DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Retorika - umetnost vladanja človeškega uma

19. junij 2019

V življenju se znajdemo v različnih vlogah in mnogokrat se znajdemo v situacijah, v katerih se od nas pričakuje sproščeno, samozavestno in prepričljivo nastopanje: na sestanku, konferenci, posvetu, poslovni prezentaciji, zagovoru diplomskega dela ... Zato je zelo pomembno, da se učimo veščine komuniciranja in javnega nastopanja ter tako dobivamo znanja in kompetence, kako pravilno komunicirati in uporabljati neverbalno komunikacijo:

  • kaj početi z rokami,
  • kako nadzorovati držo telesa,
  • kako razmišljati pred, med in po samem nastopu.

Moč besed - sproščeno, samozavestno, prepričljivo nastopanje je konkurenčna prednost

Mnogo posameznikov se pred nastopom sooča s strahom, ki jih včasih ohromi do te mere, da raje izpustijo pomembne življenske priložnosti, le da se nastopu izognejo. S kompetencami retorike in nastopanja pridobivamo znanja, kako upravljati s tremo, strahom in kako se pravilno psihično pripraviti za kakršnokoli komunikacijo. Iz teh sposobnosti lahko sledi konkurenčna prednost tako v poslu kot v osebnem življenju. Tehnike soočanja s tremo pri nastopanju nam lahko v veliki meri pomagajo tudi pri uravnavanju soočanja z vsakodnevnim stresom.

Dober govornik poslušalca prepriča o čemerkoli

Dober govornik lahko ljudi prepriča v določeno razmišljanje, ki ga posreduje, saj bo prepoznal prevladujoče vrednote in emocije prisotnih, ki jih lahko nato izrabi za propagacijo lastnih idej. Posamezniki smo se prav tako zelo pogosto v različnih okoliščinah prisiljeni angažirati v vlogi lobista oziroma pri pogajanjih zastopati svojo organizacijo. In kdor ne zna dobro komunicirati, ne bo znal poslovnim partnerjem ali organom oblasti uspešno predstaviti produktov, storitev ali projektov svoje organizacije, pridobiti kupcev ali investitorjev ter si pridobiti primernega položaja v lastnem delovnem okolju.

Dobini študentje: ZMOREJO, PREPRIČAJO, NAVDUŠIJO

Poslovni svet zahteva vzpostavljanje odnosov in pri tem izjemno pomembno vlogo igra posameznikova sposobnost odličnega javnega nastopanja in predstavljanja idej, zato se študentje DOBA Fakultete med online študijem že srečujejo s številnimi predmeti, pri katerih tovrstne kompetence ter znanja pridobivajo in razvijajo. Študentje tako osvojijo temeljne prvine dobrega in uspešnega javnega nastopanja in retorike, kar se odraža pri njihovih javnih, poslovnih in osebnih nastopih. Spoznajo temeljna načela, teorije in modele komuniciranja, osnovne tehnike komunikacije v okviru razvoja novih tehnologij, s tem pa razvijajo sposobnosti medkulturnega komuniciranja. Po končanem študiju znajo pri oglaševanju in prodaji suvereno uporabljati različne komunikacijske tehnike, voditi učinkoviti prodajni pogovor in uspešno javno nastopati.

Če gre zaupati grškemu filozofu Protagori, je merilo vseh stvari prav človek. Vse je odvisno od tega, kako on sam zaznava, čuti in presoja ... Zato je verjel, da lahko vsako stvar ravno zaradi njene relativnosti povsem enakovredno zagovarjamo. Sposobnost dobrega retorika, je torej zagovarjati neko stališče in mu znati tudi nasprotovati, ne glede na to, ali se sam s tem strinja ali ne.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo