DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Preverjanje ustreznosti spletne učne platforme z lastno metodo testiranja uporabljivosti

18. april 2020
Danes so številni izdelki zasnovani tako, da jih je predvidoma enostavno uporabljati, zato je poleg uporabnosti izjemnega pomena tudi uporabljivost izdelka.

POVZETEK ČLANKA: Preverjanje ustreznosti spletne učne platforme z lastno metodo testiranja uporabljivosti

Uporabljivost pomeni preprosto uporabo ali preprosto učenje uporabe orodja ali naprave. V programskem inženiringu je uporabljivost stopnja, do katere lahko določeni uporabniki učinkovito uporabljajo programsko opremo za doseganje ciljev v kontekstu uporabe. Ugotavljanje uporabljivosti vključuje metode merjenja, kot so analiza potreb potrošnika in preučevanje percepcije učinkovitost uporabe ter privlačnosti izdelka. V interakciji človeka z računalniki preučevanje uporabljivosti pomeni analizo privlačnosti in jasnosti aplikacije, s katero je oblikovana interakcija z računalniškim programom ali spletno stranjo. Uporabljivost upošteva tako zadovoljstvo uporabnikov kot tudi uporabnost in kakovost proučevane komponente ter si hkrati prizadeva izboljšati uporabniško izkušnjo z iterativnim oblikovanjem izdelka. Osnovni problem raziskovalnega projekta je bil pilotsko preverjanje ustreznosti lastne metode testiranja uporabljivosti spletne učne platforme Sakai v integraciji s programom za konferenčne klice BigBlueButton. V članku so predstavljeni najpomembnejši rezultati preverjanja lastne metode testiranja uporabljivosti učne platforme na skupinah študentov in predavateljev, ki sodelujejo v procesu e-študija ter projektnimi (PKP) testatorji. Preverjanje smo izvedli na podlagi evalvacije introspektivnega vpogleda testirancev v lastno izražanje emocionalnih reakcij s pomočjo vprašalnika in analize mimike, gestike in proksemike iz video posnetkov preizkušancev s strani testatorjev. Ugotavljanje statistične pomembnost irazlik med skupinami smo izvedli s Kullbackovim 2Ȋ preizkusom hipoteze neodvisnosti.

Avtorja članka: prof. dr. Darko Števančec, sen. lect. Iris Fink Grubačević

Celoten članek je dostopen v strokovni e-reviji MIP 20 Years of Online Study in DOBA and Slovenia: A Special Thematic Issue of Online Studies (str. 35-41)

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo