Vizija in poslanstvo, vrednote

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

Vizija in poslanstvo, vrednote

Vizija

Fakulteta, ki vidi dlje.

DOBA Fakulteta bo vodilna online fakulteta v jugovzhodni Evropi. Bo mednarodni zmagovalec in fakulteta z največ online študenti. S svojo unikatnostjo, odprtostjo in fleksibilnostjo bo nosilka sprememb na področju inovativnega učenja, razvijanja aktualnih znanj ter raziskovanja za trajnostno rast.

Poslanstvo

Z inovativnimi pristopi, sodobnimi programi in raziskovalnim delom širimo znanje in povezujemo vse, ki verjamejo v uspeh in nasmeh. Osvajamo nove trge in zagotavljamo odlično akademsko izkušnjo za razvoj agilnega in digitalno kompetentnega strokovnjaka, menedžerja za prožnost podjetij ter aktivno sodelujemo pri iskanju odgovorov za izzive sodobne družbe.

Naše vrednote

Agilnost in obvladovanje sprememb
Sposobni smo hitrega prilagajanja in obvladovanja sprememb s stalno aktualizacijo študijskih programov, umeščanjem znanstvenoraziskovalnega dela v širši družbeni prostor in kontinuiranim razvojem kompetenc zaposlenih. Smo dobro organizirani, učinkoviti in uspešni.

Odličnost in edinstvenost
Odličnost kot nenehno stremljenje za boljše storitve, ki jih ponujamo, nas dela edinstvene na področju online študija, razvoja kompetenc in organiziranosti. Temelji na razmisleku o ZRD za potrebe naših ključnih deležnikov in umeščanju rezultatov le-tega v študijske programe in širši družbeni kontekst. Odličnost, ki z oblikovanjem študijskih programov za izzive prihodnosti, presega slovensko povprečje.

Etičnost
Zavezani smo visokim etičnim načelom, ki so sestavni del študijskih programov, znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela ter načina našega delovanja nasploh. Z izobraževanjem in lastnim delovanjem spodbujamo vzajemno spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, medsebojno strpnost ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Inovativnost in razvojna naravnanost
Inovativnost in razvojna naravnanost temeljita na odprtem sodelovanju med različnimi deležniki z namenom skupnega razvoja novega znanja in inovacij v ekonomiji znanja, kjer zasledujemo različne vidike trajnostnega razvoja. S svojo dinamično, znanstvenoraziskovalno, razvojno in inovativno naravnanostjo, podprto s sodobnimi tehnologijami, tako zagotavljamo pridobivanje znanj in razvoj kompetenc ter kariere vsem ključnim deležnikom.

Povezovanje in sodelovanje
Verjamemo, da smo povezani močnejši in boljši. Pri svojem delu in delovanju aktivno povezujemo različne deležnike ter spodbujamo razvoj timskega dela pri sodelavcih, študentih in udeležencih.

Trajnostna odličnost
Koncept trajnostne odličnosti udejanjamo v pedagoških, znanstvenoraziskovalnih in razvojnih ter poslovnih procesih. Zagotavljanje dolgoročnih koristi za naše ključne deležnike in družbeno odgovorno delovanje je skrb vseh naših sodelavcev.
 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli