DOBA znanja

Spremljajte naše novice
Objavljeno v: Članki

Red. prof. dr. Tina Vukasović: Spremembe v nakupnem vedenju potrošnikov v „novi realnosti”

23. junij 2021
Nova realnost je z omejitvami spremenila pravila igre, pospešila digitalizacijo in poskrbela za razvoj novih marketinških trendov in načinov komuniciranja s potrošniki in bolj kot kadarkoli se je pokazalo, da uspešen nastop na trgih ni možen brez razumevanja kupcev, poznavanja njihovih potreb, navad, mnenj in stališč ter nakupnega vedenja. In kot družbeno odgovorna izobraževalna ustanova se zavedamo svoje odgovornosti in izpolnjujemo poslanstvo, tako da s članki profesorjev širimo znanje.

V zadnjem desetletju smo pri nakupnih odločitvah deležni številnih sprememb, ki so tako ali drugače vplivale na vedenje potrošnikov. Gospodarska kriza med letoma 2009 in 2013 ter trenutno obdobje, povezano s pandemijo Covid-19, sta vidno vplivali na nakupne navade potrošnikov. Pandemija Covid-19 je na splošno v mnogih elementih spremenila naše vsakdanje življenje.

Raziskava, katere nosilka je bila prof. dr. Tina Vukasović z DOBA Fakultete, je bila izvedena na vzorcu 202 anketiranih slovenskih potrošnikih. V nadaljevanju prikazujemo primerjavo z rezultati mednarodne raziskave Kantar Covid-19 Barometer (vzorec 30.000 anketirancev, 50 različnih trgov (25 evropskih trgov)). Obe raziskavi dajeta vpogled v vsesplošno počutje potrošnika, njegov spremenjen odnos do medijev in potrošnje v času pandemije Covid-19. 

„Nova realnost” je z omejitvami spremenila pravila igre, pospešila digitalizacijo in poskrbela za razvoj novih nakupovalnih trendov. Potrošniki so se zaradi trenutnih razmer primorani digitalizirati praktično čez noč. V nakupnem procesu postajajo še bolj preudarni, prilagodljivi, (vse)povezani in vedno bolj digitalno pismeni. Med dejavniki, ki so vplivali na spremenjene nakupne navade slovenskih potrošnikov v času pandemije Covid-19, velja izpostaviti: omejitev na občine (PV*=2,1), manjši prihodki (PV=2,2), zdravstveno-varstveni ukrepi (PV=2,4), strah pred okužbo (PV=2,6), stres pri organizaciji nakupa (PV=2,6) in pomanjkanje socialnih stikov (PV=2,7) in delovni čas trgovin (PV=2,7) (Slika 1).

Slika 1: Vpliv dejavnikov na spremembe v nakupnem vedenju slovenskih potrošnikov 

Vir: Vukasović, 2020

Spletno nakupovanje je postal vse bolj pogost način nakupovanja v različnih kategorijah izdelkov in storitev. 65% potrošnikov pravi, da so v času pandemije Covid-19 pogosteje nakupovali preko spleta, 88 % pa jih meni, da bodo po sprostitvi ukrepov še naprej nakupovali preko spleta. Ena izmed kategorij, ki je doživela največjo porast v času pandemije Covid-19, je nakupovanje živilskih izdelkov, saj 45 % anketirancev poroča o porastu v pogostosti spletnega nakupovanja. Mnogi potrošniki bodo še naprej naročali hrano preko spleta, saj se je 52 % obiskovalcev restavracij v času pandemije Covid-19 navadilo na udobje dostave na dom. 

Ko gre za spremembe, ki smo jih naredili v vsakdanjem življenju v času pandemije Covid-19, potrošniki najbolj pogrešajo svobodo (48%) in socialno interakcijo (43%) (Graf 1 in Graf 2). 

Graf 1: Potrošniki najbolj pogrešajo v času ukrepov pandemije (raziskava Kantar Covid-19 Barometer)

Vir: Roberts in Southgate, 2020 https://www.iab.si/showpdf?file=https://www.iab.si/files/default/baza-znanja/2020/Kantar_Covid-19-Barometer_IAB-Europe-Webinar-Presentation_Final.pdf

Graf 2: Spontani odgovori, česa se najbolj veselijo Slovenci, ko bo pandemije konec

Vir: Vukasović, 2020

Opazna je višja stopnja zaskrbljenosti glede dolgoročnih posledic, saj se vse več ljudi spopada z upadom dohodka. 39 % upad dohodka že zaznava, medtem ko jih 29% to pričakuje v bližnji prihodnosti. 

Narašča uporaba spletnih medijev predvsem v gospodinjstvih z otroki, kjer je uporaba vseh spletnih medijskih kanalov, predvsem pa YouTuba (več kot 50 %) in aplikacij, najbolj narasla. 

Graf 3: Uporaba spletnih medijskih kanalov (raziskava Kantar Covid-19 Barometer)

 

Vir: Roberts in Southgate, 2020 https://www.iab.si/showpdf?file=https://www.iab.si/files/default/baza-znanja/2020/Kantar_Covid-19-Barometer_IAB-Europe-Webinar-Presentation_Final.pdf

Nakupno vedenje, ki ga bodo potrošniki obdržali po sprostitvi ukrepov za zajezitev virusa, zaznamujejo težnja k bolj racionalnim nakupom (PV=4,35), spletno nakupovanje (PV=4,26), plačilo s plačilno kartico (PV=3,92), težnja k nakupom izdelkov slovenskega porekla (PV=3,89). 

Pandemija koronavirusa je pospešila spremembe nakupnih navad potrošnikov. Potrošniki so z različno hitrostjo morali prilagoditi svoje nakupne navade, ki so jih bili vajeni pred pandemijo in uveljavitvijo ukrepov za zajezitev virusa Covid-19. Kupujejo bolj preudarno, načrtovano in družbeno odgovorno. Nakup lokalnih in okolju prijaznih izdelkov je v porastu. Srečali se bomo oziroma smo se že z drugačnim potrošnikom, ne moremo pričakovati univerzalnega potrošnika. Po koncu krize se bodo kot vodilni igralci izoblikovali tisti, ki se ne bodo samo pravočasno prilagodili „novi realnosti”, ampak bodo z inovacijami, izobraževanjem in trženjskimi aktivnostmi tudi proaktivno oblikovali in zadovoljili zaznane potrebe potrošnikov.

Uporabljeni viri:

  • Roberts, K. in Southgate, D. (2020). Impact Of COVID-19 On Consumer Behaviour, Attitudes and Expectations. Dosegljivo na: https://www.iab.si/showpdf?file=https://www.iab.si/files/default/baza-znanja/2020/Kantar_Covid-19-Barometer_IAB-Europe-Webinar-Presentation_Final.pdf [Dostop: 6.5.2021].
  • Vukasović, T. (2020). Covid-19 in njegov vpliv na nakupno vedenje potrošnikov. Poročilo raziskave

Opomba: *povprečna vrednost
 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo