DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Konflikti so del našega življenja

23. avgust 2017
Konflikti so del človeške narave. Lahko se pojavljajo tudi v nas samih, brez kakršnihkoli zunanjih dejavnikov. Seveda pa nastajajo tudi v odnosih z drugimi ljudmi – s sodelavci, poslovnimi partnerji, v družini, med prijatelji … Ker moramo s konflikti vsakodnevno živeti, je dobro vedeti, kako naj se prilagodimo, da bo potek razreševanja potekal s čim manj zapleti.

Konflikti so več kot le samo nesporazumi, saj pri konfliktih posamezniki zaznavajo grožnjo samim sebi in je zato zmotno verjeti, da bodo izginili sami od sebe. Tudi najmanjši lahko prerasejo v velike probleme, če se z njimi ne soočimo.

Vzroke za konflikte največkrat najdemo v slabi komunikaciji. Nerazumevanje različni stilov komuniciranja ali pa celo nezmožnost oz. nepripravljenost komuniciranja lahko vodijo do konfliktov, ki za seboj potegnejo nemotiviranosti in zniževanje zavzetosti zaposlenih. Pomembni vzroki konfliktov se nanašajo na stališča oz. vrednote ali pa na osebnostne lastnosti vpletenih. Do takšnih konfliktov pogosto prihaja npr., ko imamo generacijski razmak med vpletenimi stranmi. Vzroke pa lahko iščemo tudi v tekmovalnosti, predvsem se to povezuje z delovnim okoljem, še posebej, če je plačilo vezano na individualno produktivnost.

Kako pa konflikte razrešujemo?

Po Thomasu in Kilmannu obstaja pet načinov razreševanja:

  1. Prevladovanje. Ta način je usmerjen v »nadvladanje« drugih vpletenih, pripravljeni smo storiti vse, da bomo iz konflikta prišli kot zmagovalci, najsi gre za branjenje svojih pravic ali stališč ali pa preprosto le za zmago.
  2. Dogovarjanje. Pri tem načinu vsi vpleteni sodelujejo pri iskanju rešitve, ki bi popolnoma zadovoljila vse strani, in običajno vključuje poglobljeno raziskovanje skritih problemov, ki so pripeljali do samega konflikta.
  3. Kompromis. Poiščemo praktično in direktno rešitev problema, pri čemer pa se morajo vsi vpleteni delno odpovedati svojim interesom.
  4. Izogibanje. Preprosto se izognemo konfliktu oz. prestavimo reševanje le-tega na kasnejši čas.
  5. Prilagajanje. Pri načinu prilagajanja se posameznik odpove svojim interesom z namenom, da bi ugodil interesom drugih.

In kakšen je vaš običajni način reševanja konfliktov? Preverite na hitrem testu: http://conflict911.com/cgi-bin/links/jump.cgi?ID=19039

Ste z odgovorom zadovoljni? Bi radi o konfliktih izvedeli več? Pridružite se nam na brezplačnih delavnicah na temo Konflikti med zaposlenimi in kako lahko jaz vplivam na izboljšanje odnosov v Ljubljani in Kopru. 

Uporabljeni viri:

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo