Novice

Spremljajte naše novice
18. junij 2020

Online mentorji so pri online študiju zelo pomembni

»Kar 92 % online študentov DOBA Fakultete ocenjuje, da so online mentorji ključni za njihov uspeh pri online študiju.« O tem, kakšna je njihova vloga, smo povprašali Zvezdano Strmšek, akademsko svetovalko na DOBA Fakulteti.

Zvezdana Strmšek, akademska svetovalka na DOBA FakultetiOnline mentor je oseba, ki je z njimi vse dneve izvedbe predmeta, ne glede ali gre za delovni dan, vikend ali praznik. Online mentor jih spomni na določene roke za oddajo naloge, na opravljanje pravil pri online testih, da ne pozabijo na webinarje, jih tudi pohvali za njihovo aktivno delo ter spodbuja, da si med seboj pomagajo.

Seveda online mentor na DOBA Fakulteti ne more biti vsak. Pomembno je, da zna motivirati, da ima veliko empatije, hkrati pa, da zna študente voditi skladno s pravili fakultete. Vsak online mentor pred mentoriranjem opravi posebno usposabljanje, ki smo ga razvili na DOBA Fakulteti.

Ker odgovarja tudi na nekatera strokovna vprašanja pri predmetu, lahko mentorira samo predmete s tistega področja, ki ga pozna. Preprosto povedano, online mentor pri pravnih predmetih je dejansko pravnik, nekdo, ki mentorira predmet s področja odnosov z javnostmim, pa dela na področju marketinga, v kakšni PR agenciji, je odgovoren za odnose z javnostmi v kakšnem podjetju in podobno.

Naši študenti vlogo online mentorja tekom študija predmeta po pomembnosti postavljajo celo pred vlogo učitelja. In online mentor je za njih prva oseba, na katero se bodo obrnili in zaprosili za pomoč. Online mentor jim namreč daje občutek, da v času študija niso sami, da je nenehno prisoten, da se lahko na njega obrnejo kadarkoli. In to ni pomembno samo v teh posebnih časih, kjer je nenehna komunikacija, medsebojna povezanost še kako potrebna, ampak je pomemben del online študija.

In online mentorji na DOBA Fakulteti so sinonim za nenehno prisotnost, spremljanje, razumevanje in takojšnjo odzivnost.

Zvezdana Strmšek, akademska svetovalka na DOBA Fakulteti

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli