Naše posebnosti in prednosti

DOBA Fakulteta danes

Naše posebnosti in prednosti

DOBA Fakulteta je sodobna poslovna šola po meri posameznika. Odlikujejo nas tradicija, strokovnost, kvaliteta, edinstven online študij in družbena odgovornost.

Mednarodna akreditacija online študija

Postali smo prva visokošolska institucija v Jugovzhodni Evropi, ki je pridobila mednarodni certifikat kakovosti online študija UNIQUe , ki podeljuje Evropska fundacija za kakovost v e-izobraževanju EFEQUEL.

Na Dobi že od leta 2000 izvajamo unikaten online študij, ki omogoča večjo dostopnost programov in fleksibilnost študija - skratka - študirate kjer koli in kadar koli. Glavne prednosti na takšnega načina študija so po mnenju študentov večja fleksibilnost pri študiju, stalna povezanost s študijskimi kolegi in vsakodnevna podpora online mentorjev. Kot prva fakulteta v Sloveniji pa študentom omogočamo tudi mobilni študij.

Med študijem študentje sodelujejo z visokošolskimi učitelji, ki so strokovnjaki na področju in se ponašajo z bogatimi delovnimi izkušnjami. Predavanja gostujočih predavateljev o aktualnih temah pa dodatno bogatijo študijski proces.

Študij za ambiciozne posameznike

Podjetja, na katera lahko računamo v prihodnosti, imajo zaposlene inovativne in ambiciozne posameznike. Znanja s področja podjetništva, vodenja in ravnanja z ljudmi, sposobnosti prilagajanja in iskanja novih rešitev so najpomembnejša za razvoj podjetništva v prihodnjih letih. Na DOBA Fakulteti pripravljamo programe v sodelovanju z odličnimi strokovnjaki, ki predmete vsakoletno aktualizirajo.

Z edinstveno kombinacijo inovativnih pedagoških pristopov, kot je sodelovalno in problemsko učenje, podprto z informacijskimi tehnologijami, študentje med študijem dobijo kar največ. Praktični pristopi z aktivnim in sprotnim delom študentov in upoštevanje potreb in lastnosti posameznika namesto strogih akademskih pristopov so vodilo pri našem delu. Študentje pridobivajo aktualna znanja, ki jih lahko takoj uporabijo na delovnem mestu in si tako zagotovijo pomembno konkurenčno prednost v poslovnem svetu.

Celostna podpora 7 dni v tednu

Model celostne podpore, ki smo ga razvili na Dobi, vključuje svetovanje pred vključitvijo v študij, svetovanje in tehnično pomoč med študijem, mentorstvo pri predmetih, psihološko in karierno svetovanje. Podporo pa poleg profesorjev in mentorjev ter strokovnih sodelavcev nudijo tudi študijski kolegi višjih letnikov in diplomanti. E-indeks, e-referat, SMS-obveščanje in druga najsodobnejša komunikacijska orodja ustvarjajo odlične pogoje za študij in komunikacijo.

Organizacija študija, pozornost ob vstopu novincev, skrb za prehodnost, vzpostavljen tutorski sistem, so razlogi, da študentje študij tudi v roku uspešno zaključijo.

Vrednote in etika

Visoka etična merija in vrednote so del študijskih programov in sestavni način študija. Študentje, mentorji in profesorji pred pričetkom študija sprejmejo Etični kodeks.

Študij in izpiti so prilagojeni zaposlenim študentom

Delo študentov je sprotno, prav tako je sprotno preverjanje in ocenjevanje znanja. Možnost sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja študenti visoko ocenjujejo, in sicer s povprečno oceno 6,2 na sedemstopenjski lestvici. Da se sprotno delo splača, dokazuje tudi visoka uspešnost na prvih izpitnih rokih, ki je 84 % in prehodnost študentov v višji letnik (84,8 %).

Fakulteta skladno z zakonskimi predpisi za namen preverjanja identitete študentov pri preverjanju in ocenjevanju znanja obdeluje osebne podatke, ki zajemajo slikovne, avdio in video elemente.

Vseživljenjsko učenje

Po diplomiranju se učenje ne konča. DOBA Fakulteta zato organizira za svoje diplomante, študente in širšo javnost različne oblike vseživljenjskega učenja, preko katerih lahko vsi zainteresirani svoja znanja nadgrajujejo in osvežujejo.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo