Članki

Dr. Živa Veingerl Čič: Kako spodbuditi ljudi, da dejansko sodelujejo v virtualnih srečanjih
01.04.2020

Dr. Živa Veingerl Čič: Kako spodbuditi ljudi, da dejansko sodelujejo v virtualnih srečanjih

Za izboljšanje sodelovanja in večje vključevanje zaposlenih na virtualnih srečanjih je potrebno upoštevati nekaj preprostih pravil.
Več
Udeležba odraslih v izobraževanju v digitalni dobi: profili držav Evropske unije po skupinah, oblikovanih po metodi razvrščanja
18.03.2020

Udeležba odraslih v izobraževanju v digitalni dobi: profili držav Evropske unije po skupinah, oblikovanih po metodi razvrščanja

V tem prispevku je prikazano, v kolikšnem obsegu digitalizacija in raziskovalna intenzivnost v državi (na primer v Sloveniji, Hrvaški) vplivata na vključenost odraslih v izobraževanje.
Več
Kje je meja med transparentnostjo javnega naročila in varovanjem poslovne skrivnosti? Kje ima država še rezerve za povečanje učinkovitosti javnih naročil?
26.02.2020

Kje je meja med transparentnostjo javnega naročila in varovanjem poslovne skrivnosti? Kje ima država še rezerve za povečanje učinkovitosti javnih naročil?

Na ta vprašanja je v magistrski nalogi Javna naročila in poslovna skrivnost iskala odgovore Martina Borovnik, diplomantka magistrskega programa Inovativni menedžment v sociali in izobraž...
Več
Trenutno stanje igrifikacije v e-učenju: pregled literature o pregledih literature
22.02.2020

Trenutno stanje igrifikacije v e-učenju: pregled literature o pregledih literature

Namen tega članka je predstaviti sistematičen pregled literature o pregledih literature (meta-študija) o igrifikacijskih temah v e-učenju z namenom predstaviti pregled na visoki ravni sta...
Več
20 let online izobraževanja na Dobi
23.01.2020

20 let online izobraževanja na Dobi

Na  Dobi  smo  se odločili  za najzahtevnejši model študija na daljavo v kombinaciji z e-izobraževanjema, in sicer za v celoti spletno podprto učenje -online učenje brez fizične prisotnos...
Več
dr. Marina Letonja: EPriročnik ABC podjetništva
17.01.2020

dr. Marina Letonja: EPriročnik ABC podjetništva

Na DOBA Fakulteti, ki jo odlikujeta kar dve mednarodni akreditaciji online študija, smo pripravili ePriročnik ABC podjetništva. Izzivi podjetnic in podjetnikov ob ustanovitvi in zagonu po...
Več
dr. Tina Vukasovič: Medijski zemljevid najbolj korenito preoblikovala splet in uporaba digitalnih medijev
13.01.2020

dr. Tina Vukasovič: Medijski zemljevid najbolj korenito preoblikovala splet in uporaba digitalnih medijev

Digitalna tehnologija je danes eden izmed ključnih dejavnikov sprememb in pospeševalcev razvoja prodaje podjetij, česar se zavedamo tudi na DOBA Fakulteti. Skupaj z digitalno tehnologijo ...
Več
E-izobraževanje v visokem šolstvu in notranja motivacija študentov za e-izobraževanje
13.01.2020

E-izobraževanje v visokem šolstvu in notranja motivacija študentov za e-izobraževanje

V prispevku so predstavljeni najpomembnejši rezultati raziskave na vzorcu študentov e-študija.
Več
Pedja Ašanin Gole: Digitalna konkurenčnost Slovenije
20.10.2019

Pedja Ašanin Gole: Digitalna konkurenčnost Slovenije

Sodelovalna in digitalna ekonomija sta že prinesli kar nekaj sprememb v vsakdanje življenje (elektronsko bančništvo, e-uprava, e-zdravje, souporaba vozil), napovedujejo pa se &scar...
Več
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo