DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Udeležba odraslih v izobraževanju v digitalni dobi: profili držav Evropske unije po skupinah, oblikovanih po metodi razvrščanja

18. marec 2020
V tem prispevku je prikazano, v kolikšnem obsegu digitalizacija in raziskovalna intenzivnost v državi (na primer v Sloveniji, Hrvaški) vplivata na vključenost odraslih v izobraževanje.

POVZETEK ČLANKA: Udeležba odraslih v izobraževanju v digitalni dobi: profili držav Evropske unije po skupinah, oblikovanih po metodi razvrščanja

V tem prispevku smo raziskali ali in v kolikšnem obsegu digitalizacija in raziskovalna intenzivnost v državi (na primer v Sloveniji, Hrvaški) vplivata na vključenost odraslih v izobraževanje. Statistična analiza za 28 držav EU za leto 2018, ki smo jo izpeljali s kombinacijo več različnih statističnih metod, je pokazala močne pozitivne povezave med vključenostjo odraslih v izobraževanje in izbranimi spremenljivkami (človeški kapital; uporaba internetnih storitev; integriranostdigitalne tehnologije; delež raziskovalnih izdatkov v bruto domačem proizvodu). Z metodo razvrščanja in grafično analizo profilov smo odkrili tri zelo različne skupine držav glede na raven digitalizacije, s katero se zelo dobro ujema raven vključenosti odraslih v izobraževanje. Visoko vključenost odraslih v izobraževanje v bolj  digitaliziranih državah lahko v glavnem pripišemo povečanim izobraževalnim potrebam in tudi novim, inovativnim, tehnološko podprtim oblikam izobraževanja v teh državah.

Avtorji članka: prof. dr. Ksenija Dumičić, prof. dr. Lea Bregar, prof. dr. Blagica Novkovska

Celoten članek je dostopen v strokovni e-reviji MIP 20 Years of Online Study in DOBA and Slovenia: A Special Thematic Issue of Online Studies (str. 20-34)

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo