12. mednarodna znanstvena konferenca

Psihologija v poslovnem svetu

12. mednarodna znanstvena konferenca

Na DOBA Fakulteti ponovno organiziramo mednarodno znanstveno konferenco, tokrat že 12. po vrsti. Konferenca na izjemno aktualno temo Psihologija v poslovnem svetu bo potekala v živo na sedežu DOBA Fakultete Maribor.  

Osrednja tematika konference je namenjena razmišljanjem priznanih govorcev o vlogi psihologije pri razumevanju človeškega vedenja v poslovnem kontekstu. Psihologija namreč ponuja vpogled v motivacijo, čustva, odločanje in komunikacijo ter njihov vpliv na uspeh posameznikov in organizacij. Konferenca bo raziskovala pet ključnih tem, ki odražajo pomembnost psihološkega znanja v poslovnem svetu. 

  1. Pozitivna psihologija v poslovnem svetu, izobraževanju in sociali 
  2. Coaching psihologija v poslovnem svetu  
  3. Vodenje in razvoj vodstvenih sposobnosti
  4. Finančna psihologija, vedenjska ekonomija in potrošniško vedenje
  5. Spodbujanje inovacij in ustvarjalnosti v organizacijah  

Psihologija lahko pomaga podjetjem razumeti, zakaj se ljudje vedejo tako, kot se. Ponuja vpogled v človekovo vedenje in vpliva na uspeh posameznikov in organizacije. Ključna področja vključujejo pozitivno psihologijo, coaching psihologijo, vodenje in vlogo psihologije v ekonomskem poslovanju. Razumevanje teh dejavnikov v poslovnem svetu lahko pomaga podjetjem pri izboljšanju organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. To vključuje razumevanje motivacije, čustev, odločanja, komunikacije in drugih vidikov človeškega vedenja, ki lahko vplivajo na delovne procese, timsko dinamiko in odnose. To se odraža v petih izbranih temah na konferenci. 

Spodbujamo tudi naše študente magistrskih in doktorskih programov, da se nam pridružijo kot avtorji prispevkov.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. Udeležba na konferenci je brezplačna.

Več informacij o konferenci, prijavi prispevkov oz. registraciji za udeležbo na konferenci najdete na spletni strani konference

O prireditelju 

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor je vodilni ponudnik spletnega izobraževanja v jugovzhodni Evropi, ki poleg domačih akreditacij razpolaga z najpomembnejšo evropsko akreditacijo EFMD EOCCS. Izvajamo pet akreditiranih dodiplomskih programov, pet magistrskih programov in doktorski program. S področja psihologije izvajamo dodiplomski program Uporabna psihologija in magistrski program Psihologija.  

Uspešna 30-letna tradicija online študija pomeni tudi jamstvo za njegovo kakovost in s tem uspeh študentov po dokončanju študija. To nedvomno zagotavljajo nenehne inovacije študijskih vsebin in pedagoških procesov, pri čemer je v duhu sodobnih spoznanj vodenja in managementa ustrezen tudi del mehkih kompetenc. Družbeno odgovorno ravnanje je sestavni del Dobine poslovne filozofije in se odraža v močno razviti podpori študentov in odnosu do študentov, podpori pri razvijanju strokovne ravni profesorjev in online mentorjev, nenazadnje pa tudi z razvejano znanstveno-raziskovalno dejavnostjo.  Mednarodna znanstvena konferenca je s tem le ena od dejavnosti za diseminacijo in izmenjavo spoznanj ter dobre prakse na področjih raziskovalne in pedagoške dejavnosti DOBA Fakultete.  

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli