DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Trenutno stanje igrifikacije v e-učenju: pregled literature o pregledih literature

22. februar 2020
Namen tega članka je predstaviti sistematičen pregled literature o pregledih literature (meta-študija) o igrifikacijskih temah v e-učenju z namenom predstaviti pregled na visoki ravni stanja razvoja izbranega področja.

POVZETEK ČLANKA: Trenutno stanje igrifikacije v e-učenju: pregled literature o pregledih literature

V zadnjih petih letih  so  bile  opravljene  raziskave  o igrifikaciji na različnih področjih (mobilne aplikacije, e-zdravje, upravljanje s človeškimi viri, razvoj poslovanja, e-učenje), število  raziskovalnih  člankov  in  sistematičnih  pregledov  raziskovalnih  člankov  se  povečuje.  Po  filtriranju  preglednih člankov o literaturi smo ugotovili, da jih je le peščica (19), ki povzema 2.631 študij, neposredno povezanih z igrifikacijo v e-učenju. Ta študija kaže, da so se mehanizmi igrifikacije v e-učenju izkazali za učinkovite v skoraj vseh študijah, vendar ni širokega soglasja glede terminologije in načina razvrščanja različnih konceptov, povezanih z igrifikacijo.

Raziskava je omejena na naslednje znanstvene baze podatkov: DOAJ, Elsevier, Google Scholar in WOS. Zavedamo se, da obstaja možnost, da smo zgrešili nekaj sistematičnih pregledov literature na to temo, ki so bili indeksirani v drugih znanih bazah podatkov ali objavljeni z različnimi terminologiv naslovu ali izvlečku. Članek lahko pomaga znanstvenikom in še posebej  podiplomskim  študentom,  ki  se  seznanjajo  z  e-učenjem,  igrifikacijo  in  izvajanjem  sistematičnih  pregledov literature. Tudi razvijalci sistemov za e-učenje in oblikovalci predmetov bi lahko imeli koristi od tega članka, če bi ugotovili, kateri mehanizmi igrifikacije so najbolj raziskani, najbolj učinkoviti in jih je vredno implementirati. Kolikor nam je znano,tovrstna metaanaliza pregledov literature v letu 2019 še ni bila opravljena napodročju igrifikacije v e-izobraževanju.

Avtorja članka: prof. dr. Tomislav Rozman, prof. dr. Liliana Donath

Celoten članek je dostopen v strokovni e-reviji MIP 20 Years of Online Study in DOBA and Slovenia: A Special Thematic Issue of Online Studies (str. 5-19)

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo