Kako poteka online študij

Uveljavljen, preizkušen in edini mednarodno akreditiran online študij v Sloveniji

Kako poteka online študij

Online študij oziroma študij na daljavo je najbolj dostopna in fleksibilna oblika študija, ki je prilagojena za zaposlene in mlade, ki želite nekaj drugačnega. Pri študiju ste lokacijsko neomejeni in si v večji meri sami razporejate čas študija, hkrati pa je študij tudi zelo organiziran in načrtovan.

PRIPRAVE NA ONLINE ŠTUDIJ

Pred začetkom študija na daljavo bo potekal Uvodni teden, kjer boste v celoti spoznali način online študija, oblike študijskih nalog, način komuniciranja z visokošolskimi učitelji in študenti ter način izvajanja online testov. Da boste na začetek študija res odlično pripravljeni, pa boste prejeli še vrsto študijskih nasvetov od tutorjev (študentov).

Hvala za prepotreben uvodni seminar. Zdaj bomo lažje začeli našo pot študija. Takšnega seminarja in odličnega ter pozitivnega odnosa s strani profesorice in mentorice, bi moral biti deležen vsak študent na začetku svojega študija, saj ti da to res še dodaten zagon in izbriše morebitne strahove pred neznanim.  Preberite več odzivov >>

OPRAVLJANJE ŠTUDIJSKIH NALOG PRI ONLINE ŠTUDIJU

Na začetku študijskega leta boste prejeli razpored predmetov, ki si sledijo eden za drugim (naenkrat opravljate le en predmet), vsak predmet pa traja od 4 do 6 tednov. Vse potrebno za študij se nahaja v virtualnem učnem okolju, do katerega dostopate z vašim osebnim geslom. Visokošolski čitelj vsak teden pripravi študijske naloge in potrebno gradivo za opravljanje nalog. Sami si razporejate vaš čas za študij, pomembno je le, da se držite rokov za oddajo nalog, saj je to pomembno za vašo uspešnost.

Pri študiju nikoli ne boste sami. Spremljal vas bo visokošolski učitelj, za dodatna pojasnila vam bo na voljo online mentor, morebitne tehnične izzive boste urejali z našimi informatiki, za ostala študijska vprašanja pa vam bo stalno na voljo akademska svetovalka in strokovni sodelavci v referatu. >>Več o podpori pri študiju

PREDAVANJA (WEBINARJI)

Pri vsakem predmetu boste imeli dva internaktivna webinarja z učiteljem, ki potekata v živo in kjer se pričakuje aktivna udeležba študentov. Potekajo ob točno določeni uri, vendar se zaradi narave predmeta ure in termini lahko od predmeta do predmeta razlikujejo. Razpored webinarjev prejmete ob začetku posameznega predmeta.

Na webinarjih učitelj pojasni obravnavano snov in vam posreduje usmeritve za nadaljnjo delo. V kolikor se webinarja ne morete udeležiti si lahko naslednji dan ogledate tudi posnetek webinarja, ki je dostopen vsem študentom do konca predmeta. Pri večini predmetov v sklopu aktivnosti in nalog pri predmetu potekajo tudi gostujoči webinarji zunanjih strokovnjakov.

SODELOVANJE IN KOMUNIKACIJA PRI ONLINE ŠTUDIJU

Online študij ni le poslušanje posnetih predavanj in prejemanje suhoparnih nalog po e-pošti. Kakovosten online študij, kot ga izvajamo na DOBI, je aktiven, dinamičen in raznolik. Študentje pri opravljanju študijskih aktivnosti v virtualnem okolju veliko medsebojno sodelujete z vašimi študijskimi kolegi, online mentorji in visokošolskimi učitelji. Pri vsakem predmetu prejmete tedenska navodila za opravljanje študijskih aktivnosti. Nekatere študijske aktivnosti opravljate individualno, druge v timih. Po vsaki opravljeni nalogi pa prejmete kakovostno povratno informacijo z oceno s strani visokošolskega učitelja in online mentorja. 

Enej Gradišek,

magister poslovnih ved
Med študijem mi je bilo najbolj všeč delo na praktičnih primerih, tudi na primeru tujih podjetij. Menim, da le na tak način prideš do drugih pogledov, razširi se ti obzorje in začneš sam razmišljati.

Enej Gradišek,

magister poslovnih ved
Med študijem mi je bilo najbolj všeč delo na praktičnih primerih, tudi na primeru tujih podjetij. Menim, da le na tak način prideš do drugih pogledov, razširi se ti obzorje in začneš sam razmišljati.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli