DOBA znanja

Spremljajte naše novice

Zakaj za nas niste le številka? Ker smo najboljša fakulteta v podpori študentom.

21. marec 2022

V življenju, službi, na fakulteti si ljudje ne želimo postati »le številka«. Postati »številka« namiguje na brezoseben odnos, pomanjkanje empatičnosti in neobčutljivost za potrebe posameznika. Vsega navedenega si med študijem seveda ne želite.

Ob misli na online študij se našim bodočim študentom pogosto pojavijo skrbi, da bodo prepuščeni sami sebi, da ne bodo v stiku z učitelji, da ne bodo imeli priložnosti zgraditi skupnosti s svojimi študijskimi kolegi, da bodo postali … no, »številka«.

Naši študenti kmalu po začetku študijskega leta spoznajo, da so bile njihove skrbi odveč. Sistem podpore začnemo graditi z uvodnimi dnevi, kjer se spoznajo z načinom študija, tehničnimi posebnostmi in vsemi osebami, ki so na voljo za njihove študijske, organizacijske, tehnične in administrativne izzive. Nato se ta podpora razveje in še okrepi skozi vse njihove študijske aktivnosti; od prvega predmeta, do praktičnega izobraževanja in do zaključka študija s podelitvijo diplom.

Podporo predstavljajo vsa navodila in usmeritve, ki smo jih dopolnjevali glede na dolgoletne izkušnje dela s študenti pri online študiju in so na voljo v pisni in v video obliki; vsi tehnični elementi (portal moja.doba, virtualno učno okolje), ki olajšajo študij in prinašajo fleksibilnost kraja in časa; karierni center, ki nudi podporo za karierno rast ter seveda vsi zaposleni, ki smo na voljo za študente.

Kdo nudi podporo študentom med študijem?

 • Visokošolski učitelji DOBA Fakultete so zaposleni na vodilnih mestih ter prenašajo svoje bogate praktične izkušnje v študijski proces. Pripravijo študijske aktivnosti in navodila, izvajajo webinarje, podajajo povratne informacije in ocenjujejo vaše naloge.
 • Online mentor je vaš prvi kontakt pri predmetu. Na vaša vprašanja odgovori v roku 24 ur, tudi čez vikend. Je strokovnjak iz področja predmeta, spremlja vaše napredovanje pri predmetu in vas motivira. Vsi online mentorji so pridobili certifikat o usposobljenosti za delo online mentorja na DOBI.
 • Akademska svetovalka vas usmerja skozi celoten študij, svetuje pri izbiri predmetov, opozori na relevantne informacije … Nanjo se obrnete za vse dileme, ki niso povezane z vsebino posameznih predmetov.
 • Koordinatorka praktičnega izobraževanja bo poskrbela za ustrezne usmeritve pri načrtovanju prakse v podjetju ali priznavanju le-te na podlagi delovnih izkušenj. 
 • Informatik vam pomaga odpraviti morebitne tehnične težave.
 • Strokovni sodelavci v referatu skrbijo za postopek vpisa, izdajo potrdil in spremljanje plačil.

Zakaj smo najboljša fakulteta v podpori študentom?

 • Ker je sistem podpore dodelan in razvejan.
 • Ker vas nikjer drugje ne bo spremljalo toliko oseb naenkrat kot na DOBA Fakulteti.
 • Ker imamo več kot 20 let izkušenj z online študijem in nudenjem podpore v sklopu le-tega, zato se res redko znajdemo v situaciji, kjer študentu ne bi uspeli pomagati.
 • Ker dobijo študenti odgovor v roku 24 ur s strani online mentorja.
 • Ker je 92 % študentov mnenja, da je online mentor ključen za njihov uspeh pri študiju.
 • Ker naš model online študija omogoča in spodbuja timsko delo, izgradnjo skupnosti in medvrstniško podporo.
 • Ker je vaš uspeh tudi naš uspeh. Vaš uspešen študij, ki ga podpiramo v največji možni meri, je kazalnik uspeha DOBA Fakultete in vseh nas, ki se za vas trudimo.

Če smo začeli s številkami, naj z njimi tudi zaključimo. Včasih je številke dobro poznati. Zaupalo nam je že 5251 diplomantov in 98 % od teh bi študij na DOBA Fakulteti priporočalo svojim prijateljem, znancem, sodelavcem. Eden izmed razlogov je edinstven podporni sistemi, ki sta ga med drugim potrdili tudi dve mednarodni akreditaciji.

Vabimo vas, da si preberete in ogledate še nekaj informacij o online mentorjih ter spoznate to posebnosti DOBA Fakultete in si ogledate video izjavo mentorice online študija, mag. Bojane Drev (klik na sliko).

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo