Vizija in poslanstvo, vrednote

DOBA Fakulteta danes

Vizija in poslanstvo, vrednote

Vizija

Fakulteta, ki vidi dlje.
Postati ena vodilnih fakultet za online izobraževanje v Evropi in globalno priznana fakulteta na tem področju, prepoznavna po pedagoškem inoviranju, odprtosti, družbeni odgovornosti, veri v trajno odličnost in po podjetno razmišljujočih, družbeno odgovornih študentih, ki so pripravljeni na reševanje aktualnih gospodarskih problemov in družbenih vprašanj.

Poslanstvo

Z novimi programi in pristopi spreminjamo izzive v priložnosti.
DOBA Fakulteta je zasebna poslovna šola, uveljavljena kot vodilna visokošolska institucija na področju online študija v regiji in kot center znanja. Na DOBA Fakulteti izvajamo dodiplomske in podiplomske programe ter raziskave na področju aplikativnih družbenih študij. Naša prizadevanja so usmerjena v zmanjševanje vrzeli v znanju in v širjenje priložnosti za uspešno kariero v Sloveniji in v regiji. Z našo dejavnostjo si prizadevamo ožji in širši družbeni skupnosti zagotoviti sodobno izobražene in v praksi usposobljene diplomante, ki ravnajo etično in družbeno odgovorno.

Naše vrednote

Družbena odgovornost
Sooblikujemo svobodomiselne, kritične, podjetne in ustvarjalne posameznike, ki s svojim delovanjem prispevajo k napredku družbe.

Spoštovanje etičnih vrednot 
Zavezani smo visokim etičnim načelom, ki so sestavni del študijskih programov in načina študija. Z izobraževanjem in lastnim delovanjem spodbujamo spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, medsebojno strpnost ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Kakovost (izobraževanja)
Nenehno spremljanje izvajanja študijskega procesa, usposobljenost izvajalcev, zagotavljanje pogojev za izvajanje programov, notranja organiziranost, mednarodna primerljivost študijskih dosežkov, aktivno sodelovanje z okoljem in neprestano uvajanje izboljšav z vključevanjem študentov.

Razvojnoraziskovalna in inovativna naravnanost 
Biti enakopraven član akademske skupnosti tudi pri znanstvenoraziskovalnem in razvojnem delu z novimi in inovativnimi rešitvami, ki ustvarjajo napredek v okolju. 

Se prilagajati in biti dejavnik družbenih sprememb
Z raziskovanjem, izobraževanjem, svetovanjem, povezovanjem, etičnim ravnanjem in promocijo vseživljenjskega izobraževanja prispevamo k trajnostnemu razvoju družbene odgovornosti v slovenskem in širšem merilu. Pri tem sodelujemo z domačimi in tujimi strokovnjaki, ustanovami, organizacijami in podjetji.

Spoštovanje individualnosti in razvijanje timskega dela
Spoštujemo pričakovanja in potrebe posameznika, hkrati pa spodbujamo sodelovanje.

Neodvisnost 
Verjamemo v intelektualno svobodo, smo finančno, institucionalno in akademsko neodvisna ter tržno usmerjena institucija.


 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo