DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Trajnostni turizem in lokalno okolje

15. februar 2019
Uspešen turizem prihodnosti je lahko samo trajnostni turizem, celostni, odgovorni turizem, ki upošteva vsa okolja od naravnega, ekonomskega do družbenega. Razvoj trajnostnega turizma pa se uspešno gradi, predvsem in najprej v lokalnem okolju. Turizem smo ljudje, domačini v lokalnem okolju, turisti, ki so gostje tega okolja in predvsem odnosi, ki se vzpostavljajo med njimi in drugimi okolji. Sodelavci DOBA Fakultete želimo v programu Poslovanje in upravljanje v turizmu študentom e-študija podati celovito razumevanje trajnostnega razvoja turizma v lokalnem okolju.

Turistična Slovenija se predstavlja kot zdrava, zelena in aktivna. Korenine zdravja in zelene barve pa temeljijo v ohranjeni naravi in zdravem, urejenem okolju. 35% površin v Sloveniji zavzemajo naravni parki, nacionalni, Triglavski park pa pomeni uspešno sobivanje varovanja narave in razvoja – trajnostnega razvoja, predvsem turizma. Varovana, zaščitena narava, uravnotežen in odgovoren razvoj, ljudje, predvsem, ljudje, ki izhajajo iz okolja v katerem živijo in tam delajo, so uspešna formula za trajnostni turizem. Razvojni potenciali, ki so tu prisotni, se lahko v največji meri spreminjajo  v konkurenčen, kakovosten turizem in visoko kakovost življenja tega območja, predvsem z ljudmi, z razvojem človeških virov. In to velja za vsa okolja, ki imajo podobne vire in željo razvijati turizem.

Trajnostni razvoj turizma se lahko razvije v okoljih, ki resno jemljejo paradigmo celovitega trajnostnega razvoja, ne samo turističnega, z jasno razvojno strategijo ter s povezanim, organiziranim delovanjem na dolgi rok. Temeljiti mora predvsem na ljudeh, ki iz lokalnega okolja izhajajo, ki so predstavniki in ambasadorji identitete tega okolja, ki želijo svoje človeške vire razviti in uporabiti za trajnostni razvoj okolja, ki je njihovo, ki ga želijo predstaviti in ponuditi obiskovalcem in turistom, jim ponuditi doživetja, sprostitev itd. Ob tem pa dvigati življenjsko raven in kakovost življenja območja, ki naj bo dostopna čim širšemu krogu lokalnega prebivalstva. Turizem, ki prinaša tudi nekatere negativne posledice, mora prinašati korist čim širšemu krogu lokalnega prebivalstva, poslovnim subjektom, vsej lokalni skupnosti.

Tako razmišljamo in tako delujemo sodelavci DOBA Fakultete, ki želimo v programu Poslovanje in upravljanje v turizmu študentom online študija podati celovito razumevanje trajnostnega razvoja in posebej razvoja turizma v lokalnem okolju.

Razumeti, ponotranjiti vrednote in načela trajnostnega razvoja, ki jih študentje lahko sprejmejo in osvojijo, pomeni posedovanje temeljnih kompetenc za uspešno delovanje v turizmu in ob tem tudi usmeritev za kakovostno in osrečujoče zasebno življenje in bivanje v domačem okolju. Tako mora biti in nič drugače, saj je trajnostni koncept življenja celovit koncept in se dotika človeka in družbe prav na vseh področjih. Izzivi na področju trajnostnega razvoja turizma so veliki. Razvojni trendi kažejo, da bo turizem ena izmed najbolj rastočih dejavnosti tega tisočletja. Preteklost je tudi pokazala, da je turizem zelo trdoživa dejavnost, ki ga na dolgi doke ne morejo ogroziti tudi negativni dogodki in dogajanja, kot so na primer naravne katastrofe, vojne in terorizem.

Torej? Ali ni razvijanje trajnostnega razvoja v lokalnem okolju velik izziv za inovativne, pogumne študentke in študente, katerih  zadovoljujoča in osrečujoča poklicna kariera in kakovostno zasebno življenje sta pomembni vrednoti? Razmislite.

O avtorju

Mag. Žarko Anton Mlekuž je na DOBA Fakulteti nosilec predmeta Trajnostni turizem in lokalno okolje. Dve desetletji je deloval na področju podjetniškega svetovanja v turizmu, na področju strateškega razvoja, investicij in kakovosti turističnih storitev. Na podlagi licence Ministrstva za gospodarstvo RS je izvajal ocenjevanje kategorizacije turističnih namestitvenih obratov v Sloveniji. Vodil je različne razvojne in raziskovalne projekte, med njimi projekte trajnostnega razvoja Julijskih Alp, upravljanje trajnostnega razvoja Triglavskega narodnega parka ter projekte lokalnega trajnostnega razvoja (med drugimi Pohorje, Posočje, Vipavska dolina).

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo