DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Webinar: Kako dosegati učne cilje z e-izobraževanjem

12. maj 2021
Zaradi skrbi za preprečevanje širjenja okužb in zdravje študentov ter profesorjev v času epidemije covid-19 je e-izobraževanje v visokem šolstvu tudi v Sloveniji postalo splošno razširjeno. Vendar ima svoje pasti, ni ga mogoče izvajati s preprostim prenosom gradiv na splet in z učnimi metodami, ki jih poznamo iz tradicionalnega poučevanja.

Izvajanje e-izobraževanja na fakultetah kaže na različne prakse. Najpogosteje so se študenti srečevali z vnaprej posnetimi vsebinami, s predavanji v živo preko Zooma, prisotno je bilo tudi delno zagotavljane spletnih učnih virov. Občasno in v redkih primerih so se srečevali s spodbujanjem spletnega sodelovalnega učenja in z izvajanjem spletnih srečanj v živo. Večina študentov pri e-izobraževanju ni dobila tega, kar je pričakovala. Spremljali smo tudi posamezne kritične zapise o slabostih e-izobraževanja in o nedoseganju ciljev študijskega procesa v e-izobraževanju.

Kako z e-izobraževanjem dosegati učne cilje, kako se spreminja vloga visokošolskega učitelja in kakšne so izkušnje študentov na DOBA Fakulteti, razkrijemo v webinarju, ki ga vodi direktorica DOBE Jasna Dominko Baloh:

Na webinarju sodelujejo: 

  • Jasna Dominko Baloh, direktorica Dobe
  • Dr. Marko Divjak, visokošolski učitelj na DOBA Fakulteti
  • Simon Dobaj, direktor I.P. HTZ, študent magistrskega študija na DOBA Fakulteti

O čem teče razgovor z zanimivimi sogovorniki:

  • Kako strateško opredeliti metode dela, aktivnosti študentov, načine preverjanja znanja in pedagoško podporo za doseganje učnih ciljev in kompetenc pri e-izobraževanju.
  • Katere so ključne aktivnosti za doseganje učnih ciljev in kompetenc.
  • Izkušnje na DOBA Fakulteti pri doseganju kompetenc.
  • Katera orodja študentje uporabljajo za interakcijo med študenti, z online mentorji in profesorji.
  • Kaj najbolj prispeva k socialni povezanosti študentov. 
  • Kakšna je podpora v času študija.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo