DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Doc. dr. Marina Letonja: Želim biti podjetnik, kaj moram narediti, da bom to postal?

13. julij 2020
Na DOBA Fakulteti se zavedamo pomena novih znanj in najpomembnejših spoznanj, ki jih mora podjetnik začetnik spoznati in obvladati. Zato smo na povabilo SPIRITa, Javne agencije Republike Slovenije in financerja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravili SPLETNI PRIROČNIK ABC PODJETNIŠTVA: Izzivi podjetnic in podjetnikov ob ustanovitvi in zagonu poslovanja novih podjetij.

Razlage, pojasnila, predlogi, priporočila, številni primeri, usmeritve na zanimive vsebine na spletnih povezavah ... vse to vsebuje priročnik ABC Podjetništva, ki v veliki meri temelji na bogatih izkušnjah avtorjev priročnika in omogoča širše razumevanje najpomembnejših stvari, ki jih mora vedeti, poznati in obvladati podjetnik začetnik, da bo lažje sprejemal lastne poslovne odločitve in plane.

Vsa za podjetnika pomembna področja so razložena dovolj podrobno in obenem poljudno, tako da so razumljiva. Vključeni so tudi osebni vidiki podjetništva ter inovativne metode z uporabnimi predlogi in delovnimi listi, tako da je  priročnik aktualen. Priročnik tako daje veliko odgovorov na vprašanja bodočim podjetnikom in podjetnikom začetnikom, ki resno razmišljajo o ustanovitvi svojega podjetja in zagona podjetja.

Bodoče podjetnike in podjetnike začetnike priročnik vodi korak za korakom skozi vsebine

  • od spodbujanja podjetniškega načina razmišljanja, kako najti in oceniti svojo idejo, da bi začeli s podjetjem; 
  • kako spremeniti svojo idejo v akcijo – s pomočjo preverjanja ideje ter izdelave platna poslovnega modela (Business Model Canvas); 
  • kako se organizirati za uspeh;
  • kako določiti lastno in kako prodajno ceno svojih izdelkov ter storitev; 
  • kako evidentirati svoje poslovanje; 
  • kako razviti podjetniške veščine poslovne komunikacije, kulturo komuniciranja in postati družbeno odgovoren podjetnik; 
  • kako predstaviti idejo javnosti; 
  • katere pravne vidike, ki uokvirjajo samostojno podjetniško pot, je treba poznati;
  • kako doseči skladnost poslovanja ter na koga se je možno obrniti za podporo, nefinančne in finančne oblike pomoči za uspešen zagon ter usmerjanje mladih podjetij v rast.

Priročnik danes uporablja SPOT (Slovenska poslovna točka) mreža.

Podjetniško znanje je izjemnega pomena, zato na DOBA Fakulteti v študijskih programih razvijamo podjetniško miselnost ter način razmišljanja, ki spodbuja študente h kreativnemu in inovativnemu delovanju. S pomočjo vključevanja praktičnih primerov in projektov študenti v praksi razvijajo sposobnosti prepoznavanja novih priložnosti, kjer jih drugi ne vidijo; razvijanja in vrednotenja rešitev za probleme v njihovem okolju in širše. Prav tako se naučijo uporabiti znanja v iskanju vedno novih možnosti razvoja in rasti podjetij v sodobnem konkurenčnem okolju, v katerem so vedno bolj pomembne vrednote družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo