Naše posebnosti in prednosti

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

Naše posebnosti in prednosti

DOBA Fakulteta je sodobna poslovna šola po meri posameznika. Odlikujejo nas tradicija, strokovnost, kvaliteta, edinstven online študij in družbena odgovornost.

Online študij z dvema mednarodnima akreditacijama

Sodobni način študija z dvema mednarodina akreditacijama. Fleksibilen online študij že 24 let.

DOBIN model online študija je prilagojen sodobnemu načinu življenja z jasnimi cilji. Ob predvidenih predmetnih tedenskih študijskih obveznostih si boste lahko določali čas za učenje in učni tempo, dostopali do študijskih informacij in gradiv kjerkoli in kadarkoli. Na študijski poti vas bomo spremljali in skrbeli, da se boste ob vseh svojih obveznostih lahko osredotočili na študijski uspeh.

 

Doba Fakulteta - fakulteta z edinstveno podporo študentom

Edinstvena celostna podpora študentom

Mi skrbimo za vas. Z vami bomo od svetovanja o študiju do njegovega zaključka. Od prvega dne študija vas bosta spremljala osebni svetovalec za študij in online mentor. Online mentor vam bo na voljo sedem dni v tednu.
Poleg osebnega spremljanja vam bodo na voljo pedagoška, organizacijska, administrativna in tehnična podpora, ki vam omogočajo najboljše pogoje za študij.

 

Doba Fakulteta - praktičnost programov

Praktičnost programov in učiteljev

Praktičnost programov uresničujemo z optimalno strukturo – 10 % študija je namenjenega strukturiranemu učenju, 20 % učenju z drugimi in 70 % reševanju dejanskih problemov. Naši učitelji so strokovnjaki, ki prihajajo iz gospodarstva.

 

 

DOBA Fakulteto odlikuje inovativno učenje

Inovativno učenje

Sodobni, inovativni pedagoški in raziskovalni pristopi omogočajo pridobivanje, poglabljanje znanj ter razvoj kompetenc. Z uporabo sodobnih inovativnih tehnologij boste študirali na sodoben in inovativen način. Še več, imeli boste dostop do spletnih izdelkov, baz člankov, strokovnih revij, itd.

 

Fakulteta, ki vas nauči učiti se.

Uspešen in aktiven študij

Naučili vas bomo učiti se, saj je vseživljenjsko učenje nujno za spremembe prihodnosti. Študij bo sproten, naloge se bodo ocenjevale in imele pomemben delež pri končni oceni. Preverjanje in ocenjevanje bosta naravnana k uporabnosti znanja, in ne zgolj k ponavljanju napisanega. Ob zaključku študija boste lahko izbrali, ali se lotiti pisanja zaključne strokovne naloge ali namesto te opraviti dva dodatna predmeta.

 

Fakulteta, ki vas usposobi za učinkovit menedžment.

Menedžment in vodenje

Naši dodiplomski programi vas usposabljajo za učinkovit menedžment. Ob osnovah ekonomije boste razvili sposobnost vodenja in ravnanja z ljudmi, kreativno in kritično razmišljanje, naučili se boste timskega dela, obvladali komunikacijske veščine, naučili se boste podjetnosti, mreženja in obvladali sodobno tehnologijo.

 

Osebni razvoj

V 21. stoletju so poleg strokovnih znanj vedno bolj pomembna mehka znanja in kompetence, ki so po raziskavah v svetu ključni za napredovanje v karieri. V naših programih je zato velik poudarek na osebnem menedžmentu, pozitivnem in kreativnem razmišljanju, podjetnosti, reševanju problemov, učinkovitem komuniciranju, timskem delu, kar vpliva na osebni razvoj vsakega izmed nas ter na uspešnost v življenju in karieri.

 

Fakulteta, ki spreminja življenja svojih študentov.

Naši diplomanti doživijo spremembe

Na fakulteti spremljamo diplomante in smo še zlasti ponosni na njihovo napredovanje in razvoj. Kar 77 % diplomantov, ki so okrepljeni z novimi znanji in kompetencami, šest mesecev po diplomi doživi pozitivne spremembe v karieri: napredujejo, dobijo višjo plačo ali zamenjajo službo. Aktivno se povezujejo tudi v Alumni klubu DOBA Fakultete, ki omogoča izobraževanje in mreženje tudi po končanem študiju.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli