Kako poteka online študij

Uveljavljen, preizkušen in edini mednarodno akreditiran online študij v Sloveniji

Kako poteka online študij

Online študij je najbolj dostopna in fleksibilna oblika študija, ki je prilagojena zaposlenim, mladim ter vsem, ki želite študirati aktivno. Pri študiju ste lokacijsko neomejeni in si v večji meri sami razporejate čas študija, hkrati pa bo vaš študij zelo organiziran in načrtovan.

PRIPRAVE NA ONLINE ŠTUDIJ

Pred začetkom online študija izvedemo pripravo na študij v obliki Uvodnega dneva. Sledi mu dvotedenski seminar Uvod v študij, kjer spoznate DOBIN model online študija, ki temelji na sprotnem študiju, primere študijskih nalog, vrste in način komunikacije pri online študiju – komunikacijo z online mentorji, visokošolskimi učitelji ter preostalimi študenti, s katerimi boste študirali. Predstavili vam bomo tudi pravila izvajanja online testov.

Hvala za prepotreben uvodni seminar. Zdaj bomo lažje začeli našo pot študija. Takšnega seminarja in odličnega ter pozitivnega odnosa s strani profesorice in mentorice, bi moral biti deležen vsak študent na začetku svojega študija, saj ti da to res še dodaten zagon in izbriše morebitne strahove pred neznanim.  Preberite več odzivov >>

OPRAVLJANJE ŠTUDIJSKIH NALOG

Na začetku študijskega leta boste prejeli razpored predmetov za celotno študijsko leto. Predmeti si sledijo eden za drugim, naenkrat opravljate le en predmet. Vsak predmet na dodiplomskem študiju traja od 4 do 6 tednov, na magistrskem študiju pa od 6 do 8 tednov. Vse potrebno za študij je v virtualnem učnem okolju Blackboard, do katerega dostopate z osebnim geslom.

Visokošolski učitelj pri vsakem predmetu pripravi vse potrebno za študij predmeta – študijske aktivnosti, razdeljene po tednih, gradivo za opravljanje nalog in ocenjevalno shemo, kjer je opredeljeno, koliko točk je vredna katera naloga v končni oceni predmeta. Čas za študij si razporejate sami, vendar je pomembno, da se držite rokov za oddajo nalog. Sprotno opravljanje nalog skozi tedenske aktivnosti je ključno za uspešnost pri predmetu.

Več o pomenu sprotnega dela preberite v članku Sprotno delo je ključen element online študija.

Pri študiju nikoli ne boste sami. Vsak dan vas bo spremljal online mentor, na voljo vam bo visokošolski učitelj, morebitne tehnične izzive boste urejali s pomočjo tehnične podpore. Za organizacijska vprašanja vam bo na voljo osebna akademska svetovalka.

 >> Več o podpori pri študiju

WEBINARJI (VIRTUALNA SREČANJA V ŽIVO)

Pri vsakem predmetu boste imeli dva interaktivna webinarja z učiteljem; le-ti potekajo v živo s pomočjo najnovejših orodij, ki spodbujajo komunikacijo med vsemi udeleženci. Na webinarjih se pričakuje vaša aktivnost. Nekateri webinarji pri predmetu so lahko obvezni in se ocenjujejo v skladu z ocenjevalno shemo predmeta. Potekajo ob točno določeni uri, vendar ob različnih dnevih. Razpored webinarjev prejmete ob začetku posameznega predmeta.

Na webinarjih učitelj predstavi način dela pri predmetu, po potrebi dodatno pojasni obravnavano snov, posreduje usmeritve za nadaljnje delo, od študentov pa se pričakuje sodelovanje v diskusijah.

Če imate opravičljive razloge, da se webinarja ne morete udeležiti, so na voljo posnetki webinarja. Pri večini predmetov v sklopu aktivnosti in nalog pri predmetu potekajo tudi gostujoči webinarji zunanjih strokovnjakov, ki se navezujejo na vsebino predmeta.

Aktivna udeležba študentov na webinarjih je ključnega pomena za poglobljeno učenje predmeta, kompetence sodelovanja in razvoj kritičnega razmišljanja.

SODELOVANJE IN KOMUNIKACIJA

Online študij ni le poslušanje posnetih predavanj in prejemanje suhoparnih nalog po e-pošti. Kakovosten, mednarodno akreditiran online študij, kot ga izvajamo na fakulteti, je aktiven in dinamičen z veliko komunikacije ter sodelovanja, ki je ključno tako med študijem kot kasneje v poklicnem življenju. Kompetenco sodelovanja spodbujamo s timskim delom, učenjem od drugih, projektnim delom, izmenjavo idej, diskusijami. Študentje pri opravljanju študijskih aktivnosti v virtualnem okolju medsebojno sodelujete in komunicirate s svojimi študijskimi kolegi, online mentorji ter visokošolskimi učitelji. Po vsaki opravljeni nalogi prejmete kakovostno povratno informacijo s strani visokošolskega učitelja.

Enej Gradišek,

magister poslovnih ved
Med študijem mi je bilo najbolj všeč delo na praktičnih primerih, tudi na primeru tujih podjetij. Menim, da le na tak način prideš do drugih pogledov, razširi se ti obzorje in začneš sam razmišljati.

Enej Gradišek,

magister poslovnih ved
Med študijem mi je bilo najbolj všeč delo na praktičnih primerih, tudi na primeru tujih podjetij. Menim, da le na tak način prideš do drugih pogledov, razširi se ti obzorje in začneš sam razmišljati.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli