DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Razlike v kakovosti online izobraževanja so in za posameznika niso nepomembne

03. julij 2019
Danes, na pragu četrte industrijske revolucije, ki jo zaznamujejo izjemno hitro se spreminjajoče tehnologije, sta nenehen razvoj in pridobivanje novih znanj nujna stalnica življenja posameznika in ključni dejavnik razvoja njegove kariere.

Hkrati dinamika sodobne družbe vpliva na spremenjene potrebe ljudi na področju izobraževanja. Vse večja je potreba posameznika po uporabnih, odprtih, prožnih oblikah izobraževanja, ki jih lahko vpne v svoj hiter in poln življenjski ritem, pridobljeno znanje pa takoj prenaša v poslovno okolje. Na te potrebe najbolj uspešno odgovarja online izobraževanje in zato ne preseneča, da je prav online izobraževanje eno najhitreje rastočih področij izobraževanja v svetu, ki si sicer v Sloveniji svoje mesto utira nekoliko počasneje, a vendarle vztrajno.    

Tako kot velja na mnogih področjih, kjer je prisoten hiter razmah, velja tudi za online izobraževanje, da so razlike v kakovosti precejšnje. Za študenta te razlike nikakor niso nepomembne, saj neposredno vplivajo na njegovo učno izkušnjo, kakovost pridobljenega znanja in motivacijo za izobraževanje v prihodnje.

Na DOBI je online izobraževanje vpeto v vse segmente ustanove

Od začetkov ponudbe online izobraževanja pred dvajsetimi leti DOBA namenja kakovosti online izobraževanja veliko pozornosti. Model, ki je rezultat lastnega razvojnega dela in sredstev DOBE, namreč v celoti sledi mednarodnim standardom kakovosti online izobraževanja, ki so usmerjeni v to:

 • kako je online izobraževanje vpeto v politiko in delovanje celotne institucije,
 • kako so kurikulum, poučevanje, preverjanje in ocenjevanje študentov prilagojeni online izobraževanju in upoštevajo njegove posebnosti in značilnosti,
 • kako je zagotovljena podpora online študentom,
 • kako je zagotovljena podpora učiteljem in osebju za uspešno online delo,
 • kako IKT infrastruktura zagotavlja ustrezno izvedbo online izobraževanja,
 • kako ustanova implementira politiko zagotavljanja elektronske varnosti.

Jasno začrtana vizija modela online izobraževanja in strategija uresničevanja njegovega razvoja je omogočala, da se je  online izobraževanje na DOBI nenehno plemenitilo. V dvajsetih letih je DOBA tako razvila unikaten model online izobraževanja, kjer je v ospredju kompetenčno naravnan pedagoški proces in pristopi za kakovostno online učenje z visoko ravnjo interaktivnosti ter raznovrstnimi oblikami sodelovalnosti.

Nove tehnologije močno izboljšujejo kakovost programov in možnosti za interakcijo ter aktiven študijski proces

Dejstvo je, da je online izobraževanja v tesni povezavi s tehnologijo. Pri tem je pomembno zavedanje, da je tehnologija zgolj instrument, ki pomaga udejanjati sodobne načine online poučevanja in učenja. Kakovostno online izobraževanje tako zahteva celotno redizajniranje  predmetov in njihove izvedbe. V celoti se spremeni vloga učitelja, ki postane moderator in usmerjevalec študentov v procesu učenja, na drugi strani pa tudi vloga študentov, ki so v online učenju nenehno aktivno vpeti v opravljanje individualnih ali  timskih učnih aktivnosti in interakcijo drug z drugim in učiteljem ter online mentorjem. Novemu načinu dela je potrebno prilagoditi tudi preverjanje in ocenjevanja znanja, ki lahko s pomočjo tehnologij poteka online z visoko stopnjo varnosti. 

Nikoli sami: Celosten model podpore študentom

Kakovosten online študij je zaradi nenehne aktivnosti študentov izjemno intenziven in zanje pogosto predstavlja precejšen zalogaj. Za uspeh študenta je zato nujna podpora, ki mu omogoča, da se resnično osredotoči na učni proces, da sproti rešuje tehnične in druge izzive ter organizacijske dileme. Mit o online študiju, kjer je študent sam in osamljen, je prav tako že davno mrtev. Kakovosten online študij zagotavlja, da je študent budno spremljan, da mu je ves čas na voljo nekdo, ki ga motivira in spodbuja, mu nudi potrditev ter ga usmerja. DOBA je v dvajsetih letih postopno razvila t. i. celosten model podpore študentom, ki obsega tako administrativno, organizacijsko, tehnično kot pedagoško podporo, kjer imajo ključno vlogo učitelji in online mentorji. Ta model podpore strokovnjaki s področja online izobraževanja prepoznavajo kot enega najbolj kakovostnih in DOBO postavljajo kot zgled na tem področju.  

Kakovosti online izobraževanja ni moč doseči brez sistematične skrbi za razvoj kompetenc online poučevanja in učenja pri učiteljih, online mentorjih in študentih. Od posameznih delavnic in webinarjev je DOBA v dvajsetih letih razvila celovit in raznolik sistem razvoja kompetenc, ki ga izvaja pod okriljem Kompetenčnega centra in ki s svojimi aktivnostmi podpira poln razvoj potencialov online študentov, online mentorjev in učiteljev.

Z razvitim znanjem in kompetencami na področju online izobraževanja DOBA orje ledino inovativnega online izobraževanja. Kot del pedagoškega inoviranja DOBE so nastali pionirski projekti, kot so:

 • razvoja online usposabljanja za online mentorje,
 • razvoj in izvedba programa prve virtualne mobilnosti v Evropi,
 • razvoj prvega MOOC v slovenskem jeziku za timsko delo,
 • razvoj mednarodne virtualne poletne šole,
 • projekt virtualnega mednarodnega heckatona,
 • projekti mednarodnega mreženja predmetov, uvajanja učnih analitik v online študij in še bi lahko naštevali. 

IKT infrastruktura se je skozi dve desetletji izvajanja online študija izjemno spreminjala

Dinamiko razvoja online študija v veliki meri narekuje razvoj sodobnih tehnologij. DOBA tukaj ni izjema. Danes je na DOBI že četrta generacija virtualnega učnega okolja, komunikacijska in druga orodja temeljijo na tehnologijah spleta 3.0, prilagojenost tehnologij in učnega okolja mobilnim napravam je postal standard. Oblačne storitve, kompleksni varnostni protokoli  … vse to je del kakovostnega ekosistema online izobraževanja.

Gradnikov, ki sestavljajo kakovostno online izobraževanje, ni malo in njihovo implementiranje v prakso ni preprosto. Prav zato razlike v kakovosti online izobraževanja so in osnovno vedenje, o tem, kaj kakovostno online izobraževanje je, je še kako pomembno.

DOBA je svoja dvajsetletna prizadevanja za razvoj kakovostnega online študija potrdila z dvema mednarodnima akreditacijama za kakovost online izobraževanja. Kot edina ustanova v JV Evropi je pridobila mednarodno akreditacijo UNIQUe  ki jo podeljuje EFQUEL, in akreditacijo EOCCS, ki jo podeljuje EFMD.  

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo