DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Online dogodek Dodana vrednost online študija - Način študija, ki omogoča razvoj pomembnih kompetenc prihodnosti

19. julij 2021

Raziskava Dodana vrednost online študija je nastala v času, ko je ustreznost visokega izobraževanja glede na potrebe trga dela še vedno aktualna tematika, saj je zaostanek Slovenije pri inovacijski uspešnosti, za katero so ključne tako strokovne kot tudi mehke kompetence, v primerjavi z najrazvitejšimi velik. Kritični časovni trenutek raziskave predstavlja tudi čas pandemije COVID-19, v katerem se je zaradi negativne izkušnje z online izobraževanjem, kot se je v času pandemije izvajal na vseh ravneh izobraževanja, mnenje o uspešnosti in učinkovitosti izobraževanja na daljavo v slovenski javnosti močno poslabšalo.

Na podlagi rezultatov raziskave, ki so bili predstavljeni na dogodku, lahko potrdimo, da online študij iz vidika razvitosti kompetenc prinaša pomembno dodano vrednost študiju za zaposlene.

Kot kompetence, ki predstavljajo največjo dodano vrednost online študija, izstopajo sodelovanje in timsko delo, samoiniciativnost, učinkovita organizacija del in nalog ter prilagodljivost. To pa so kompetence, po katerih delodajalci največ povprašujejo in spadajo v sklop kompetenc, ki jih Svetovni gospodarski forum uvršča v skupine kompetenc leta 2025 oz. kompetenc prihodnosti, najnovejše raziskave pa jih opredeljujejo kot nujne za prihodnost študija v visokem šolstvu.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo