DOBA znanja

Spremljajte naše novice

PODJETJA NA DRUŽBENIH OMREŽJIH V SLOVENIJI Rezultati raziskave

08. marec 2018
V današnjem času so družbena omrežja postala pomemben dejavnik tržnega komuniciranja. Podjetja lahko s pravilno uporabo marketinškega znanja vplivajo na zaznavanje potencialnih in obstoječih potrošnikov ter z njihovim odnosom do blagovne znamke povečujejo prodajo. Te veščine pridobivajo tudi naši študenti e-študija Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi.

Način komunikacije, ki vpliva na prepoznavnost blagovne znamke naj bo čim bolj edinstven, prepoznaven in premišljen. Družbena omrežja pa predstavljajo tudi idealen prostor za virusno komuniciranje, kjer se sporočila med obstoječimi in potencialnimi uporabniki zelo hitro širijo.

V prvem četrtletju 2017 je bilo v Sloveniji med osebami, starimi 16–74 let, 79 % takih, ki so uporabljale internet; 69 % jih je na internetu iskalo informacije o izdelkih ali storitvah, 45 % pa je sodelovalo v družabnih omrežjih (Digitalno podjetništvo, Slovenija (2017). Vse te osebe so vaše potencialne stranke, zato je za uspešnost podjetja pomembno, da ste prisotni.

Katera družabna omrežja uporabljajo podjetja v Sloveniji in kaj najbolj vpliva na njihovo prepoznavnost

V raziskavi, katere nosilka je bila dr. Tina Vukasovič iz DOBA Fakultete, je bilo vključenih 400 naključno izbranih anketirancev, starih od 15 do 70 let, ki uporabljajo družabna omrežja. 40% jih meni, da je za prepoznavnost in tržno komuniciranje pomembna prisotnost za družabnih omrežjih, 80% jih ocenjuje, da je tržno komuniciranje podjetja na družabnih omrežjih, učinkovito in neposredno vpliva na prepoznavnost podjetja in njene blagovne znamke.

Navzočnost na družabnih omrežjih vam omogoča komunikacijo s strankami in oglaševanje vaših izdelkov. Slovenska podjetja (z vsaj 10 zaposlenimi), ki uporabljajo družbene medije, uporabljajo te medije za različne namene in v različnem obsegu.

  • 70 % teh podjetij uporablja družbene medije za oglaševanje (npr. za razvoj celostne podobe podjetja, za trženje izdelkov ali storitev, njihovo lansiranje ipd.).
  • 43 % za komuniciranje s strankami (npr. za pridobivanje mnenj ali za odgovarjanja na mnenja ali vprašanja strank).
  • 27 % za pridobivanje novih sodelavcev (npr. za zaposlovanje ali novačenje).
  • 12 % pa jih na ta način vključuje svoje stranke v razvoj ali v inovacijo izdelkov ali storitev, ki jih nudijo (Digitalno podjetništvo Slovenija, 2017 in SURS, 2017). 

Zaradi izjemne priljubljenosti družabnih omrežij raste tudi zanimanje podjetij, da prek njih predstavijo svoje izdelke, storitve in dejavnosti ter vzpostavijo komunikacijo s kupci.

Digitalno podjetništvo Slovenija, 2017 in SURS, 2017

Vir: Digitalno podjetništvo Slovenija, 2017 in SURS, 2017

Podatki iz Europe in sveta

Kar 34,5% podjetij iz Evropske unije je v letu 2017 (v letu 2013 je bilo teh podjetij 23,2%) uporabljalo družabna omrežja za marketing izdelkov in izboljšanje svojega ugleda, kar pa je tudi dobro za končne uporabnike, saj lahko na družabnih omrežjih najdejo veliko koristnih informacij o podjetju, kot so: izdelki, katalogi, informacije o podjetju, naročila, sledenje pošiljkam, ocene izdelkov ter mnenja uporabnikov (Statista, 2018).

Najbolj obiskano družabno omrežje v svetu je Facebook (2,2 milijarde obiskovalcev na mesec), sledijo YouTube (1,5 milijarde obiskovalcev na mesec), WhatsApp in Facebook Messenger (vsak po 1,5 milijarde obiskovalcev na mesec). Instagram ima 800 milijonov obiskovalcev na mesec medtem ko Twitter 330 milijonov obiskovalcev na mesec. V Evropi uporablja družabno omrežje Facebook že 271 milijonov uporabnikov (Statista, 2018).

Na DOBA Fakulteti se zavedamo pomena znanja s področij družbenih medijev, zato smo edina fakulteta v Sloveniji, kjer imajo študenti online študija v dodiplomskem programu Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi, možnost izbirnega modula Menedžment družbenih medijev.

Uporabljeni viri:

  1. Digitalno podjetništvo, Slovenija (2017). Uporaba družbenih medijev in spletno oglaševanje v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi. Dosegljivo na: http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6999 [Dostop: 3.3. 2018]
  2. Statista (2018). Social media advertising expenditure as share of digital advertising spending worldwide from 2013 to 2017. Dosegljivo na http://www.statista.com/statistics/271408/share-of-social-media-in-online-advertising-spending-worldwide/  [Dostop: 3.3.2018].
  3. Statista (2018). Most famous social network sites worldwide as of January 2018, ranked by number of active users (in millions). . Dosegljivo na https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ [Dostop: 3.3.2018].
  4. Statista (2018). Facebook's daily active user (DAU) figures in Europe from 4th quarter 2012 to 2nd quarter 2017 (in million DAU). Dosegljivo na https://www.statista.com/statistics/745383/facebook-europe-dau-by-quarter/ [Dostop: 3.3.2018].
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo