DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Vpliv dimenzij osebnosti na učno vedenje in učna stališča online študentov

18. maj 2020
Cilj raziskave je bil ovrednotiti vpliv velikih pet dimenzije osebnosti na učna stališča in učno vedenje online študentov. Na podlagi teoretičnih izhodišč, smo oblikovali in empirično preverili model, ki predpostavlja direktni vpliv dimenzij osebnosti na učna stališča in učno vedenje ter dvosmerno povezanost učnih stališč in učnega vedenja.

POVZETEK ČLANKA: Vpliv dimenzij osebnosti na učno vedenje in učna stališča online študentov

Parcialne analize predlaganih povezav v modelu so pokazale, da imajo dimenzije osebnosti močnejši direktni vpliv na učno vedenje kot na učna stališča, pri čemer je vestnost najmočnejši napovednikučnega vedenja. V primeru kontrole dimenzij osebnosti podatki kažejo na značilno zmerno povezanost učnih stališč in učnega vedenja. Dimenzije osebnosti bi torej na učna stališča lahko vplivale tudi posredno preko učnega vedenja. Rezultati strukturnega modeliranja (SEM) so pokazali nezadostno empirično podporo, kar postavlja veljavnost predpostavljenega modela pod vprašaj. 

Avtorji članka: prof. dr. Marko Divjak, prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel, dr. Tjaša Bartolj

Celoten članek je dostopen v strokovni e-reviji MIP 20 Years of Online Study in DOBA and Slovenia: A Special Thematic Issue of Online Studies (str. 42-50)

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo