobraževanji s področja učenja doma in v tujini. Kompetenčni center DOBA Fakultete je posvečen razvoju kompetence učenje učenja pri študentih in kandidatih za online študij. Njegove aktivnosti so namenjene tudi diplomantom Dobe, visokošolskim učiteljem, višješolskim predavateljem in online mentorjem. Deluje že četrto leto zapored in je edini tovrstni center v Sloveniji in JV Evropi.

O pomenu kompetenc se je začelo pospešeno razglabljati leta 2006, ko je evropski parlament sprejel okvir osmih ključnih kompetenc za vseživljenjsko izobraževanje. Ključne kompetence so bile vključene v mnoge študije in danes predstavljajo osnovo kompetenc za 21. stoletje, ki so jih kot pomembne prepoznali tudi na trgu dela. Še posebej pomembna se je izkazala kompetenca učenje učenja, ki smo se je po vzoru dobrih praks iz tujine lotili na DOBA Fakulteti. Le-ta namreč posameznika opremi s sposobnostjo organiziranja učnega procesa, izboljševanjem obvladovanje informacij, vztrajanju ter premagovanju ovir in nenazadnje prepoznavanju priložnosti. Hkrati je izredno interdisciplinarna in prenosljiva med različnimi okoliščinami, tako osebnimi kot tudi poslovnimi.

Webinarji za odličnost

Ob aktivnem vključevanju in spoznavanju aktualnih tem so webinarji namenjeni tudi širjenju znanja, razvoju spretnosti ob interaktivnih nalogah in negovanju vrednot, povezanih z učenjem. Z nasveti udeleženci pomagajo ozavestiti lastne izkušnje z učenjem in spoznati pomen pozitivnega mišljenja, spoznajo učne tipe, zakonitosti načrtovanja učenja in motivacije za dosego zastavljenih ciljev, tehnike za pomoč pri študiju, net etiko, pomen interakcije v virtualnem okolju, sodelovanja in timskega dela, tehnik obvladovanja časa in osebnega menedžmenta. Udeleženci lahko učno izkušnjo kadarkoli podoživijo z ogledom izbora posnetkov webinarjev.

Online testiranje za uspešnejši študij

Jedro kompetenčnega centra predstavljajo vaje in testi za praktično usvajanje kompetenc in odkrivanje najučinkovitejše poti za doseganje ciljev. Vaje za spodbujanje delovanja možganov pripomorejo h krepitvi miselnih sposobnosti, spomina, kreativnega razmišljanja in reševanja problemov, ki na trgu dela veljajo za izredno pomembne prenosljive kompetence. Udeležencem sta na razpolago tudi test za določanje učnega tipa in sloga za odkrivanje najprimernejšega načina za učenje ter test za samoanalizo najmočnejše vloge v timu.

Učni namigi meseca

Na mesečni ravni objavljamo sveže namige za obvladovanja časa, tehnike za lažje in učinkovitejše učenje, namige za dvig motivacije za učenje in postopke za ohranjanje učne koncentracije. Namenjeni so predstavitvi, spodbujanju ter preizkušanju drugačnih načinov obvladovanja snovi, novih pristopov za učenje in izboljšanje osebnega menedžmenta.

Bi si želeli preizkusiti vsebine v praksi? Vaš uspeh je pomemben tudi za nas, zato izkoristite eno izmed možnosti in nas obiščite. V Kompetenčni center se lahko prijavite s prijavo na naše e-novice, tako boste prejeli vsa obvestila o izobraževanjih direktno v vaš inbox.

Uporabljeni viri:

  • Ažman. T. (2012) Kompetenca učenje učenja. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014, Ljubljana, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport RS. Elektronski vir, http://arhiv.acs.si/ucna_gradiva/UZU_MI-Kompetenca_ucenje_ucenja-Azman-april.pdf [dostop 4. maja 2017].
  • Evropski parlament in Svet Evropske unije (2006) Evropski referenčni okvir: Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje. Uradni list Evropske unije, 2006/L394. Elektronski vir, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN [dostop 4. maja 2017].
  • OECD (2013) OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills. OECD Publishing. Elektronski vir,   http://dx.doi.org/10.1787/9789264204256-en [dostop 4. maja 2017].
  • The Partnership for 21st Century Learning (2015) P21 Framework Definitions. Elektronski vir, http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_New_Logo_2015.pdf [dostop 4. maja 2017].
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo