DOBA znanja

Spremljajte naše novice
Objavljeno v: Webinarji

Webinar: Mednarodni posvet DOBA Fakultete – Innovative pedagogy in online learning

20. december 2021

Priznani mednarodni strokovnjaki so na konferenci predstavili trende in dobre prakse pedagoškega, tehnološko podprtega inoviranja v visokem šolstvu in drugih oblik tehnološko podprtega izobraževanja.

Razvoj in preoblikovanje svetovnega spleta in nove tehnologije imajo veliko vlogo in ponujajo potencial za razvoj novih oblik poučevanja in učenja visokošolskih izobraževalnih institucij, skladnih s procesi digitalne transformacije in izobraževalnimi potrebami sodobne družbe.

V središču sodobno zasnovanega učnega procesa je študent, ki znanje in kompetence pridobiva samostojno, personalizirano in prilagodljivo z neprestano interakcijo v široki mreži sodelovanja in povezovanja ob upoštevanju etičnih in humanističnih načel digitalne družbe. Pedagoške inovacije prihodnosti vključujejo pedagoške pristope in metode, kot so odprto izobraževanje, avtentično in vse prisotno učenje, sokreiranje učenja in poučevanja, mikroučenje, umetna inteligenca, obogatena in navidezna realnost.

Na mednarodnem online posvetu smo gostili priznane mednarodne in slovenske strokovnjake, ki so v obliki kratkih 15-minutnih prispevkov predstavili trende in dobre prakse visokošolskega pedagoškega inoviranja v online izobraževanju in druge oblike tehnološko podprtega izobraževanja.

Pridobljena znanja boste lahko konkretno uporabili bodisi pri kreiranju politik in strategij razvoja online izobraževanja bodisi pri njegovi vpeljavi ali pa nadgradnji že obstoječih online praks v izobraževalnih ustanovah. 

                                                                                                    

Sogovorniki

  • Gospa Mariella Pugliesi, vodja centra za didaktiko na Rome Business School, Italija, je predstavila izkušnjo, povezano s prilagoditvijo pedagoških pristopov v pandemiji.
  • Dr. Lea Bregar je kot najboljšo prakso pri uvajanju pedagoških inovacij predstavila izkušnjo z uvajanjem mikroučenja na DOBA fakulteti.
  • Dr. Steve Wheeler iz Steve Wheeler Associates Ltd. je govoril o personalizaciji in osebnem učenju.
  • Dr. Sandra Kučina Softić, predsednica EDEN in pomočnica direktorja Univerzitetnega računalniškega centra SRCE, Zagreb, Hrvaška, je v svojem prispevku na temo izvajanja digitalnega izobraževanja v visokošolskem izobraževanju in izboljšanja digitalnih kompetenc predstavila 12 načel poučevanja z uporabo tehnologije iz leta 1995, ki so vsa zelo relevantna tudi danes, 30 let kasneje – npr. dobro poučevanje lahko premaga slabo.
  • Prof. dr. Mark Brown iz Dublin Business University, Irska, je v svojem prispevku o trendih in najboljših praksah na področju pedagoških, tehnološko spodbujenih inovacij predstavil microcredentials.

                                                                                           

 

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo