DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Značilnosti generacij potrošnikov Baby boom, X, Y, Z in kako komunicirati z njimi

19. april 2023

Okolje v katerem živimo je kompleksno, nestabilno in nepredvidljivo. Gospodarska kriza med letoma 2009 in 2013 ter obdobje, povezano s pandemijo Covid-19, sta močno zaznamovali razvoj novih marketinških trendov in vidno vplivali na komunikacijo med podjetji in potrošniki. Večina potrošnikov je pričela uporabljati popolnoma nove pristope - večina je postala »digitalnih«.

Prihajajo nove generacije, ki obvladajo tehnologijo in splet, kar se odraža v njihovih medijskih navadah. Ko se ozremo na vsakodnevno komunikacijo med različnimi generacijami, se nam včasih zdi, da drug drugega ne razumemo več. Različne generacije imajo različne sloge komuniciranja. Uporaba slenga, različna komunikacijska orodja in slog komuniciranja so povod k vse večjemu nerazumevanju med generacijami.

Poznavanje značilnosti komuniciranja s posamezno generacije je pomembno, da vemo katera sredstva in orodja komuniciranja uporabljajo. Da bi bila komunikacija lahko učinkovitejša jo je potrebno prilagajati posamezni generaciji. Uspeha ne bomo dosegli, če bomo poskušali ugoditi vsem. Skupinam posameznikov se moramo približati na prilagojen način – seveda pa moramo različne generacije najprej razumeti, šele nato bomo lahko oblikovali odnose z njimi.

Vsako generacijo označujejo karakteristike, ki so splošne narave in izražajo družbene okoliščine, v katerih je posamezna generacija odraščala. Niso pa popolnoma enovite in homogene, tako da vseh značilnosti posamezne generacije ne moremo pripisati vsem pripadnikom določene generacije. Kljub temu lahko na splošno prepoznamo nekaj skupnih značilnosti.

Predstavniki Baby boom generacije (otroci blaginje), rojeni pred letom 1959, so druga največja generacija (po Generaciji Y). Odraščali so v obdobju ekonomske stabilnosti in višjega življenjskega standarda. Sledijo mlajšim, pogosto brskajo po spletu in vstopajo v spletno nakupovanje. Tehnologijo uporabljajo na drugačne načine (bolj za komuniciranje) kot predstavniki mlajših generacij. Uporabljajo tudi družbena omrežja (FB), manj IG, Snapchat. Porabijo več časa za branje oz. pregledovanje različnih vsebin kot predstavniki drugih generacij. Napačno je prepričanje, da so »baby boomerji« starokopitni, se ne spoznajo na tehnologijo - digitalni marketing lahko doseže tudi njih.

S predstavniki Baby boom generacije je priporočljivo komunicirati s pomočjo sledečih trženjskih orodij:

 • Facebook: Ciljani oglasi in zanimiva vsebina bodo pritegnili njihovo pozornost.
 • Informativne video vsebine: v posnetke vključite info vsebine, tudi daljši posnetki so primerni. Posnetki, ki uporabljajo GIFe, prenosi v živo in videi z intenzivno glasbeno podlago niso zanje zanimivi.
 • Vsebinsko trženje: osredotočene vsebine.
 • Blogi: Bloganje je izjemno učinkovita metoda vsebinskega trženja za »Baby boomerje«.
 • Elektronska pošta: aktivna trženjska komunikacija preko e-pošte je pomemben element trženja izdelkov/storitev.
 • Klepetalnice: FB Messenger, Viber, Skype
 • Tradicionalna pošta: se v večji meri odzivajo na tradicionalne oblike oglaševanja kot predstavniki drugih generacij.
 • Kuponi: Veliko predstavnikov omenjene generacije je odraslo v okoljih, kjer je bilo varčevanje ključnega pomena. Zato je ponudba kuponov z različnimi popusti ali ugodnostmi učinkovita metoda za ciljano trženje.

Generacija X, rojeni med 1960 in 1979 letom. Za obdobje odraščanja predstavnikov te generacije so značilne ekonomska nestabilnost ter velike spremembe tako na družbenem kot tudi političnem področju. So dobro izobraženi in verjamejo v pomembnost izobraževanja. Večina predstavnikov te generacije, je doseglo določeno stopnjo finančne stabilnosti, v veliki meri tudi varčujejo. So kupci, ki imajo potrebe in visoko kupno moč: trenutno gonilo razvoja. Vzgojeni so bili v skladu s tradicionalno piramido vrednot, v kateri so bile ključne skromnost, pripadnost, solidarnost in varna prihodnost. Na trženje se odzivajo na tradicionalne načine, podobno kot predstavniki starejše Baby boom generacije. So veliko bolj seznanjeni z uporabo različne tehnologije kot Baby boom generacija. Veliko jih uporablja družbena omrežja (FB), tudi uporaba pametnih mobilnih telefonov je med njimi zelo razširjena. Nakupujejo tudi prek spleta.

S predstavniki generacije X je priporočljivo komunicirati s pomočjo sledečih trženjskih orodij:

 • Digitalni video: Video posnetki so priljubljeni v vseh generacijah, vendar raziskave kažejo, da je generacija X še posebej navezana nanje.
 • Facebook: so med najaktivnejšimi uporabniki družbenega omrežja FB
 • Twitter: Številni posamezniki redno uporabljajo tudi to družbeno omrežje.
 • Blogi: Osredotočiti se na vsebine, ki obravnavajo problematike, s katerimi se sooča generacija X, ali zanimanja njenih predstavnikov. Kvalitetne vsebine bodo pritegnile njihovo pozornost.
 • Izobraževalne vsebine: Predstavniki generacije X se lahko pohvalijo z višjo stopnjo izobrazbe kot predhodne generacije. Aktivno nadaljujejo svoje izobraževanje in sledijo načelu vseživljenjskega učenja.
 • Klepetalnice: FB Messenger, Viber, WhatsApp
 • Elektronska pošta: primarni vir komuniciranja.
 • Hkratno spremljanje družbenih omrežij (FB, IG), e-pošte, novičarskih portalov ter spletnih strani na splošno.

Generacija Y (milenijska generacija, milenijci), rojeni med 1980 in 1995 letom, je prva generacija visoke tehnologije (angl. High-tech generation). Odraščali so v času, v katerem je bila uporaba visoke tehnologije (računalniki, mobilni telefoni, internet, forumi, blogi, skype, MSN, MTV), nekaj povsem običajnega. Zaradi prisotnosti visoke tehnologije so imeli vedno možnost pridobivanja in dostopa do novih informacij, zato so najbolj ozaveščena generacija. Označeni so kot prva »vedno povezana« generacija - uporaba komunikacijskih sredstev in družbenih omrežij je nepogrešljiv del njihovega vsakdanjika. Intenzivno vpletena generacija. So med najštevilčnejšimi redno intenzivnimi spletnimi nakupovalci (57%) (Valicon, Ceneje.si, Iprom, 2022).

S predstavniki generacije Y je priporočljivo komunicirati s pomočjo sledečih trženjskih orodij:

 • Mobilno trženje: Vse se vrti okoli mobilnih naprav. Če trženje ni prilagojeno mobilnim napravam, je neučinkovito ali ga predstavniki te generacije ne opazijo.
 • Družbena omrežja: dovzetni za vsa družbena omrežja.
 • Vsebine uporabnikov: niso le bralci oz. prejemniki vsebin, temveč jih tudi sam ustvarjajo.
 • SMS trženje: vse bolj priljubljen način komuniciranja.
 • Trženje s pomočjo vplivnežev: se pozitivno odzivajo na priporočila vrstnikov, pa naj bodo to njihovi prijatelji na družbenih omrežjih ali pomembna oseba.
 • Video: je povzročil revolucijo v načinu in sprejemanju video marketinga.
 • Snapchat: privlači predstavnike generacije Y.
 • Elektronska pošta: najljubši način komuniciranja.
 • Klepetalnice: FB Messenger, Viber, Skype, Zoom, Teams.
 • Hkratno spremljanje družbenih omrežij (FB, IG, SnapChat), e-pošte, novičarskih portalov ter spletnih strani na splošno

Generacija Z, rojeni po letu 1996, je odraščala v obdobju, ko je tehnologija že obvladovala svet. Imenujemo jih tudi se tudi »tiha generacija«, »iGeneration«. Generacija, ki je prva rojena v »digitalni svet«. Komunicirajo predvsem po internetu – po spletnih skupnostih, kot so Google, FB, Twitter itd. namesto, da se v živo srečajo. Dostopajo do vseh vsebin preko mobilnih telefonov. Posledica tega naj bi bile slabše razvite verbalne veščine in slabša sposobnost javnega nastopanja. Imajo drugačna pričakovanja o ponudbi in pristopu prodajalcev do njih. Prav zato prinaša ponudnikom izdelkov/storitev nove izzive. V večji meri tudi nakupujejo prek spleta. So med najštevilčnejšimi redno intenzivnimi spletnimi nakupovalci (56%). Definirajo in vpeljujejo nove kategorije, spreminjajo strukturo spletne prodaje (Valicon, Ceneje.si, Iprom, 2022).

S predstavniki generacije Z je priporočljivo komunicirati s pomočjo sledečih trženjskih orodij:

 • Družbena omrežja so za njih primaren način izmenjave informacij, največ časa preživijo na YT (Shorts), Snap Chatu (Spotlight), IG (Reels) in TikToku.
 • Klepetalnice: FB Messenger, IG, SnapChat.
 • Trženje s pomočjo vplivnežev: influencerjem zaupajo, jim dajejo pozornost, so njihovi virtualni prijatelji.
 • Klasičnega oglaševanja ne marajo.
 • Od blagovnih znamk (BZ) pričakujejo več: veliko časa preživijo v chatu tako s prijatelji kot BZ, se pogovarjajo virtualno, zbirajo mnenja, delijo izkušnje, želijo pridobiti čim več informacij.
 • Video klici niso redkost, spletni video je popolnoma uveljavljena platforma
 • Netflix generacija
 • Hkratno spremljanje družbenih omrežij (IG, SnapChat, TikTok), e-pošte, novičarskih portalov ter spletnih strani na splošno.

Če želimo pridobiti pozornost predstavnikov generacije Z moramo znati pisati na način, da nas razumejo. Veliko uporabljajo čustvene simbole, veliko gif-ov, mim-ov, okrajšav, kratkih 3 sek. Videov. Komunicirajo drugače kot pri klasičnem pisanju.

Glede na rezultate aktualne raziskave Medijska potrošnja 2021 (Iprom in Valicon, 2021) ob koncu povzemamo sledeče trende:

 • Mobilni telefon je postal naš stalen sopotnik.
 • Generacije X, Y in Z so doma na digitalnih napravah, spremljajo digitalne medije, so bolj risotne na družbenih omrežjih in komunicirajo preko digitalnih orodij.
 • Povečana uporaba orodij za digitalno komuniciranje pri generacijah X, Y, Z (spletna pošta, družbeni mediji, orodja za klepet, video klici)
 • Baby boom generacija v večjem obsegu posluša radio, gleda TV, bere tiskane medije, kljub temu pa je vidno, da uporablja digitalne medije, se digitalizira.
 • Baby boom generacija bolj aktivno spremlja novice na spletnih medijih in TV, mlajše generacije so bolj naklonjene pretočnim vsebinam in videu.

Viri:

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo