Trajnostni razvoj in družbena odgovornost

DOBA Fakulteta danes

Trajnostni razvoj in družbena odgovornost

Družbeno odgovorno ravnanje je sestavni del Dobine poslovne filozofije in se odraža v odnosu do študentov, profesorjev in mentorjev ter v odnosu do družbe in okolja. Prizadevanja za družbeno odgovornost spodbujamo z vsakodnevnim uresničevanjem vrednot na pedagoškem, strokovnem in raziskovalnem področju ter s podporo obsežnih palet dejavnosti in z aktivno vlogo pri različnih družbenih akcijah.

Vrednote

Vrednote predstavljajo osnovne prioritete kulture naše fakultete in so smer za doseganje trajnostnega razvoja.

 • Družbena odgovornost
 • Spoštovanje etičnih vrednot
 • Kakovost
 • Razvojnoraziskovalna in inovativna naravnanost
 • Prilagajati se in biti dejavnik družbenih sprememb
 • Spoštovanje individualnosti in razvijanje timskega dela
 • Neodvisnost

Etičnost

Smo prva fakulteta v Sloveniji, ki ima etični kodeks za študente. Zavezani smo visokim etičnim načelom, ki so sestavni del študijskih programov in načina študija. Z izobraževanjem in lastnim delovanjem spodbujamo spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, medsebojno strpnost ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Skrb za študente, učitelje in strokovne sodelavce

Izpostavljene imamo mehanizme motiviranja vseh deležnikov. Izbiramo in nagrajujemo naj učitelje, naj ideje študentov in druge izjemne dosežke. V okviru Štipendijskega sklada DOBE vsako leto podelimo štipendijo in finančno pomagamo študentom, ki so se znašli v izjemnih finančnih stiskah. Študentom s posebnimi potrebami omogočamo študij pod posebnimi pogoji.

Skrb za zdravje in dobro počutje zaposlenih

Skrbimo za urejeno okolje, negovanje dobrih poslovnih odnosov in komunikacije. Spodbujamo zdravo in aktivno življenje zaposlenih ter podpiramo sodelovanje zaposlenih na športnih prireditvah.

Z različnimi akcijami skrbimo za dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu. Organiziramo interna izobraževanja, izlete, timbildinge, vsako leto pa zaposlene in njihove otroke obišče tudi dedek Mraz.

Dogodki

Dogodki, ki jih organiziramo oziroma pri njih sodelujemo:

 • Decembra tradicionalno zbiramo igrače in šolske potrebščine ter organiziramo obisk dedka Mraza za otroke iz socialno ogroženih družin iz Maribora. 
 • Z VDC Polž pripravljamo skupne celoletne prostovoljske aktivnosti.
 • Sodelujemo v vseslovenski akciji Dan za spremembe pod okriljem Slovenske filantropije.
 • Smo podporniki vseslovenske akcije Simbioza.
 • Organiziramo medgeneracijska druženja s stanovalci Doma pod gorco.
 • Sodelujemo z mladinskim domom iz Maribora.

Od leta 2010 pri Dobi deluje Klub prostovoljcev, ki z vrsto aktivnosti prispeva k izboljševanju kakovosti življenja v družbi in spodbujanju srčnega delovanja vsakega izmed nas.

Humanitarnost, donatorstva in sponzorstva

Kot družbeno odgovorna ustanova smo na Dobi občutljivi za stiske ljudi, posebej še otrok. Spremljamo življenje in skupaj s študenti reagiramo na pojave stiske in nemoči. Tako spodbujamo solidarnost in razumevanje stisk drugih.

Kulturno zavest razvijamo tudi s spodbujanjem organiziranja kulturnih dogodkov v šoli, kot so razstave, literarni večeri študentov in podobno.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo