DOBA znanja

Spremljajte naše novice
Objavljeno v: Pametna mesta , Članki

Mesto naj spodbuja kreativnost

23. avgust 2017
Vsako mesto in skupnost mora služiti ljudem, jim dati občutek, da imajo izbiro, da lahko sodelujejo, vplivajo, spreminjajo. Izzive, s katerimi se srečujemo, moramo bolje razumeti tudi v Sloveniji. Z globalnimi izzivi pri uvajanju trajnih rešitev v lokalno okolje se spoznavajo tudi študentje online študija Menedžment pametnih mest.

Več kot dve tretjini evropskega prebivalstva živita v urbanem okolju. Mesta in občine so spodbudno okolje za izobraževanje, znanost, tehnologijo, kulturo in inovacije, podjetništvo… So tista okolja, v katerih težave nastajajo in se rešujejo.

Večanje števila prebivalcev v urbanih okoljih povzroča kopičenje težav, povezanih s trajnostnim razvojem, brezposelnostjo, revščino,  infrastrukturo, prometom, bivanjem, vodnimi viri, energijo, javnimi  storitvami ..., ki zahtevajo temeljito prenovo, da se tveganja spremenijo v pozitivne izzive.  Izzive, s katerimi se srečujemo, moramo bolje razumeti tudi v Sloveniji. Naša mesta in urbana središča so majhna do srednje velika v primerjavi z evropskimi, a manjši urbani centri imajo tudi več konkurenčnih prednosti, ki jih moramo poznati in izkoristiti.  

Kot odgovor na vsa ta vprašanja je danes v ospredju koncept pametnega mesta z izpostavljenimi strateškimi vlogami celostne prenove mest, ki bodo upoštevale njihovo raznovrstnost, razvojne poti, velikost, demografski in družbeni okvir, kulturne in gospodarske prednosti z vključevanjem ter  povezovanjem na vseh ravneh, kjer bodo v  centru odločanja prebivalci, h katerim so vsi procesi orientirani.

Pametne rešitve so že tukaj

Pametna mesta so ključna tema razgovorov o mestih prihodnostiNi nam potrebno potovati prav daleč. Mesto Dunaj, ki je izbrano kot najbolj prijazno in uporabno mesto, Gradec in nekoliko bolj oddaljeni Köln, Berlin, Amsterdam , Kopenhagen ter mnoga druga mesta z izvrstnimi rešitvami, ki so razvila obsežno strategijo pametnih mest.

Tudi v Sloveniji imamo trajnostno urbano strategijo v Ljubljani, kot odličen primer imamo občino Idrija, ki se izzivov loteva strateško, ter mesta in občine  z nekaterimi dobrimi sektorskimi rešitvami v Kranju, Mariboru in drugih. Dejstvo je, da je odziv v Sloveniji na izzive prepočasen, s številnimi odličnimi, a slabo povezanimi sektorskimi pobudami.

Na DOBI sledimo sodobnim trendom in smo tudi njihovi akterji

Vsi se zavedamo, da je pred nami prelomno obdobje. V ustvarjanju pogojev in ugodnega okolja za razcvet pametnih mest in skupnosti imajo pomembno vlogo globje razumevanje, nova znanja in izkušnje z  učinkovito  izmenjavo med oblikovalci politike na vseh ravneh upravljanja vključno z   drznimi posamezniki, vizionarji, ki si upajo razmišljati o novih prebojih.

Kot prva in edina fakulteta v Sloveniji, ki ima kar dve mednarodni akreditaciji online študija, smo razvili interdisciplinarni magistrski program Menedžment pametnih mest. Namen programa je usposobiti odločevalce, vodje projektov, razvijalce produktov in rešitev za pametna mesta za celostno reševanje izzivov urbanih območij in širše.

Poleg krajših izobraževanj s področja pametnih mest DOBA Fakulteta 6. februarja 2017 organizira mednarodno strokovno konferenco na temo Pametna mesta – mesta danes in jutri.

Pridružite se nam pri sooblikovanju mest prihodnosti.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo