DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Od virtualne resničnosti do trajnosti: Poklici prihodnosti

30. januar 2024

Ko razmišljamo o prihodnosti, se pogosto vprašamo, kakšni bodo poklici, ki bodo oblikovali naš svet. V svetu, kjer tehnološki napredek in digitalna revolucija ustvarjata nove možnosti, se skupaj z rastočim poudarkom na trajnosti oblikujejo poklici prihodnosti. Ti poklici združujejo inovativnost in odgovornost do okolja in družbe ter postavljajo nove temelje na trgu dela. Za mlade, ki stojijo pred odločitvami o tem, kaj, kje in kako študirati, je razumevanje teh trendov bistvenega pomena pri izbiri poklicne poti.

Po poročilu Svetovnega gospodarskega foruma o prihodnosti delovnih mest za leto 2023 delodajalci ocenjujejo, da bo v naslednjih petih letih zastarelo 44 % današnjih veščin zaposlenih. Z drugimi besedami, do leta 2027 bodo ljudje potrebovali le še 56 % osnovnih veščin, ki jih uporabljajo trenutno. Poročilo izpostavlja poklice, po katerih bo v naslednjih desetih letih veliko povpraševanje. Nekaj zanimivih predstavljamo v tem članku.

»Do leta 2027 bodo ljudje potrebovali le še 56 % osnovnih veščin, ki jih uporabljajo trenutno.«

Umetna inteligenca in etika – novi izzivi

Zaradi sposobnosti posnemanja človeške sposobnosti razmišljanja, načrtovanja in učenja je umetna inteligenca postala ključno področje študija za prihodnost. Tako bodo nastali novi poklici, kot je strokovnjak za umetno inteligenco, ki se bodo ukvarjali z oblikovanjem in vzdrževanjem naprednih algoritmov za optimizacijo procesov. Z vzponom umetne inteligence postaja etični nadzor ne le zaželen, ampak nujen element v razvoju in implementaciji tehnoloških rešitev. Tako se bo pojavila nova generacija strokovnjakov, etičnih svetovalcev, ki bodo skrbeli za to, da bodo algoritmi oblikovani in programirani na način, ki preprečuje diskriminacijo in zlorabe podatkov.

Tehnološka raznolikost: od interneta stvari do virtualne resničnosti (VR)

Digitalne veščine postajajo vse bolj pomembne v različnih panogah. Vloge, povezane z analizo podatkov, umetno inteligenco, računalništvom v oblaku in kibernetsko varnostjo, naj bi občutno rasle. Inženirji za internet stvari bodo razvijali povezano infrastrukturo za optimizacijo funkcionalnosti mest, industrij in drugih okolij,  strokovnjaki za blockchain pa so strokovnjaki specializirani za razvoj, upravljanje in vzdrževanje blockchain tehnologije, ki se uporablja za zagotavljanje varnosti, transparentnosti in decentralizacije v različnih panogah, kot npr. finance, logistika.

V svetu, kjer lahko z VR očali stopimo v drugo resničnost, se odpirajo nova obzorja za oblikovalce in programerje. Strokovnjaki za VR so revolucionirali način, kako dojemamo digitalni prostor z razvojem aplikacij in tehnologij. Njihovo delo ni omejeno zgolj na zabavo; ustvarjajo izobraževalne programe, virtualne muzeje in celo terapevtske prostore. Razvijalci obogatene resničnosti bodo ustvarjali aplikacije in tehnologije, ki združujejo resnični svet z virtualnim.

Na drugi strani pa bodo strokovnjaki za kibernetsko varnost ščitili podatke, digitalne identitete in sisteme pred kibernetskimi grožnjami. Pri vseh vdorih v različne sisteme, krajah podatkov in identitet so nepogrešljivi že danes.

Zeleni poklici prihodnosti

Nova ozaveščenost in občutljivost za pomen okolijskih vprašanj vodi do vse večjega zanimanje za zelene poklice, ki predstavljajo odgovor na globalne izzive, kot so podnebne spremembe, onesnaženje in izčrpavanje naravnih virov. Zeleni poklici, gradniki trajnostne družbe prihodnosti, bodo po mnenju Mednarodne organizacije dela naslednji: Inženirji obnovljivih virov energije bodo razvijali nove procese in izboljševali obstoječe procese za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, vključno z vetrno, sončno in vodno energijo; ekograditelji - specializirani za gradnjo z okolju prijaznimi materiali in sodobnimi metodami;  inženirji za okoljsko inženirstvo se bodo ukvarjali z načrtovanje in izvajanjem projektov, ki so okolju prijazni in trajnostno usmerjeni, s posebnim poudarkom na razvijanju sistemov, ki minimizirajo negativne vplive industrije na okolje; urbani kmetovalci se bodo ukvarjali z gojenjem pridelkov v mestnih okoljih z uporabo inovativnih tehnik, medtem ko se bodo strokovnjaki za trajnostni razvoj osredotočali na preoblikovanje poslovnih modelov in praks v smeri večje trajnosti.

Omeniti velja še poklice, ki bodo tudi krojili prihodnost, od genetskih inženirjev, biotehnologov in  arhitektov pametnih mest, do specialistov za digitalno transformacijo. Ti poklici so odgovor na sodobne izzive in ponujajo priložnosti za tiste, ki želijo prispevati k boljši prihodnosti.

Genetski inženirji bodo pionirji pri uporabi genetskih tehnologij za zdravljenje in preprečevanje bolezni, biotehnologi pa bodo na čelu razvoja novih zdravil in terapij. Za oblikovanje mest, ki so prijazna ljudem in okolju, kar je ključno za kakovost življenja, bodo zadolženi urbanisti prihodnosti.

»Spremembam na trgu dela morajo slediti študijski programi, postati morajo bolj fleksibilni in razvojno naravnani, da bodo omogočali večjo zaposljivost mladih po zaključku študija.«

Arhitekti in inženirji pametnih mest in domov bodo načrtovali in gradili pametna, energetsko učinkovita, okolju prijazna in tehnološko napredna mesta in domove.

Specialist za digitalno transformacijo pa se bo ukvarjal s preoblikovanjem tradicionalnih poslovnih modelov v digitalizirane, učinkovite sisteme, ki izkoriščajo tehnologijo za izboljšanje poslovanja in storitev.

Poleg tehnoloških poklicev pa bodo še vedno imeli naraščajoč pomen poklici povezani s krepitvijo duševnega zdravja in dobrega počutja posameznikov. Med že obstoječimi poklici se bodo oblikovali specifični poklici  kot so: terapevti za duševno zdravje, ki bodo pomagali ljudem, da se soočijo s stresom modernega življenja ter psihologi za digitalno dobro počutje, ki bodo pomagali posameznikom pri obvladovanju vpliva digitalne tehnologije na njihovo duševno zdravje in dobro počutje.

V članku smo opisali veliko poklicev o katerih raziskave in analize govorijo, da bodo krojili našo prihodnost in bodo imeli ključno vlogo pri ustvarjanju družbe, ki je hkrati inovativna in odgovorna do narave ter sočloveka. Ob tem pa ne moremo mimo tega, da morajo spremembam na trgu dela slediti tudi študijski programi. Postati morajo bolj fleksibilni in razvojno naravnani, da bodo omogočali večjo zaposljivost mladih po zaključku študija. Za tiste, ki stojijo na razpotju izbire kariere, predstavljajo navedi poklici ne samo izziv, ampak tudi priložnost za aktivno soustvarjanje boljše prihodnosti.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo